ކިއުބާ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Republic of Cuba
República de Cuba  ފަންވަތް:Es icon
Five horizontal stripes: three blue and two white. A red equilateral triangle at the left of the flag, partly covering the stripes, with a white five pointed star in the centre of the triangle. A shield in front of a fasces crowned by the Phrygian Cap, all supported by an oak branch and a laurel wreath
Flag Coat of arms
Motto: Patria o Muerteފަންވަތް:Es icon
"Homeland or Death"
[1]
Anthem: La Bayamesa  ("The Bayamo Song")[2]
Political map of the Caribbean region with Cuba in red. An inset shows a world map with the main map's edges outlined.
Political map of the Caribbean region with Cuba in red. An inset shows a world map with the main map's edges outlined.
Capital
and largest city
Havana
23°8′N 82°23′W / 23.133°N 82.383°W / 23.133; -82.383
Official languages Spanish
Ethnic groups 65.05% European (Spanish, others), 10.08% African (Igbo, other), 23.84% Mulatto and Mestizo[3]
Demonym Cuban
Government One-party socialist republic[4]
(Communist state)
 -  President Raúl Castro
 -  First Vice President J. R. M. Ventura
Independence from Spain
 -  Declared October 10, 1868 
 -  Republic declared May 20, 1902
from United States 
 -  Cuban Revolution January 1, 1959 
Area
 -  Total 110,861 km2 (105th)
42,803 sq mi
 -  Water (%) negligible
Population
 -  2008 estimate 11,451,652 (July 2009 est.)[5] (73rd)
 -  2002 census 11,177,743
 -  Density 102/km2 (97th)
264/sq mi
GDP (PPP) 2008 estimate
 -  Total $108.2 billion[5] (64th)
 -  Per capita $9,500 (107th)
GDP (nominal) 2008 estimate
 -  Total $55.18 billion[5] (70th)
 -  Per capita $4819 (calculated) (86th)
HDI (2007)0.863[6]
Error: Invalid HDI value · 51st
ކަރަންސީ Cuban peso(CUP)
Cuban convertible peso[7] (CUC)
Time zone (UTC-5)
 -  Summer (DST) (March 11 to November 4) (UTC-4)
ޑްރައިވްސް right
Calling code +53
އިންޓަރނެޓް ޓީއެލްޑީ .cu

ކިޔުބާއަކީ ކެރީބިޔަން ސަރަޙައްދަށް ނިސްބަތްވާ ޖަޒީރާ ޤައުމެކެވެ. މި ޖަޒީރާގައި ހިމެނެނީ ކިޔުބާ ދީބުގެ އިތުރުން އިސްލާ ދެ ލާ ހުވެންތޫދުގެ އިތުރުން އެހެނިހެން ބައެއް ރަށްރަށެވެ.

އަވަސް ކަޅިއަކުން ބަލައިލުމެއް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ކިޔުބާގެ ރަސްމީ ބަހަކީ އިސްޕެނިޝް ބަހެވެ. އިނގިރޭސި ބަހުން މި ޤައުމުގެ މީހުންނަށް ކިޔަނީ ކިޔުބަންސްއެވެ. ޤައުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ޝަހަރަކީ ހަވާނާއެވެ. މި ޤައުމުގެ ވެރި ރަށަކީ ވެސް މިއީއެވެ. މި ޤައުމަކީ ވަންޕާޓީ ސޯޝަލިސްޓް ރިޕަބްލިކެކެވެ. ކޮމިއުނިސްޓް ދައުލަތެކެވެ. ޤައުމުގެ އާބާދީއަކީ 11 މިލިއަނެވެ. އެހެންކަމުން މިއީ ދުނިޔޭގައި 75 ވަނައަށް އެންމެ އާބާދީ ބޮޑު ޤައުމެވެ. ބިމުގެ ބޮޑުމިނަކީ 0.1 މިލިޔަން އަކަކިލޯމީޓަރެވެ. ދުއްވާއެއްޗެހި ދުއްވަނީ ކަނާތްފަރާތުންނެވެ. އިންޓަނެޓް ކޯޑަކީ cu. އެވެ. ކޯލިން ކޯޑަކީ +53 އެވެ. ފައިސާގެ ގޮތުން ބޭނުންކުރަނީ ކިޔުބަން ޕެސޯއެވެ.

ނަން[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ކިޔުބާގެ ރަސްމީ ނަމަކީ ރިޕަބްލިކް އޮފް ކިޔުބާއެވެ. ކިޔުބާގެ ނަން ނެގިފައިވަނީ ޓައިނޯ ބަހުންނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މި ބަހުގެ މާނައާ މެދުގައި ޚިޔާލު ތަފާތުވެފައިވެއެވެ. އަނެއްް ބަޔަކު ބުނާ ގޮތުގައި އެ ރަށަށް ނަން ދެވިފައިވަނީ ޕޯޗުގަލްގައި އޮންނަ ކިޔުބާ ނަމަކަށް ކިޔާ ރަށަށް ނިސްބަތްކޮށެވެ. ބައެއް މީހުން ބުނާ ގޮތުގައި ކިޔުބާގެ މާނައަކީ “ރަނގަޅު ނުވަތަ މަތިވެރި ރަށެވެ.”

