ޖުމުލަ އަކަމިނަށް ބަލައިގެން ތަރުތީބުކުރެވިފައިވާ ޤައުމުތަކުގެ ލިސްޓު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
(މިސްރާބުކުރެވުނީ List of countries by area އިން)
Countries by area

This is a list of the countries of the world sorted by total area. މި ލިސްޓުގައި ސޮވަރިން ސްޓޭޓްތަކުގެ އިތުރުން އަމިއްލައަށް ވެރިކަންކުރާ ޑިޕެންޑެންޓް ޓެރިޓަރީތައް ވެސް ރޭންކްކޮށްފައިވެ އެވެ. Total areas are included, covering land and inland water bodies (lakes, reservoirs, rivers). Marine internal waters, territorial waters and Exclusive Economic Zones are not included, nor are various countries' claims to parts of Antarctica. For a graphical version of this list, see List of countries by area (graphical). For geographic entities other than countries, see List of major geographic bodies by area.

Notes:

  • The Earth's total surface area is 510,065,284 km² — 70.8% of the world's surface (361,126,221 km²) is covered by water, while 29.2% (148,939,063 km²) is covered by land.
  • Self-governing dependent territories (as classified by the UN) are listed and ranked separately from their sovereign state and are set off in italics.
Rank Country Area (km²) Notes
1 Flag of Russia ރޫސީވިލާތް 17,098,242 Prior to its dissolution in 1991, the Soviet Union had an area of 22,402,200 km².[ރެފަރެންސް ބޭނުންވޭ]
2 Flag of Canada ކެނެޑާ 9,970,610 Total surface area is 9,984,670 km² according to Statistics Canada
3,4 (disputed) Flag of ސީނުކަރަ People's Republic of China (PRC) 9,598,0861 ނުވަތަ 9,640,8212 Total of separate UN figures for mainland China and the Special Administrative Regions of Hong Kong (1,099 km²) and Macau (26 km²). Both values exclude the disputed territories of Taiwan, Penghu, Kinmen and Matsu which the Republic of China (Taiwan) has continued to govern after the PRC replaced it on the mainland.

1 Excludes all disputed territories.
2 Includes PRC-administered area (Aksai Chin and Trans-Karakoram Tract, both territories claimed by India), Taiwan is not included.

Flag of އެމެރިކާ އެމެރިކާ 9,629,091 Includes the 50 states and District of Columbia, and Indian Reservations.
5 Flag of Brazil ބުރެޒިލް 8,514,877 Includes Arquipélago de Fernando de Noronha, Atol das Rocas, Ilha da Trindade, Ilhas Martim Vaz, and Penedos de São Pedro e São Paulo. All islands together make 365 km² (less than 0.003% of all continental territory).
6 Flag of އޮސްޓަރުލިޔާ އޮސްޓަރުލިޔާ 7,741,220 Includes Lord Howe Island and Macquarie Island. Excludes claims on Antarctica (Australian Antarctic Territory, 6,119,818 km²).
7 Flag of އިންޑިޔާ އިންޑިޔާ 3,166,4141 ނުވަތަ 3,287,2632 1 Excludes non-Indian-administered disputed territories (Aksai Chin, Trans-Karakoram Tract, Azad Kashmir, and Northern Areas). Includes all Indian-administered territories,which contains the China claimed Arunachal Pradesh or South Tibet Figure from Census India.
2 Includes all disputed territories. Second-largest country in Asia
8 Flag of Argentina އާޖެންޓީނާ 2,780,400 Does not include claims on the Falkland Islands, South Georgia and the South Sandwich Islands and on Antarctica.
