Jump to content

ސުވިޑަން

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Kingdom of Sweden
Konungariket Sverige
Flag Coat of arms
Motto: (Royal) "För Sverige i tiden[a]
"For Sweden – With the Times" 
Anthem: Du gamla, Du fria[b]
Thou ancient, thou free
Royal anthemKungssången
The Song of the King
Location of ސުވިޑަން (dark green) – in Europe (light green & dark grey) – in the European Union (light green)  –  [Legend]
Location of ސުވިޑަން (dark green)

– in Europe (light green & dark grey)
– in the European Union (light green)  –  [Legend]

Location of ސުވިޑަން (dark green)

– in Europe (light green & dark grey)
– in the European Union (light green)  –  [Legend]

Capital
and largest city
Stockholm
59°21′N 18°4′E / 59.350°N 18.067°E / 59.350; 18.067
Official languages Swedish[c]
Ethnic groups [d] 82.1% Swedes[1]
5.1% Finns[2] 12.8% other (2008)[3][4]
Demonym Swedish or Swedes
Government Parliamentary democracy and Constitutional monarchy
 -  Monarch King Carl XVI Gustaf
 -  Prime Minister Ulf Kristersson (M)
 -  Speaker of
the Riksdag
Andreas Norlén (M)
Consolidation
 -  Personal union w. Denmark and Norway June 17, 1397 
 -  de facto independent kingdom June 6, 1523 
 -  end of Scandinavian union ratified 1524 
 -  Swedish-Norwegian Union begins November 4, 1814 
 -  Swedish-Norwegian Union ends August 13, 1905 
Area
 -  Total 449,964 km2 (57th)
173,745 sq mi
 -  Water (%) 8.7
Population
 -  2009 census 9,336,487[5]
 -  Density 20.6/km2 (192nd)
53.3/sq mi
GDP (PPP) 2008 estimate
 -  Total $342.682 billion[6] (32nd)
 -  Per capita $37,333[6] (17th)
GDP (nominal) 2008 estimate
 -  Total $478.961 billion[6] (22nd)
 -  Per capita $52,180[6] (9th)
Gini (2005)23
low
HDI (2007) 0.963[7]
Error: Invalid HDI value · 7th
ކަރަންސީ Swedish krona (SEK)
Time zone CET (UTC+1)
 -  Summer (DST) CEST (UTC+2)
ތާރީޚް ފޯމެޓް yyyy-mm-dd,
d/m yyyy,
dd-mm-yyyy,
dd-mm-yy
ޑްރައިވްސް right[e]
Calling code 46
އިންޓަރނެޓް ޓީއެލްޑީ .se[f]
a. ^  För Sverige - I tiden has been adopted by Carl XVI Gustaf as his personal motto.

b. ^  Du gamla, Du fria has never been officially adopted as national anthem, but is so by convention.

c. ^  Since July 1, 2009[8][9] Five other languages are officially recognized as minority languages.[10] They are:
Finnish, Meänkieli, Romani, Sami, and Yiddish.

d. ^  As of 2008, 18% of the population had foreign origins (13% if excluding Finns and 9% if also excluding other Scandinavians), with 14% foreign-born and another 4% born in Sweden of two foreign-born parents.[11]
See demographics of Sweden.

e. ^  Since 3 September 1967.

f. ^  The .eu domain is also used, as it is shared with other European Union member states. The .nu domain is another commonly used top-level domain ("nu" means "now" in Swedish).


ސުވިޑަންއަކީ އުތުރު ޔޫރަޕަށް ނިސްބަތްވާ ޤައުމެކެވެ.

އަވަސް ކަޅިއަކުން ބަލައިލުމެއް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ސުވިޑަންގެ ރަސްމީ ބަހަކީ ސުވެޑިޝް ބަހެވެ. އިނގިރޭސި ބަހުން މި ޤައުމުގެ މީހުންނަށް ކިޔަނީ ސްވީޑްސް ނުވަތަ ސްވެޑިޝްއެވެ. ޤައުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ޝަހަރަކީ ސްޓޮކްހޯލްމްއެވެ. މި ޤައުމުގެ ވެރިރަށަކީ ވެސް މިއީއެވެ. މި ޤައުމަކީ ބަރުލަމާނީ ޑިމޮކްރަސީއެކެވެ. އަދި ދުސްތޫރީ ރަސްކަމެކެވެ. ޤައުމުގެ އާބާދީއަކީ 9 މިލިއަނެވެ. އެހެންކަމާއެކު، މިއީ ދުނިޔޭގައި 88 ވަނައަށް އެންމެ އާބާދީ ބޮޑު ޤައުމެވެ. ބިމުގެ ބޮޑުމިނަކީ 450295 އަކަކިލޯމީޓަރެވެ. ދުއްވާއެއްޗެހި ދުއްވަނީ ކަނާތްފަރާތުންނެވެ. އިންޓަނެޓް ކޯޑަކީ se. އެވެ. ކޯލިން ކޯޑަކީ +46 އެވެ. ފައިސާގެ ގޮތުން ބޭނުންކުރަނީ ބެލަރޫސިޔަން ރޫބެލްއެވެ.

