Jump to content

ޖަބަލްޠާރިޤު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ޖަބަލްޠާރިޤު ، މި ޤައުމަކީ އެހެން ޤައުމު ތަކެކޭ އެއްފަދައިން ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ ޤައުމެކެވެ.

Gibraltar
Flag of Gibraltar
Flag
Coat of arms of Gibraltar
Coat of arms
މޮޓޯ: Nulli Expugnabilis Hosti  (Latin)
"No enemy shall expel us".1
Location of Gibraltar
ވެރިރަށް
and largest city
Gibraltar
ރަސްމީ ބަސްތައްEnglish
Unofficial languages

Vernacular
Spanish

Llanito
ނަސްލު ގުރޫޕުތައް
Gibraltarian (of mixed Genoese, Maltese, Portuguese and Andalusian descent), other British, Moroccan and Indian
ޑިމޮނިމްGibraltarian
ސަރުކާރުBritish Overseas Territory
Queen Elizabeth II
• Governor
Robert Fulton
Peter Caruana
Event 
Date
• Captured
4th August 1704
• Ceded
11th April 1713 (Treaty of Utrecht)
10th September
29th January
ސަރަޙައްދު
• Total
6.8 km2 (2.6 sq mi) (229th)
• Water (%)
0%
އާބާދީ
• Jan 2008 estimate
28,875 (207th)
• Density
4,290/km2 (11,111.0/sq mi) (5th)
ޖީޑީޕީ (ޕީޕީޕީ)2005 estimate
• ޖުމްލަ
$1066 million (197th)
• ބޮލަކަށް ޖެހެނީ
$38,200 (n/a)
އެޗްޑީއައި (n/a)n/a
Error: Invalid HDI value (n/a)
ފައިސާGibraltar pound £2

(GIP)
ޓައިމް ޒޯންޔޫޓީސީ+1 (CET)
• ސަމާ (ޑީއެސްޓީ)
ޔޫޓީސީ+2 (CEST)
ކޯލް ކޯޑް3504
އައިއެސްއޯ 3166 ކޯޑްGI
އިންޓަރނެޓް ޓީއެލްޑީ.gi3
  1. National Symbols of Gibraltar
  2. Pegged with UK pound sterling at par. Coins and notes issued by the Government of Gibraltar.
  3. The .eu domain is also used, as it is shared with other European Union members.
  4. Before February 10 2007, 9567 from Spain.

ޤައުމުގެ އިޤްތިޞާދު ބިނާ ވެގެންވަނީ ގައުމުގެ ރައްޔިތުން ކުރާ ތަފާތު މަސައްކަތް ތަކުގެ މައްޗަށެވެ.


މި މަޒުމޫނަކީ މުޅިން ފުރިހަމަ ވެފައިވާ މަޒުމޫނެއް ނޫނެވެ. މި މަޒުމޫނު ފުރިހަމަ ކޮށްދެއްވަން ބޭނުންފުޅު ނަމަ އިނގިރޭސި ވިކިޕީޑިއާ ގައި މި ޢުންވާނުގެ ދަށުން ލިޔެވިފައިވާ މަޒުމޫނު ބައްލަވައިގެން ތަރުޖަމާގެ ނުނިމި އޮތް ބައި ފުރިހަމަކޮށް ދެއްވާށެވެ. ކަނާތްފަރާތުގެ އަރިމަތީގައިވާ ފާލަންތަކުން އިނގިރޭސި ބަހުން އޮތް މަޒުމޫނަށް ވަޑައިގެންނެވޭނެއެވެ.