9 Flag of Kazakhstan ކަޒަކިސްތާން 2,724,900
10 Flag of Sudan ސޫދާން 2,505,813 Largest country in Africa
11 Flag of Algeria ޖަޒާއިރު 2,381,741 Second-largest country in Africa
12 Flag of Democratic Republic of the Congo ކޮންގޯ (ދިމިޤްރާޠީ ޖުމްހޫރިއްޔާ) 2,344,858 Third-largest country in Africa
13 Flag of Greenland ގުރީންލޭންޑު 2,175,600 A self-governing area of Denmark.
14 Flag of Saudi Arabia ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ 2,149,690
15 Flag of މެކްސިކޯ މެކްސިކޯ 1,958,201
16 Flag of އިންޑޮނޭޝިޔާ އިންޑޮނޭޝިޔާ 1,904,569
17 Flag of Libya ލީބިޔާ 1,759,540
18 Flag of އީރާން އީރާން 1,648,195
19 Flag of Mongolia މޮންގޯލިއާ 1,564,116
20 Flag of Peru ޕެރޫ 1,285,216
21 Flag of Chad ޝާދު 1,284,000
22 Flag of Niger ނީޖަރު 1,267,000
23 Flag of Angola އެންގޯލާ 1,246,700
24 Flag of Mali މާލީ 1,240,192
25 Flag of ދެކުނު އެފްރިކާ ދެކުނު އެފްރިކާ 1,221,037 Includes Prince Edward Islands (Marion Island and Prince Edward Island).
26 Flag of Colombia ކޮލަންބިއާ 1,138,914 Colombian census figure is 1,141,748 which includes three special districts and San Andrés y Providencia islands (disputed territories with Nicaragua).
27 Flag of Ethiopia ޙަބުޝްކަރަ 1,104,300
28 Flag of Bolivia ބޮލީވިއާ 1,098,581
29 Flag of Mauritania މޮރިޓާނިއާ 1,025,520
30 Flag of Egypt މިޞްރު 1,001,449 Including the Hala'ib Triangle.
31 Flag of Tanzania ޓެންޒޭނިއާ 945,087 Includes the islands of Mafia, Pemba, and Zanzibar.
32 Flag of ނައިޖީރިއާ ނައިޖީރިއާ 923,768
33 Flag of Venezuela ވެނެޒުއޭލާ 912,050 Does not include claims on Guayana Esequiba. If included, the area would be 1,075,945 and 29th.
34 Flag of Namibia Namibia 824,292
35 Flag of Mozambique މުސިންބީ 801,590
36 Flag of ޕާކިސްތާން ޕާކިސްތާން 796,0951 ނުވަތަ 880,2542 1 Excludes all disputed territories.
2 Includes Pakistani-administered disputed territories (Azad Kashmir and Northern Areas).
37 Flag of Turkey ތުރުކީވިލާތް 783,562
38 Flag of ޗިލީ ޗިލީ 756,096 Includes Easter Island (Isla de Pascua; Rapa Nui) and Isla Sala y Gómez, excludes claims on Antarctica.
39 Flag of Zambia ޒެމްބިއާ 752,618
40 Flag of Myanmar ބަރުމާ 676,578
41 Flag of އަފްޣާނިސްތާން އަފްޣާނިސްތާން 652,090
42 Flag of Somalia ސޯމާލިއާ 637,657
43 Flag of Central African Republic މެދުތެރޭ އެފްރިކާގެ ޖުމްހޫރިއްޔާ 622,984
44 Flag of Ukraine ޔުކްރެއިން 603,700
45 Flag of Madagascar މަޑަގަސްކަރަ 587,041
46 Flag of Botswana ބޮޓުސްވާނާ 581,730
47 Flag of Kenya ކެންޔާ 580,367
48 Flag of ފަރަންސޭސިވިލާތް ފަރަންސޭސިވިލާތް 551,500 Includes Metropolitan France only; the entire French Republic (excluding Adélie Land) covers 674,843 km².
49 Flag of Yemen ޔަމަން 527,968 Includes Perim, Socotra, the former Yemen Arab Republic (YAR or North Yemen), and the former People's Democratic Republic of Yemen (PDRY or South Yemen).
50 Flag of Thailand ސިޔާމު 513,115
51 Flag of އިސްޕެއިން އިސްޕެއިން 505,992 Includes the 17 autonomous communities (two of which are the Balearic Islands and Canary Islands), the two African autonomous cities (Ceuta and Melilla), and three small Spanish possessions off the coast of Morocco – Islas Chafarinas, Peñón de Alhucemas, and Peñón de Vélez de la Gomera.