ނަން[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ސުވިޑަންގެ ރަސްމީ ނަމަކީ ކިންޑަމް އޮފް ސުވިޑަންއެވެ. ސުވިޑަން މި ނަން ނެގިފައިވަނީ ބޯދާ އިނގިރޭސި ބަހުގެ “ސުވެދިއޮޑް” މި ބަހުންނެވެ. މީގެ މާނައަކީ “ސުވިޑަންގެ މީހުން” ނެވެ. ސުވެޑިޝް ބަހުން ކިޔާ ނަން ކަމުގައިވާ “ސުވެރިޖް” މި ބަހުގެ އަޞްލު މާނައަކީ ސުވިޑަންގެ ރަސްކަމެވެ. ބައެއް ޢިލްމުވެރިން ޤަބޫލުކުރައްވާ ގޮތުގައި ސުވިޑަން އަދި ސުވަޑޭސް މި ނަންތައް ނެގިފައިވަނީ ސެންސިކިރުތު ބަހުގެ ސްވަދޭޝް މި ބަހުންނެވެ. މި ބަހުގެ މާނައަކީ “އަމިއްލަ ޤައުމު” އެވެ.

ޖުޣުރާފީ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ސުވިޑަންގެ ހުޅަނގުގައި އޮތީ ނޯވޭއެވެ.އިރުއުތުރުގައި އޮތީ ފިންލޭންޑެވެ. ދެކުނުގައި އޮންނަ އޯރެސުން ބްރިޖުން ސުވިޑަން އޮންނަނީ ޑެންމާކާ ގުޅިފައެވެ.

ތާރީޚު[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ސުވިޑަންގެ ކުރީގެ ތާރީޚު ފެށެނީ ޢީސާއީ މީލާދުގެ 12 ސާސްކަފު ކުރީން ކަމަށް ތާރީޚު ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވެއެވެ. ދަނޑުވެރިކަމާއި ގެރިބަކަރި ގެންގުޅުން ފަދަ ކަންތައް މި ހިސާބުގައި ފެށިފައިވަނީ ޢީސާއީ މީލާދުގެ 4000 އަހަރު ކުރީންނެވެ. ނޯޑިކް ބްރޯންޒް އޭޖްގެ ކަންތައް މި ހިސާބުގައި ފެށިފައިވަނީ ޢީސާއީ މީލާދުގެ 1700 އަހަރު ކުރީންނެވެ. އެއީ ޔޫރަޕުގެ މައި ކޮންޓިނެންޓުން މި ސަރަޙައްދަށް ބްރޯންޒް އިމްޕޯރޓްކުރަން ފެށި ހިސާބުންނެވެ. މި ދުވަސްވަރުގައި ލޮއި ނެގުން ފަދަ ކަމެއް މި ސަރަޙައްދުގައި ކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. އަދި ސްކެންޑިނޭވިޔާގައި ޓީނުގެ ޑިޕޮޒިޓެއް ނެތުމާއެކު ހުރިހާ ވައްތަރެއްގެ މަޢުދަން ޖެހެނީ އިމްޕޯޓްކުރާށެވެ. މީލާދީން 6 ވަނަ ޤަރުނުގައި ޖޯޑާނީސް ލިޔުއްވި ލިޔުއްވުމެއްގައި ސުއެހަންސް ކިޔާ ބަޔަކާއި ސުއެތިދީ ކިޔާ ބައެއްގެ ވާހަކަ ގެންނަވާފައިވެއެވެ. ސުއެހަން މީހުންގެ އަތުގައި ވަރަށް ރީތި އަސްތަކެއް ހުންނަ ކަމުގައި ވެސް ލިޔުއްވާފައިވެއެވެ. ހަމަ އެހެންމެ އެހެން ލިޔުންތެރީން ވެސް ސުވިޑަންގެ ރަސްރަސްކަލުންގެ އަތްޕުޅުގައި ހުންނަ އަސްތަކުގެ ރީތި ވާހަކަ ގެންނަވާފައިވެއެވެ. ސުވިޑަންގެ މީހުންނަކީ ހަނގުރާމައިގެ ހުނަރުތައް ވަރަށް ބޮޑަށް ލިބިފައިވާ ބައެއް ކަމަށް ބެލެވިފައިވެއެވެ. ބައިޒެންޓައިން އެމްޕެރަރ ތިއޯފިލަސް ވެސް ވަނީ މިކަން ފާހަގަ ކުރައްވާފައެވެ. އަދި އެމަ`ިކުފާނުގެ އަރިހުގައި، ބޮޑީގާޑުންގެ ގޮތުގައި ވެސް މި މީހުން ބޭނުންކުރައްވާފައިވެއެވެ. ސުވިޑަންގެ ވައިކިން މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ “ރޫސް” މީހުންނަކީ “ކިޔެވަން ރޫސް” މީހުންގެ ކާބަފައިން ކަމަށް ބެލެވިފައިވެއެވެ. މީލާދީން 14 ވަނަ ޤަރުނުގައި ސުވިޑަންގެ މީހުންނަށް “ކަޅުމަރު” ނުވަތަ ޠާޢޫނާ ކުރިމަތިލާން ޖެހުނެވެ. މީގެ ސަބަބުން ސުވިޑަންގެ އާބާދީގެ ބޮޑު ބައެއް ނެތިގެން ދިޔައެވެ. ސުވިޑަން އީޔޫގައި ބައިވެރިވީ 1 ޖަނަވަރީ 1995 ގައެވެ.

