Jump to content

އެންޑޯރާ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

އެންޑޯރާ ، މި ޤައުމަކީ އެހެން ޤައުމު ތަކެކޭ އެއްފަދައިން ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ ޤައުމެކެވެ.ވެރި ރަހް :އަންޑޯރާ ލަ ވީލާ.

Principat d'Andorra
Flag of އަންޑޯރާ
Flag
މޮޓޯ: "Virtus Unita Fortior"
ގައުމީ ސަލާމް: El Gran Carlomagno
Location of އަންޑޯރާ
ވެރިރަށް
and largest city
އަންޑޯރާ ލަ ވީލާ
ރަސްމީ ބަސްތައްކަތާލާން ބަސް
ޑިމޮނިމްAndorran
ސަރުކާރުUnitary parliamentarysemi-elective diarchy
• President
[[]]
ސަރަޙައްދު
• Total
[convert: invalid number]
• Water (%)
0.26
އާބާދީ
• 2016 United Nation estimate
77,281
• Density
179.8/km2 (465.7/sq mi)
ފައިސާ[[]]
ޓައިމް ޒޯންCUT

ޤައުމުގެ އިޤްތިޞާދު ބިނާ ވެގެންވަނީ ގައުމުގެ ރައްޔިތުން ކުރާ ތަފާތު މަސައްކަތް ތަކުގެ މައްޗަށެވެ.


މި މަޒުމޫނަކީ މުޅިން ފުރިހަމަ ވެފައިވާ މަޒުމޫނެއް ނޫނެވެ. މި މަޒުމޫނު ފުރިހަމަ ކޮށްދެއްވަން ބޭނުންފުޅު ނަމަ އިނގިރޭސި ވިކިޕީޑިއާ ގައި މި ޢުންވާނުގެ ދަށުން ލިޔެވިފައިވާ މަޒުމޫނު ބައްލަވައިގެން ތަރުޖަމާގެ ނުނިމި އޮތް ބައި ފުރިހަމަކޮށް ދެއްވާށެވެ. ކަނާތްފަރާތުގެ އަރިމަތީގައިވާ ފާލަންތަކުން އިނގިރޭސި ބަހުން އޮތް މަޒުމޫނަށް ވަޑައިގެންނެވޭނެއެވެ.