ތާރީޚު[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ކިޔުބާގެ ފުރަތަމަ ވަޒަންވެރީންނަކީ އަރަވާކުންނާއި ޓައިނޯ އަދި ޗިބޮނީއިންނެވެ. ޓައިނޯއިންނަކީ ދަނޑުވެރިކަން ކޮށް އުޅުނު ބައެކެވެ. ޗިބޮނީންނަކީ ދަނޑުވެރިކަމާއި ޝިކާރަވެރިކަމާ ކޮށް އުޅުނު ބައެކެވެ. ލޮއިގެ ވިޔަފާރިއަކީ ކިޔުބާގެ ތާރީޚުގައި ވަރަށް މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކޮށްފައިވާ އެއްޗެކެވެ. މީލާދީން 1492 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހު ކްރިސްޓަފަރ ކޮލަންބަސް މިހާރުގެ ބަރަކޯއާ ކައިރިއަށް ފޭބިއެވެ. އަދި މިތަނަކީ ސްޕޭނުގެ ރަސްކަމުގެ ބާރު ހިނގާނޭ ތަނެއް ކަމުގައި ހަމަޖެހިގެން ދިޔައެވެ. މި ތަނުގެ ނަމަކަށް ކޮލަންބަސް ހަމަޖެއްސެވީ ހުވާނާއެވެ. އެއީ ސްޕެއިނުގެ ޕްރިންސް ހުވާންގެ ނަންފުޅަށް ނިސްބަތްކޮށެވެ. މިއާއެކު އިތުރު ޓައުންތައް ދިޔައީ ޤާއިމުވަމުންނެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ކިޔުބާގެ ވެރިރަށް ކަމުގައިވާ ހަވާނާ ނުވަތަ އޭރުގެ ނަމުން ނަމަ ސެން ކްރިސްޓޯބަލް ދެ ލަ ހަބާނާ ހިމެނުނެވެ.

ޑެމޮގްރަފިކްސް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ކިޔުބާގެ އާބާދީގެ 65.05% މީހުންނަކީ ވިލާތުގެ ނަސްލަށް ނިސްބަތްވާ މީހުންނެވެ. 10.08% މީހުންނަކީ އެފްރިކަން ނަސްލަށް ނިސްބަތްވާ މީހުންނެވެ. 23.84% މީހުންނަކީ މުލައްޓޯ އިންނާއި މެސްޓިޒޯއިންނެވެ. މިއީ އެފްރިކާ މީހުންނާއި ނޭޓިވް އެމެރިކަނުންގެ މަސްހުނި ވެފައިވާ ނަސްލުތަކާއި ޔޫރަޕު މީހުންނާއި ނޭޓިވް އެމެރިކަނުންގެ މަސްހުނި ވެފައިވާ ނަސްލުތަކުގެ މީހުންނެވެ.

ސަގާފަތު[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ކިޔުބާގެ ސަގާފަތަށް އެންމެ ބޮޑު އަސަރެއް ފޯރުވާފައިވަނީ ސްޕޭނު މީހުންގެ ސަގާފަތުންނާއި އެފްރިކާގެ ޤައުމުތަކުގެ މީހުންގެ ސަގާފަތްތަކުންނެވެ.

އިޤްތިޞާދު[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ކިޔުބާއަކީ ކޮމިއުނިސްޓް ދައުލަތެއް ކަމުން ކިޔުބާގެ އިޤްތިޞާދުގެ ބޮޑު ބައި ކޮންޓްރޯލް ކުރަނީ ސަރުކާރުންނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރގެ ދައުރު އަންނަނީ މިހާރު ފުޅާ ވަމުންނެވެ. މިހާރު އެ ޤައުމުގެ ވަޒީފާތައް ހުރި ގޮތަށް ބަލާއިރުގައި 78% ވަޒީފާއަކީ ދައުލަތުގެ ވަޒީފާތަކެވެ. 22% ވަޒީފާތަކަކީ ޕްރައިވެޓް ވަޒީފާތަކެވެ. 1981 ވަނަ އަހަރާ ހިސާބުގައި ދައުލަތުގެ ވަޒީފާގެ ނިސްބަތް ހުރީ 91% ގައެވެ. އެ ޤައުމުގެ ޖީ.ޑީ.ޕީ ޕަރކެޕިޓާ އަކީ 9500 ޑޮލަރެވެ.

  1. "Cuban Peso Bills". Central Bank of Cuba. Archived from the original on 1236468741. Retrieved 2009-09-07.  Check date values in: |archive-date= (help)
  2. "National symbols". Government of Cuba. Retrieved 2009-09-07. 
  3. "Census of population and homes" (in Spanish). Government of Cuba. 16 September 2002. Retrieved 2009-09-07. 
  4. "The Constitution of the Republic of Cuba". National Assembly of People's Power. Retrieved 2007-01-29. 
  5. 5.0 5.1 5.2 "Cuba". The World Factbook. CIA. Archived from the original on 1319436711. Retrieved 2009-04-06.  Check date values in: |archive-date= (help)
  6. "Human Development Report 2009: Cuba". United Nations Development Programme. 2007/2008. Retrieved 2009-=10-09.  Check date values in: |access-date=, |date= (help)
  7. From 1993 to 2004 the United States dollar was used alongside the peso until the dollar was replaced by the convertible peso