52 Flag of Turkmenistan ތުރުކުމެނިސްތާން 488,100
53 Flag of ކެމަރޫން ކެމަރޫން 475,442
54 Flag of Papua New Guinea ޕަޕުއާ ނިއު ގިނީ 462,840
55 Flag of Sweden ސުވިޑަން 449,964 Includes Gotland and Öland.
56 Flag of Uzbekistan އުޒްބެކިސްތާން 447,400
57 Flag of Morocco މައުރިބު 446,550 Excluding Western Sahara.
58 Flag of Iraq ޢިރާޤު 438,317
59 Flag of ޕެރަގުއޭ ޕެރަގުއޭ 406,752
60 Flag of Zimbabwe ޒިމްބާބުވޭ 390,757
61 Flag of Norway ނޯވޭ 385,155 Includes the integral overseas territories of Svalbard and Jan Mayen; excludes the dependency of Bouvet Island and the Antarctic dependency claims of Queen Maud Land and Peter I Island (if included Norway would be 8th).
62 Flag of ޖަޕާނު ޖަޕާނު 377,873 Includes Ryukyu Islands (Nansei Islands), Daito Islands, Ogasawara Islands (Bonin Islands), Minami-Torishima (Marcus Island), Okino-Torishima and Volcano Islands (Kazan Islands); excludes the southern Kuril Islands.
63 Flag of ޖަރުމަންވިލާތް ޖަރުމަނުވިލާތް 357,022
64 Flag of Republic of the Congo ކޮންގޯ (ޖުމްހޫރިއްޔާ) 342,000
65 Flag of Finland ފިންލޭންޑު 338,145 Includes Åland.
66 Flag of Vietnam ވިއެޓުނާމު 331,689
67 Flag of Malaysia މެލޭޝިޔާ 329,847
68 Flag of އައިވަރީ ކޯސްޓު Côte d'Ivoire 322,463
69 Flag of Poland ޕޮލެންޑު 312,685
70 Flag of Oman ޢުމާން 309,500
71 Flag of އިޓަލީވިލާތް އިޓަލީވިލާތް 301,318
72 Flag of Philippines ފިލިޕީންސް 300,000
73 Flag of Ecuador އިކުއެޑޯރު 283,561 Includes Galápagos Islands.
74 Flag of Burkina Faso ބުރުކީނާ ފާސޯ 274,000
75 Flag of ނިއުޒިލޭންޑު ނިއުޒިލޭންޑު 270,534 Includes Antipodes Islands, Auckland Islands, Bounty Islands, Campbell Island, Chatham Islands, and Kermadec Islands; excludes Ross Dependency and Tokelau.
76 Flag of Gabon ގެބޯން 267,668
77 Flag of Western Sahara ހުޅަނގު ސަހަރާ 266,000 Largely occupied by Morocco, some territory administered by the Sahrawi Arab Democratic Republic.
78 Flag of Guinea ގީނިއާ 245,857
79 Flag of United Kingdom ޔުނައިޓެޑް ކިންގްޑަމް 242,900 Includes the four constituent countries, excludes the three Crown dependencies (768 km²), the 13 British overseas territories (17,027 km²) and the British Antarctic Territory (1,395,000 km²).
