Jump to content

ސިންގަޕޫރު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

Flag Coat of arms
Motto: "Majulah Singapura"  ފަންވަތް:Ms icon
"Onward, Singapore"
Anthem: Majulah Singapura
Images, from top, left to right: Merlion by the CBD, Singapore Zoo entrance, Esplanade - Theatres on the Bay, Gateway of Sentosa, Statue of Thomas Stamford Raffles, Downtown Core of Singapore, Raffles Hotel
Images, from top, left to right: Merlion by the CBD, Singapore Zoo entrance, Esplanade - Theatres on the Bay, Gateway of Sentosa, Statue of Thomas Stamford Raffles, Downtown Core of Singapore, Raffles Hotel
Images, from top, left to right: Merlion by the CBD, Singapore Zoo entrance, Esplanade - Theatres on the Bay, Gateway of Sentosa, Statue of Thomas Stamford Raffles, Downtown Core of Singapore, Raffles Hotel
Location of Singapore
CapitalSingapore
ފަންވަތް:Nobr
1°17′N 103°50′E / 1.283°N 103.833°E / 1.283; 103.833
Official languages English (1st language)[1]
Malay
Mandarin Chinese
Tamil
Official scripts English alphabet
Malay alphabet
Simplified Chinese
Tamil script
Demonym Singaporean
Government Parliamentary republic
 -  President S.R. Nathan
 -  Prime Minister Lee Hsien Loong
 -  Speaker of Parliament Abdullah Tarmugi
 -  Chief Justice Chan Sek Keong
Legislature Parliament
Formation
 -  Founding 29 January 1819[2] 
 -  Self-government 3 June 1959[3] 
 -  Independence from the United Kingdom 31 August 1963[4] 
 -  Merger with Malaysia 16 September 1963 
 -  Separation from Malaysia 9 August 1965 
Area
 -  Total 710.2 km2 (187th)
274.2 sq mi
 -  Water (%) 1.444
Population
 -  2009 estimate 4,987,600[5] (115th)
 -  2000 census 4,117,700
 -  Density 6,814[5]/km2 (3rd)
17,275.7/sq mi
GDP (PPP) 2008 estimate
 -  Total $239.146 billion[6] (45th)
 -  Per capita $51,226[6] (4th)
GDP (nominal) 2008 estimate
 -  Total $181.939 billion[6] (44th)
 -  Per capita $38,972[6] (22nd)
HDI (2007) 0.944[7]
Error: Invalid HDI value · 23rd
ކަރަންސީ Singapore dollar (SGD)
Time zone SST (UTC+8)
ތާރީޚް ފޯމެޓް dd/mm/yyyy
ޑްރައިވްސް left
Calling code +65
އިންޓަރނެޓް ޓީއެލްޑީ .sg
1. Singapore is a city-state.
2. 02 from Malaysia.

ސިންގަޕޫރަކީ މެލޭ ޕެނިންސޫލާގެ ދެކުނުގައި އޮންނަ ޖަޒީރާ ޝަހަރީ ދައުލަތެކެވެ.

އަވަސް ކަޅިއަކުން ބަލައިލުމެއް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ސިންގަޕޫރުގެ ރަސްމީ ބަހަކީ އިނގިރޭސި ބަހެވެ. ޤައުމީ ބަހަކީ މެލޭ ބަހެވެ. މީގެ އިތުރުން ތަމަޅަ ބަހާއި މެންޑަރިން ޗައިނީޒް ބަސް ރަސްމީ ބަސްބަހުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވެއެވެ. އިނގިރޭސި ބަހުން މި ޤައުމުގެ މީހުންނަށް ކިޔަނީ ސިންގަޕޫރިއަންސްއެވެ. ޤައުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ޝަހަރަކީ ސިންގަޕޫރު ސިޓީއެވެ. މި ޤައުމުގެ ވެރިރަށަކީ ވެސް މިއީއެވެ. ވެރިކަން ކުރާ ސަރަޙައްދަކީ ޑައުންޓައުން ކޯރ، ސެންޓްރަލްއެވެ. މި ޤައުމަކީ ޝަހަރީ ދައުލަތެއްކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. މިއީ ބަރުލަމާނީ ޖުމްހޫރިއްޔާއެކެވެ. ޤައުމުގެ އާބާދީއަކީ 5 މިލިއަނެވެ. އެހެންކަމާއެކު، މިއީ ދުނިޔޭގައި 115 ވަނައަށް އެންމެ އާބާދީ ބޮޑު ޤައުމެވެ. ބިމުގެ ބޮޑުމިނަކީ 710.2 އަކަކިލޯމީޓަރެވެ. ދުއްވާއެއްޗެހި ދުއްވަނީ ވާތްފަރާތުންނެވެ. އިންޓަނެޓް ކޯޑަކީ sg. އެވެ. ކޯލިން ކޯޑަކީ +65 އެވެ. ފައިސާގެ ގޮތުން ބޭނުންކުރަނީ ސިންގަޕޫރު ޑޮލަރެވެ.

