މާޝަލް ޖަޒީރާ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

މާޝަލް ޖަޒީރާ ، މި ޤައުމަކީ އެހެން ޤައުމު ތަކެކޭ އެއްފަދައިން ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ ޤައުމެކެވެ.

އިޤްތިޞާދު[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ޤައުމުގެ އިޤްތިޞާދު ބިނާ ވެގެންވަނީ ގައުމުގެ ރައްޔިތުން ކުރާ ތަފާތު މަސައްކަތް ތަކުގެ މައްޗަށެވެ.


ބޭރުގެ ލިންކްތަކެވެ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

މާޝަލް ޖަޒީރާ އާއި ބެހޭ އިތުރު މައުލޫމާތު ވިކިޕީޑިޔާގެ އެހެނިހެން މަޝްރޫޢުތަކުން ހޯއްދަވާ:
Wiktionary-logo-en.png ރަދީފާއި ބަސްނިބޫ
Wikibooks-logo.svg ޓެކްސްޓް ބުކްސް
Wikiquote-logo.svg ބުނުންތައް
Wikisource-logo.svg އާންމު މަސްދަރުތައް
Commons-logo.svg ފޮޓޯތަކާއި ފައިލްތައް
Wikinews-logo.svg އާ ވާހަކަތައް
Wikiversity-logo-en.svg ދަސްކުރުމުގެ މަސްދަރުތައް

ސަރުކާރު

ހަބަރުތައް

އޯވަރވިއުސް

ފަންވަތް:Countries and territories of Oceania ފަންވަތް:Former German colonies ފަންވަތް:Marshall Islands