80 Flag of Uganda ޔުގެންޑާ 241,038
81 Flag of ގާނާ ގާނާ 238,533
82 Flag of Romania ރުމޭނިއާ 238,391
83 Flag of Laos ލާއޯސް 236,800
84 Flag of Guyana ގުޔާނާ 214,969
85 Flag of Belarus ބެލަރޫސް 207,600
86 Flag of Kyrgyzstan ކިރިގިސްތާން 199,900
87 Flag of Senegal ސެނެގާލް 196,722
88 Flag of Syria ސޫރިޔާ 185,180 ނުވަތަ 183,885 The higher figure includes the Golan Heights.
89 Flag of Cambodia ކެންބޯޑިއާ 181,035
90 Flag of އުރުގުއޭ އުރުގުއޭ 175,016
91 Flag of Suriname ސުރިނާމް 163,820
92 Flag of Tunisia ތޫނިސް 163,610
93 Flag of ނޭޕާލް ނޭޕާލް 147,181
94 Flag of ބަންގާޅު ބަންގާޅު 143,998
95 Flag of Tajikistan ތަޖިކިސްތާން 143,100
96 Flag of ގްރީސް ޔޫނާން 131,957
97 Flag of Nicaragua ނިކަރާގުއާ 130,000 Excludes San Andrés y Providencia islands (disputed territories with Colombia).
98 Flag of އުތުރު ކޮރެއާ އުތުރު ކޮރެއާ 120,538
99 Flag of މަލާވީ މަލާވީ 118,484
100 Flag of Eritrea އެރިތުރިއާ 117,600 Includes Badme region.
101 Flag of Benin ބެނީން 112,622
102 Flag of ހޮންޑިއުރަސް ހޮންޑިއުރަސް 112,088
103 Flag of Liberia ލައިބީރިއާ 111,369
104 Flag of Bulgaria ބަލްގޭރިއާ 110,912
105 Flag of Cuba ކިއުބާ 110,861 Cuba is the largest and most populous country in the Caribbean
106 Flag of Guatemala ގުއަޓެމާލާ 108,889
107 Flag of Iceland އައިސްލަންޑަން 103,000
108 Flag of ދެކުނު ކޮރެއާ ދެކުނު ކޮރެއާ 99,538
109 Flag of ހަންގޭރީ ހަންގޭރީ 93,032
110 Flag of ޕޯޗުގަލް ޕޯޗުގަލް 91,982 Includes Azores and Madeira Islands.
111 Flag of French Guiana ފަރަންސޭސި ގީނާ 90,000 French overseas département.
112 Flag of Jordan އުރުދުން 89,342
113 Flag of ސާބިއާ ސާބިއާ 88,361[1] Includes UN-administered territory of Kosovo.
114 Flag of Azerbaijan އަޒަރުބައިޖާން 86,600 Includes the exclave of Nakhichevan Autonomous Republic and the Nagorno-Karabakh region.
115 Flag of Austria އޮސްޓްރިއާ 83,858
116 Flag of United Arab Emirates އެކުވެރި ޢަރަބި އިމާރާތު 83,600
117 Flag of Czech Republic ޗެކް ޖުމްހޫރިއްޔާ 78,866
118 Flag of Panama ޕެނަމާ 75,517
119 Flag of Sierra Leone ސެރެލިއޯން 71,740
120 Flag of Republic of Ireland އަޔަލޭންޑުގެ ޖުމްހޫރިއްޔާ 70,273
121 Flag of Georgia (country) ޖޯޖިޔާ 69,700 Includes Abkhazia and South Ossetia
122 Flag of ސްރީލަންކާ އޮޅުދޫކަރަ 65,610
123 Flag of Lithuania ލިތުއޭނިއާ 65,300
124 Flag of Latvia ލެޓުވިއާ 64,600
125 Flag of Togo ޓޯގޯ 56,785
126 Flag of Croatia ކުރޮއޭޝިއާ 56,538
127 Flag of Bosnia and Herzegovina ބޮސްނިޔާ އެންޑް ހެރްޒިގޮވީނާ 51,197
128 Flag of Costa Rica ކޮސްޓަރީކާ 51,100 Includes Isla del Coco.
129 Flag of ސުލޮވާކިއާ ސުލޮވާކިއާ 49,033
130 Flag of Dominican Republic ޑޮމިނިކަން ޖުމްހޫރިއްޔާ 48,671 Includes The Mainland Dominican Republic, Saona Island, And others under Control Of Dominican Government
131 Flag of ބޫޓާން ބޫޓާން 47,000
132 Flag of Estonia އެސްޓޯނިއާ 45,100 Includes 1,520 islands in the Baltic Sea.
133 Flag of ޑެންމާކު ޑެންމާކު 43,094 Includes Denmark proper only; the entire Kingdom of Denmark, including Greenland and Faroe Islands covers 2,220,093 km² and would be 13th.