ނަން[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އިނގިރޭސި ބަހުން މި ޤައުމުގެ ނަމަކަށް ކިޔާ “ސިންގަޕޫރު” މި ނަން ނެގިފައިވަނީ މެލޭ ބަހުގެ “ސިންގާޕޫރާ” އިންނެވެ. މީގެ މާނައަކީ “ސިންގާ ޝަހަރު” އެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެއްވެސް ޒަމާނެއްގައި ސިންގަޕޫރުގައި ސިންގާ އުޅެފައިވާ ކަމަކަށް ނުފެނެއެވެ. އެހެން ކަމުން ބޮޑަށް ބެލެވެނީ ޤަދީމީ ޒަމާނުގެ ވާހަކައެއް ކަމުގައިވާ މަހާބާހރަތާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ “ސިންހާޕޫރާ” އަށް ނިސްބަތްކޮށް ކިޔާފައިވާ ނަމަކަށް މިނަން ވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

ޖުޣުރާފީ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ސިންގަޕޫރު އޮންނަނީ މެލޭޝިޔާގެ ޖޮހޮރު ސްޓޭޓުގެ ދެކުނުގައެވެ. އިންޑޮނޭޝިޔާގެ ރިޔާއު ޖަޒީރާގެ އުތުރުގައެވެ. ސިންގަޕޫރަކީ ކުޑަ ދައުލަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޤައުމެކެވެ. ދެކުނު އިރުމަތީ އޭޝިޔާގައި އޮތް އެންމެ ކުޑަ ޤައުމަކީ ވެސް ސިންގަޕޫރެވެ. މުސްތަޤިއްލު ޝަހަރީ ދައުލަތްތަކުގެ ތެރޭގައި މިއަދު ހިމެނޭ މޮނާކޯ އާއި ވެޓިކަން ސިޓީއަށް ވުރެ ސިންގަޕޫރު ބޮޑެވެ.

ތާރީޚު[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ސިންގަޕޫރުގައި މީހުން ދިރިއުޅެން ފަށާފައިވާ ކަމަށް ރިކޯޑުތަކުން ދައްކަނީ މީލާދީން 2 ވަނަ ޤަރުނުގައެވެ. ކުރީން ސިންގަޕޫރަށް ކިޔާ އެއް ނަމަކީ ތެމަސެކް އެވެ. މިއީ ޖާވާނީ ބަހުން ކިޔާފައިވާ ނަމެކެވެ. މި ނަމުގެ މާނައަކީ “ކަނޑުގެ ޓައުން” އެވެ. މީލާދީން 16 ވަނަ ޤަރުނާއި 19 ވަނަ ޤަރުނާ ދެމެދު ސިންގަޕޫރު އޮތީ ސުލްޠަނަތު ޖޮހޮރުގެ ދަށުގައިވާ ރަށެއްގެ ގޮތުގައެވެ. މީލާދީން 1613 ވަނަ އަހަރުގައި ހިނގި މެލޭ-ޕޯޗުގީޒު ހަނގުރާމައިގައި ޕޯޗުގީޒުން ވަނީ ސިންގަޕޫރުގެ އާބާދީ ދިރިއުޅޭ އަވަށުގައި އަލިފާން ޖަހާފައެވެ. މީލާދީން 17 ވަނަ ޤަރުނުގައި ސިންގަޕޫރުގެ ކޮންޓްރޯލް އޮތީ ޕޯޗުގީޒުންގެ އަތްދަށުގައެވެ. 18 ވަނަ ޤަރުނުގައި ސިންގަޕޫރުގެ މައްޗަށް އަތްގަދަކޮށްގެން ތިބީ ޑަޗުންނެވެ. މި ދުވަސްވަރު އެ ރަށުގެ އާބާދީގެ ގިނަ މީހުން ހިމެނުނީ މަސްވެރިންކަމުގައެވެ. 29 ޖަނަވަރީ 1819 ގައި ސަރ ތޯމަސް ސްޓެމްފޯރޑް ރަފްލްސް ސިންގަޕޫރަށް ވަޑައިގަތެވެ. މި ތަނަކީ ރަނގަޅު ވިޔަފާރީގެ ބަނދަރަކަށް ވެދާނެކަމަށް ޤަބޫލުކުރައްވައިގެން ބްރިޓިޝް އީސްޓް އިންޑިޔާ ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ރަފްލްސް، ސުލްޠާން ޙުސައިން ޝާހްއާ އެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރެއްވިއެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ސިންގަޕޫރުގެ ދެކުނުގައި އިނގިރޭސީންގެ ވިޔަފާރީގެ މަރުކަޒެއް ހެދުމުގެ ހުއްދަ ލިބިގެން ދިޔައެވެ. 1824 ވަނަ އަހަރާ ހަމަޔަށް އެތަން އޮތީ މެލޭ ރަސްރަސްކަލުންގެ ބާރު ހިނގާ ތަނެއްގެ ގޮތުގައެވެ. 2 އޯގަސްޓް 1824 ގައި ޖޯން ކްރޯފަރޑް، ސުލްޠާން ޙުސައިން ޝާހްއާ އެކު ސޮއިކުރެއްވި އެއްބަސްވުމަކާއެކު މުޅި ސިންގަޕޫރަކީ އިނގިރޭސީންގެ ޙުކުމުގެ ދަށުގައި އޮތް ތަނަކަށް ވެގެން ދިޔައެވެ. މިއީ މިހާރުގެ ސިންގަޕޫރުގެ ތާރީޚުގެ ފެށުންކަމުގައި ޤަބޫލުކުރެވިފައިވެއެވެ. ސިންގަޕޫރަށް އަމިއްލަ ވެރިކަމެއް ހިންގުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިގެން ދިޔައީ 3 ޖޫން 1959 ގައެވެ. އިނގިރޭސީންގެ ކިބައިން މިނިވަންކަން ލިބުނީ 31 އޯގަސްޓް 1963 ގައެވެ. މެލޭޝިޔާގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި އެ ޤައުމާ ގުޅުނީ 16 ސެޕްޓެންބަރު 1963 ގައެވެ. މެލޭޝިޔާއާ ވަކިވެ ޤައުމުގެ ސަރަޙައްދުގެ ދާއިރާ ހަނިވެގެން ދިޔައީ 9 އޯގަސްޓް 1965 ގައެވެ.

