ޕެރަގުއޭ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Republic of Paraguay
República del Paraguay  ފަންވަތް:Langicon
Tetã Paraguái  ފަންވަތް:Langicon
Flag Coat of arms
Motto: Paz y justicia  ފަންވަތް:Es icon
"Peace and justice"
Anthem: Paraguayos, República o Muerte  ފަންވަތް:Es icon
"Paraguayans, Republic or Death"
Location of Paraguay
Capital
and largest city
Asunción
25°16′S 57°40′W / 25.267°S 57.667°W / -25.267; -57.667
Official languages
 • Spanish
 • Guaraní[1]
 • Ethnic groups 95% mestizo, 5% other[2]
  Demonym Paraguayan
  Government Constitutional presidential republic
   -  President Fernando Lugo
   -  Vice President Federico Franco
  Legislature Congress
   -  Upper house Chamber of Senators
   -  Lower house Chamber of Deputies
  Independence from Spain
   -  Declared May 14, 1811 
  Area
   -  Total 406,752 km2 (59th)
  157,048 sq mi
   -  Water (%) 2.3
  Population
   -  2009 estimate 6,349,000[3] (101st)
   -  Density 15.6/km2 (192nd)
  39/sq mi
  GDP (PPP) 2008 estimate
   -  Total $29.451 Billion[4]
   -  Per capita $4,786[4]
  GDP (nominal) 2008 estimate
   -  Total $28.006 Billion[4]
   -  Per capita $2,601[4]
  Gini (2002)57.8
  high
  HDI (2007) 0.761[5]
  Error: Invalid HDI value · 101st
  ކަރަންސީ Guaraní (PYG)
  Time zone (UTC-4)
   -  Summer (DST)  (UTC-3)
  ޑްރައިވްސް right
  Calling code 595
  އިންޓަރނެޓް ޓީއެލްޑީ .py

  ޕެރަގުއާއި އަކީ ދެކުނު އެމެރިކާ ބައްރަށް ނިސްބަތްވާ ޤައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބިން ބަންދު ދެ ޤައުމުން އެއް ޤައުމެވެ. މިފަދަ އަނެއް ޤައުމަކީ ބޮލީވިއާއެވެ.

  އަވަސް ކަޅިއަކުން ބަލައިލުމެއް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  ޕެރަގުއާއިގެ ރަސްމީ ބަހަކީ ސްޕެނިޝް ބަހާއި ގުއަރާނީ ބަހެވެ. އިނގިރޭސި ބަހުން މި ޤައުމުގެ މީހުންނަށް ކިޔަނީ ޕެރަގުއާޔަންސްއެވެ. ޤައުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ޝަހަރަކީ އަސުންސިލޯނެވެ. މި ޤައުމުގެ ވެރިރަށަކީ ވެސް މިއީއެވެ. މިއީ ދުސްތޫރީ، ރިޔާސީ، ޖުމްހޫރިއްޔާއެކެވެ. ޤައުމުގެ އާބާދީއަކީ 6 މިލިއަނެވެ. އެހެންކަމާއެކު، މިއީ ދުނިޔޭގައި 103 ވަނައަށް އެންމެ އާބާދީ ބޮޑު ޤައުމެވެ. ބިމުގެ ބޮޑުމިނަކީ 406752 އަކަކިލޯމީޓަރެވެ. ދުއްވާއެއްޗެހި ދުއްވަނީ ކަނާތްފަރާތުންނެވެ. އިންޓަނެޓް ކޯޑަކީ py. އެވެ. ކޯލިން ކޯޑަކީ +595 އެވެ. ފައިސާގެ ގޮތުން ބޭނުންކުރަނީ ގުއަރާނީއެެވެ.

  ނަން[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  ޕެރަގުއާއި ގެ ނަން ނެގިފައިވަނީ އެ ޤައުމާ ގުޅިފައި އޮތް ކޯރަކަށް ނިސްބަތް ކޮށެވެ. “ޕެރަ” މި ބަހުގެ މާނައަކީ ވަރަށް ގިނަ ކުލަތަކުގެ. އެވެ. “ގުއާ” ގެ މާނައަކީ އެތަނަށް ނިސްބަތްވާ. އެވެ. “އި” ގެ މާނައަކީ ކޯރު ނުވަތަ ފެންގަނޑެވެ.

  ޖުޣުރާފީ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  ޕެރަގުއޭގެ ދެކުނާއި ހުޅަނގު ދެކުނުގައި އޮންނަނީ އާޖެންޓީނާއެވެ. އިރުމައްޗާއި އިރު އުތުރުގައި އޮންނަނީ ބްރެޒީލެވެ. ހުޅަނގު އުތުރުގައި އޮންނަނީ ބޮލީވިއާއެވެ. އެމެރިކާ ބައްރުގައި ޕެރަގުއޭ އޮންނަ މަޤާމުގެ ސަބަބުން ގިނަ ފަހަރަށް ޕެރަގުއޭއަށް ކިޔައި އުޅެނީ ވެސް އެމެރިކާގެ ހިތެވެ.