134 Flag of ނެދަލޭންޑު ނެދަލޭންޑު 41,528 Includes the Netherlands proper only; the entire Kingdom of the Netherlands covers 42,437 km².
135 Flag of ސްވިޒަލޭންޑް ސުވިޒަލޭންޑު 41,284
136 Flag of Guinea-Bissau ގީނީ-ބިސާއޫ 36,125
137 Flag of Republic of China ޖުމްހޫރީ ޗައިނާ (ޓައިވާން) 35,980[2] Includes only the territories under the administration of the ROC, namely Taiwan, Penghu, Kinmen, and Matsu. The ROC's existence as a distinct political entity is disputed.
138 Flag of Moldova މޮލްޑޯވާ 33,851 Includes Transnistria (Pridnestrovie).
139 Flag of Belgium ބެލްޖިއަމް 30,528
140 Flag of Lesotho ލެސޯތޯ 30,355
141 Flag of Armenia އަރުމީނިއާ 29,800 Excludes Nagorno-Karabakh.
142 Flag of Solomon Islands ސޮލޮމޮން ޖަޒީރާ 28,896
143 Flag of Albania އަލްބޭނިއާ 28,748
144 Flag of Equatorial Guinea އިކުއެޓޯރިއަލް ގިނީ 28,051
145 Flag of Burundi ބުރުންޑީ 27,834
146 Flag of Haiti ހެއިޓީ 27,750
147 Flag of Rwanda ރުވާންޑާ 26,338
148 ފަންވަތް:Country data Republic of Macedonia Republic of Macedonia 25,713
149 Flag of Djibouti ޖިބުތީ 23,200
150 Flag of Belize ބެލީޒު 22,966
151 Flag of Israel އިސްރާއީލު 22,145 ނުވަތަ 20,770 The higher figure includes the Golan Heights. Both figures exclude the West Bank and Gaza Strip.
152 Flag of El Salvador އެލްސެލްވަޑޯރު 21,041
153 Flag of ސުލޮވީނިއާ ސުލޮވީނިއާ 20,256
154 Flag of ފަރަންސޭސިވިލާތް ނިއު ކެލެޑޯނިއާ 18,575 French dependency.
155 Flag of Fiji ފިޖީ 18,274
156 Flag of Kuwait ކުވެއިތު 17,818
157 Flag of Eswatini Swaziland 17,364
158 Flag of East Timor އިރުމަތީ ޓިމޯރު 14,874
159 Flag of Montenegro މޮންޓެނީގުރޯ 14,026[3]
160 Flag of The Bahamas ބަހާމަސް 13,878
161 Flag of Vanuatu ވަނުއާޓޫ 12,189
162 Flag of Falkland Islands ފޯލްކުލޭންޑު ޖަޒީރާ 12,173 Overseas territory of the UK. Claimed by Argentina. Excludes South Georgia and the South Sandwich Islands.
163 Flag of The Gambia ގެމްބިއާ 11,295
164 Flag of Qatar ޤަޠަރު 11,000
165 Flag of Jamaica ޖެމެއިކާ 10,991
166 Flag of Lebanon ލުބުނާން 10,400
167 Flag of Cyprus ސައިޕްރަސް 9,251 Includes Turkish Republic of Northern Cyprus (only recognised by Turkey) and British sovereign military bases (Akrotiri and Dhekelia).