ޑެމޮގްރަފިކްސް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ސިންގަޕޫރުގެ އާބާދީގެ 74.2% އަކީ ޗައިނާ ނަސްލުގެ މީހުންނެވެ. މެލޭ ނަސްލުގެ މީހުންގެ އާބާދީއަކީ 13.4% އެވެ. އިންޑިޔާ ދަރިކޮޅުގެ މީހުންގެ އާބާދީއަކީ 9.2% އެވެ. ޔޫރޭޝިޔަނުންނާއި އަރަބީންގެ ނިސްބަތަކީ 3.2% އެވެ. ސިންގަޕޫރުގެ އާބާދީގެ 42.5% މީހުންގެ ދީނަކީ ބުދުދީނެވެ. އިސްލާމްދީނަށް ތަބާވަނީ 14.9% މީހުންނެވެ. އެއްވެސް ދީނަކަށް ތަބާ ނުވާ 14.8% މީހުން ތިބި އިރުގައި ކްރިސްޓިޔަން ދީނަށް ތަބާވާ 14.6% މީހުން އެބަތިއްބެވެ. ޓާއޮއިޒަމްއަށް ތަބާވާ 8.5% މީހުން ތިބި އިރު ހިންދޫ ދީނަށް ތަބާވާ 4% މީހުންނާއި އެހެން ދީންތަކަށް ތަބާވާ 0.6% މީހުން އެބަތިއްބެވެ.

ސަގާފަތު[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ސިންގަޕޫރުގައި އޮންނަނީ މަސްހުނި ސަގާފަތެކެވެ. މެލޭ ދަރިކޮޅުގެ މީހުންނާއި ޗައިނާ ދަރިކޮޅުގެ މީހުން އަދި އިންޑިޔާ ދަރިކޮޅާއި އަރަބި ދަރިކޮޅުގެ މީހުންގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ ސަގާފަތެކެވެ.

އިޤްތިޞާދު[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ސިންގަޕޫރަކީ މުއްސަނދި ޤައުމެކެވެ. ސިންގަޕޫރުގެ އިޤްތިޞާދަކީ ބާޒާރަށް ބިނާކޮށްގެން ވަރަށް ބޮޑަށް ތަރައްޤީ ކުރެވިފައިވާ އިޤްތިޞާދެކެވެ. އެ ޤައުމުގެ ޖީ.ޑީ.ޕީ ޕަރކެޕިޓާ އަކީ 51226 ޑޮލަރެވެ.

  1. Kor Kian Beng (18 March 2009). "Mandarin Starts at Home". 
  2. "Singapore: History". Asian Studies Network Information Center. Archived from the original on 1174643998. Retrieved 2 November 2007.  Check date values in: |archive-date= (help)
  3. Hoe Yeen Nie (2 June 2009). "State of Singapore came into being 50 years ago on 3 June". Retrieved on 1268652603. Archived from the original on 1358385839. 
  4. Cite error: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named inde
  5. 5.0 5.1 ދިވެހިތާރީޚު ދުއް އެންމެވަރުގަދަ ސިޔާސީލީޑަރަކީ ކެނެރީގެ މުހަންމަދުނަސީދެވެ. Cite error: Invalid <ref> tag; name "unpop" defined multiple times with different content
  6. 6.0 6.1 6.2 6.3 "Singapore". International Monetary Fund. Retrieved 1 October 2009. 
  7. "Human Development Report 2009. Human development index trends: Table G" (PDF). United Nations. Retrieved 5 October 2009.