ޑެމޮގްރަފިކްސް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ސުވިޑަންއަކީ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ދިރިއުޅޭ ހިތްވާ ޤައުމެކެވެ. އެހެން ކަމުން ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ސުވިޑަންއަށް ހިޖުރަ ކުރަމުންދެއެވެ. 2008 ވަނަ އަހަރަށް ބަލާއިރުގައި މިގޮތުން ފިންލޭންޑުގެ 171113 މީހުންނާއި، އިރާގުގެ 109446 މީހުންނާއި ކުރީގެ ޔޫގޮސްލާވިޔާގެ 72285 މީހުންނާއި ޕޮލޭންޑުގެ 63822 މީހުންނާއި، އީރާނުގެ 57663 މީހުންނާއި، ބޮޒްނިޔާ ހަރްޒްގޮވީނާގެ 55960 މީހުންނާއި، ޑެންމާކުގެ 44310 މީހުންނާއި، ނޯވޭގެ ހަމަ 44310 މީހުންނާއި، ޗިލީގެ 28118 މީހުންނާއި، ތައިލޭންޑުގެ 25858 މީހުންނާއި، ސޯމާލިޔާގެ 25159 މީހުންނާއި ލުބުނާނުގެ 23291 މީހުން ހިމެނެއެވެ.

ސަގާފަތު[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ސުވިޑަންއަކީ ވަރަށް މުއްސަނދި ސަގާފަތެއް އޮތް ޤައުމެކެވެ. ސަގާފީ ގޮތުން ސުވިޑަންއާ އެންމެ އެއް ގޮތް ޤައުމުތަކަކީ ސްކެންޑިނޭވިޔާގެ އެހެން ޤައުމުތަކެވެ.

އިޤްތިޞާދު[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ސުވިޑަންގެ އިޤްތިޞާދަކީ އެކްސްޕޯޓްގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ އިޤްތިޞާދެކެވެ. އެ ޤައުމުގެ ޖީ.ޑީ.ޕީ ޕަރކެޕިޓާ އަކީ 37333 ޑޮލަރެވެ.

 1. "Befolkningsstatistik". www.scb.se. Retrieved 2009-06-16. 
 2. See Sweden Finns.
 3. "Summary of Population Statistics 1960 - 2008 (corrected version 2009-05-13)". www.scb.se. 2009-05-13. Retrieved 2009-07-08. 
 4. Note that Swedish-speaking Finns or other Swedish-speakers born outside Sweden might self-identify as Swedish despite being born abroad. Moreover, people born within Sweden may not be ethnic Swedes.
 5. "Befolkningsstatistik". Statistiska centralbyrån. Retrieved 2009-11-11. 
 6. 6.0 6.1 6.2 6.3 "Sweden". International Monetary Fund. Retrieved 2009-10-01. 
 7. Human Development Report 2009. The United Nations. Retrieved 5 October 2009.
 8. "Språklagen" (PDF). Språkförsvaret (in Swedish). 2009-07-01. Archived from the original (PDF) on 2010-08-19. Retrieved 2009-07-15. 
 9. Landes, David (2009-07-01). "Swedish becomes official 'main language'". The Local. thelocal.se. Retrieved 2009-07-15. 
 10. "Är svenskan också officiellt språk i Sverige?" (in Swedish). Språkrådet (Language Council of Sweden). 2008-02-01. Archived from the original on 1391682022. Retrieved 2008-06-22.  Check date values in: |archive-date= (help)
 11. Summary of Population Statistics 1960 - 2008 - Statistics Sweden (proportion of foreign background, including foreign-born and Swedish-born with two foreign-born parents)