168 Flag of Puerto Rico ޕުއެރްތޮ ރީކޯ 8,875 Commonwealth of the United States.
169 Flag of State of Palestine Palestinian territories 6,020 The figure consists of the West Bank and Gaza Strip.
170 Flag of Brunei ބުރުނައީ 5,765
171 Flag of Trinidad and Tobago ޓުރިނިޑާޑް ޓޮބޭގޯ 5,130
172 Flag of Cape Verde ކޭޕް ވާޑޭ 4,033
173 Flag of French Polynesia ފަރަންސޭސި ޕޮލިނޭޝިއާ 4,000 French overseas collectivity.
174 Flag of Samoa ސަމޯއާ 2,831
175 Flag of Luxembourg Luxembourg 2,586
176 Flag of ފަރަންސޭސިވިލާތް Réunion 2,510 French overseas département.
177 Flag of Comoros ޖުޒުރުޤަމަރު 2,235 Listed figure includes Mayotte (374 km²[4]). The figure without Mayotte is 1,862 km².[5]
178 Flag of Mauritius މޮރިޝަސް 2,040 Includes Agalega Islands, Cargados Carajos Shoals (Saint Brandon), and Rodrigues.
179 Flag of ފަރަންސޭސިވިލާތް ގޯޑިލޫޕު 1,705 French overseas département includes La Désirade, Marie Galante, Les Saintes, Saint-Barthélemy and Saint Martin (French part).
180 Flag of Faroe Islands ފަރޮއޭ ޖަޒީރާ 1,399 A self-governing area of Denmark.
181 Flag of Martinique މާޓިނީކޫ 1,102 French overseas département.
182 ފަންވަތް:Country data Sao Tome and Principe ސައޮ ތޯމޭ އަދި ޕުރިންސިޕޭ 964
183 Flag of Turks and Caicos Islands ޓާކަސް އަދި ކައިކޯ ޖަޒީރާ 948 Overseas territory of the UK. Area includes protected waters.
184 Flag of Netherlands Antilles ނެދަލޭންޑު އެންޓިލޭ 800 Autonomous area of the Netherlands; includes Bonaire, Curacao, Saba, Sint Eustatius, and Sint Maarten (Dutch part of the island of Saint Martin).
185 Flag of Dominica ޑޮމިނިކާ 751
186 Flag of Tonga ޓޮންގާ 747
187 Flag of Kiribati ކިރިބަތީ 726 Includes three island groups - Gilbert Islands, Line Islands, Phoenix Islands.
188 ފަންވަތް:Country data Micronesia މައިކްރޮނޭޝިއާ 702 Includes Pohnpei (Ponape), Chuuk (Truk) Islands, Yap Islands, and Kosrae (Kosaie).
189 Flag of Bahrain ބަޙްރައިން 694
190 Flag of Singapore ސިންގަޕޫރު 683 Area is 704 km² according to Statistics Singapore.
191 Flag of Isle of Man އައިޒަލް އޮފް މޭން 572 Crown dependency of the UK.
192 Flag of Guam ގުއާމު 549 Organized unincorporated territory of the USA.
193 Flag of Saint Lucia ސަންތި ލޫސިއާ 539
194 Flag of Andorra އެންޑޯރާ 468
195 Flag of Northern Mariana Islands އުތުރު މެރިއާނާ ޖަޒީރާ 464 Commonwealth in political union with the USA; includes 14 islands including Saipan, Rota, and Tinian.
196 Flag of Palau ޕަލާއޫ 459
197 Flag of Seychelles ތޭންގަދީބު 455
198 Flag of Antigua and Barbuda އެންޓިގުއާ އަދި ބާބިއުޑާ 442 Includes Redonda, 1.6 km².
199 Flag of Barbados ބާބަޑޮސް 430
200 Flag of Saint Vincent and the Grenadines ސަންތި ވިސެންޓޭ އަދި ގުރެނާޑީން 388
201 Flag of United States Virgin Islands އެމެރިކާގެ ވާޖިން ޖަޒީރާ 347 Unincorporated, organized territory of the USA.
202 Flag of Grenada ގެރެންޑާ 344
203 Flag of Malta މޯލްޓާ 316
204 Flag of ދިވެހިރާއްޖެ ދިވެހިރާއްޖެ 298
205 Flag of Cayman Islands ކޭމަން ޖަޒީރާ 264 Overseas territory of the UK.
206 Flag of Saint Kitts and Nevis ސަންތި ކިޓަސް އަދި ނޭވީސް 261
207 Flag of Niue ނީއު 260 Self-governing nation in free association with New Zealand.
208 Flag of ފަރަންސޭސިވިލާތް ސަންތި ޕިއޭރޭ އާއި މިކުއެލޯން 242 French overseas collectivity; includes eight small islands in the Saint Pierre and the Miquelon groups.