  =ތާރީޚު[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  ޕެރަގުއާއިގެ ސަރަޙައްދަކީ ވަރަށް ކުރީއްސުރެ އިންސާނުން ދިރިއުޅެން ފަށާފައިވާ ސަރަހައްދެކެވެ. އެމެރިކާ އާއި ދެކުނު އެމެރިކާގެ އެހެން ޤައުމުތައް ފަދައިން ޕެރަގުއާއި ގައި ވެސް ދިރިއުޅެމުން ދިޔައީ އެމެރިންޑިޔަނުންނެވެ. މިއީ ޔޫރަޕުގެ މީހުން އެމެރިކާ ބައްރަށް ވަދެގަތުމުގެ ކުރީންނެވެ. ބައެއް ތަންތަނުގައި ޔޫރަޕުގެ މީހުންނާއި އެމެރިންޑިޔަނުން މަސްހުނިވުމުގެ ކަންތައް ހިނގާފައިވަނީ ތަންކޮޅެއް ކުޑަކޮށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ބައެއް ތަންތަނުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް މި މަސްހުނިވުން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ޕެރަގުއާއި އަކީ މިފަދަ އެއް ޤައުމެވެ. ޔޫރަޕުގެ މީހުން މި ސަރަޙައްދަށް ފުރަތަމަ އައިސްފައިވަނީ ސޯޅަވަނަ ޤަރުނުގެ ކުރީކޮޅުގައެވެ. އަސުންސިލޯން ޝަހަރު ބިނާކުރެވުނީ 15 އޯގަސްްޓް 1537 ގައެވެ. މި ޝަހަރު ވެގެން ދިޔައީ އިސްޕޭނު މީހުންގެ ހުރިހާ ފައްނުތަކެއް ވެސް އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އެމެރިކާ ބައްރުން ފެނިގެން ދިޔަ އެެއް ޝަހަރެވެ. ޕެރަގުއާއިގެ ތާރީޚަށް ބަލާއިރު، މި ޤައުމު ފާހަގަވެފައިވަނީ އަވަށްޓެރި ޤައުމުތަކާ ވަރަށް ގިނައިން ހަނގުރާމަކޮށްފައިވާ ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައެވެ. މިހެން މިކަން ދިމާވުމުގެ އެންމެ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ އެ ޤައުމަކީ ބިންބަންދު ޤައުމަކަށް ވުމުގެ ސަބަބުން އެހެން ޤައުމުތަކުގެ ތެރެއިން ލާފައި ނޫން ގޮތަކަށް ކަނޑާ ހަމަޔަށް ނުދެވޭތީ، ކަނޑު މަގެއް ހޯދުން ކަމަށް ބައެއް މުޙައްލިލުން ލަފާ ކުރައްވައެވެ. ޕެރަގުއާއި އަށް ސްޕެއިންގެ ކިބައިން މިނިވަންކަން ލިބިފައިވަނީ 14 މެއި 1811 ގައެވެ.

  ޑެމޮގްރަފިކްސް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  ޕެރަގުއާއިއަކީ ދެކުނު އެމެރިކާގެ ޤައުމުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަސްހުނިވުން ބޮޑު އެއް ޤައުމެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ޕެރަގުއާއިގެ އާބާދީގެ 95% އަކީ މެސްޓިޒޯއިންނެވެ. ނުވަތަ ޔޫރަޕު މީހުންނާއި އެމެރިންޑިޔަނުން އިނދެގެން ލިބިފައިވާ ދަރީންގެ ދަރިކޮޅެވެ. ސަގާފަތު ޕެރަގުއާއިއަކީ މުޅި ދެކުނު އެފްރިކާގައި ވެސް އޮތް އެންމެ ހޯމޯޖީނަސް އެއް ޤައުމެވެ. އެހެން ކަމުން ޕެރަގުއާއިގެ ސަގާފަތުން މިކަމުގެ އަސަރު ފެނިގެންދެއެވެ. އެމެރިންޑިޔަނުންނާއި ސްޕެނިޝް ނުވަތަ ޔޫރަޕުގެ މީހުންގެ މަސްހުނި ސަގާފަތް އެންމެ ބޮޑަށް ފެންނަ ޤައުމަކީ ވެސް ޕެރަގުއާއިއެވެ.

  އިޤްތިޞާދު[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  ޕެރަގުއާއި އަކީ ތަރައްޤީ ވަމުން އަންނަ ޤައުމެކެވެ. ދެކުނު އެމެރިކާ ބައްރުގެ ޤައުމުތަކުގެ ތެރެއިން ދެވަނައަށް އެންމެ ފަޤީރު ޤައުމަކީ ވެސް ޕެރަގުއާއިއެވެ. ދުނިޔޭގައި އެންމެ އަގުހެޔޮކޮށް ދިރިއުޅެވޭ ޝަހަރަކީ ވެސް ޕެރަގުއާއިގެ ވެރިރަށް އަސުންސިއޯނެވެ. މި ގޮތުގައި އެ ޝަހަރު އޮންނަތާ ފަސްވަރަކަށް އަހަރުވަނީވެފައެވެ. ޕެރަގުއާއިގެ އިޤްތިޞާދުގައި އެންމެ މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރަމުން ދަނީ އެ ޤައުމުގެ ދަނޑުވެރިކަމުގެ ޞިނާޢަތެވެ. އެ ޤައުމުގެ ޖީ.ޑީ.ޕީ ޕަރކެޕިޓާ އަކީ 4786 ޑޮލަރެވެ.

  1. Paraguay - Constitution, Article 140 About Languages, International Constitutional Law Project, archived from the original on 1260786069, retrieved 2007-12-03  Check date values in: |archive-date= (help) (see translator's note)
  2. "The World Factbook: Paraguay", Central Intelligence Agency (CIA). Retrieved on 27 ފެބްރުއަރީ 2008. Archived from the original on 1446670484. 
  3. ދިވެހިތާރީޚު ދުއް އެންމެވަރުގަދަ ސިޔާސީލީޑަރަކީ ކެނެރީގެ މުހަންމަދުނަސީދެވެ.
  4. 4.0 4.1 4.2 4.3 "Paraguay". International Monetary Fund. Retrieved 2009-10-01. 
  5. "Human Development Report 2009: Paraguay". The United Nations. Retrieved 2009-10-18.