އެންޑޯރާ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

އެންޑޯރާ ، މި ޤައުމަކީ އެހެން ޤައުމު ތަކެކޭ އެއްފަދައިން ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ ޤައުމެކެވެ.ވެރި ރަހް :އަންޑޯރާ ލަ ވީލާ.

Principat d'Andorra
Flag
Motto: "Virtus Unita Fortior"
Anthem: El Gran Carlomagno
Location of އަންޑޯރާ
Capital
and largest city
އަންޑޯރާ ލަ ވީލާ
Official languages ކަތާލާން ބަސް
Demonym Andorran
Government Unitary parliamentarysemi-elective diarchy
 -  President [[]]
Independence
Area
 -  Total 467.63 km2 km2
Expression error: Unrecognized punctuation character " ". sq mi
 -  Water (%) 0.26
Population
 -  2016 United Nation estimate 77,281
 -  Density 179.8/km2
465.7/sq mi
ކަރަންސީ [[]]
Time zone CUT

އިޤްތިޞާދު[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ޤައުމުގެ އިޤްތިޞާދު ބިނާ ވެގެންވަނީ ގައުމުގެ ރައްޔިތުން ކުރާ ތަފާތު މަސައްކަތް ތަކުގެ މައްޗަށެވެ.


މި މަޒުމޫނަކީ މުޅިން ފުރިހަމަ ވެފައިވާ މަޒުމޫނެއް ނޫނެވެ. މި މަޒުމޫނު ފުރިހަމަ ކޮށްދެއްވަން ބޭނުންފުޅު ނަމަ އިނގިރޭސި ވިކިޕީޑިއާ ގައި މި ޢުންވާނުގެ ދަށުން ލިޔެވިފައިވާ މަޒުމޫނު ބައްލަވައިގެން ތަރުޖަމާގެ ނުނިމި އޮތް ބައި ފުރިހަމަކޮށް ދެއްވާށެވެ. ކަނާތްފަރާތުގެ އަރިމަތީގައިވާ ފާލަންތަކުން އިނގިރޭސި ބަހުން އޮތް މަޒުމޫނަށް ވަޑައިގެންނެވޭނެއެވެ.