209 Flag of Cook Islands ކުކް ޖަޒީރާ 236 Self-governing in free association with New Zealand.
210 Flag of Wallis and Futuna ވާލީ އަދި ފުތޫނާ 200 French overseas collectivity; includes Île Uvéa (Wallis Island), Île Futuna (Futuna Island), Île Alofi, and 20 islets.
211 Flag of American Samoa އެމެރިކަން ސަމޯއާ 199 Unorganized, unincorporated territory of the USA; includes Rose Island and Swains Island.
212 Flag of Marshall Islands މާޝަލް ޖަޒީރާ 181 Includes the atolls of Bikini, Enewetak, Kwajalein, Majuro, Rongelap, and Utirik.
213 Flag of Aruba އަރޫބާ 180 Self-governing part of the Netherlands.
214 Flag of Liechtenstein ލީޝްތެންސްޓީން 160
215 Flag of British Virgin Islands ބިރިޓިޝް ވާޖިން ޖަޒީރާ 151 Overseas territory of the UK; comprised of 16 inhabited and more than 20 uninhabited islands; includes the island of Anegada.
216 Flag of Saint Helena ސަންތި ހެލީނާ 122 Overseas territory of the UK; excluding dependencies.
217 Flag of Jersey ޖާސޭ 116 Crown dependency of the UK.
218 Flag of Montserrat މޮންސެރާޓު 102 Overseas territory of the UK.
219 Flag of Tristan da Cunha Tristan da Cunha 98 Dependency of St Helena (UK). Area refers to the main island only (the only inhabited island). Total area is 201 km².[6]
220 Flag of Anguilla އަންގީލާ 91 Overseas territory of the UK.
221 Flag of Ascension Island Ascension Island 88 Dependency of the British overseas territory of Saint Helena.
222 Flag of Guernsey Guernsey 78 Crown dependency of the UK; includes Alderney, Guernsey, Herm, Sark, and some other smaller islands.
223 Flag of San Marino ސަން މަރީނޯ 61
224 Flag of Bermuda ބާމިއުޑާ 53 Overseas territory of the UK.
225 Flag of Norfolk Island Norfolk Island 36 Self-governing area of Australia.
226 Flag of Tuvalu ތުވާލޫ 26
227 Flag of Nauru ނައުރޫ 21
228 Flag of Tokelau ތޮކެލާއު 12 ނިއުޒީލެންޑްގެ ޓެރިޓަރީ އެވެ.
229 Flag of Gibraltar ޖަބަލްޠާރިޤު 6 Overseas territory of the UK.
230 Flag of Pitcairn Islands ޕިޓަކިރިން ޖަޒީރާ 5 Colony of the UK.
231 Flag of Monaco މޮނާކޯ 1.95[7]
232 Flag of Vatican City ވެޓިކަން ސިޓީ 0.44[8]

އަސްލު[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އެހެން ރިފަރެންސްތަކެވެ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  1. "CIA fatcbook - Serbia". Archived from the original on 1224034740. Retrieved 1244401372.  Check date values in: |access-date=, |archive-date= (help)
  2. "CIA Factbook - Taiwan". Archived from the original on 1293583187. Retrieved 1244027975.  Check date values in: |access-date=, |archive-date= (help)
  3. "CIA Factbook - Montenegro". Archived from the original on 1252730315. Retrieved 1244027975.  Check date values in: |access-date=, |archive-date= (help)
  4. "CIA Factbook - Mayotte". Archived from the original on 1348217192. Retrieved 1244027975.  Check date values in: |access-date=, |archive-date= (help)
  5. "Archive copy". Archived from the original on 1182878457. Retrieved 1180516936.  Check date values in: |access-date=, |archive-date= (help)
  6. xist.org - Saint Helena
  7. "Monaco government" (PDF). Archived from the original (PDF) on 1183427216. Retrieved 1180516936.  Check date values in: |access-date=, |archive-date= (help)
  8. "CIA Factbook - Vatican City". Archived from the original on 1608755945. Retrieved 1244027975.  Check date values in: |access-date=, |archive-date= (help)

See also[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]