ފަހު ބަދަލުތައް

މި ވިކިޕީޑިއާ އަށް ގެނެވިފައިވާ އެންމެ ފަހުގެ ބަދަލުތައް މި ޞަފްހާ އިން ބައްލަވާ!

Recent changes options Show last 50 | 100 | 250 | 500 changes in last 1 | 3 | 7 | 14 | 30 days
ފޮރުވާ registered users | ފޮރުވާ anonymous users | ފޮރުވާ my edits | ދައްކަވާ bots | ފޮރުވާ minor edits | Show page categorization | ދައްކަވާ Wikidata
Show new changes starting from 15:09, 8 ޑިސެމްބަރު 2022
   
List of abbreviations:
D
Wikidata އުނިއިތުރު
N
މި އުނިއިތުރުން އާ ޞަފްޙާއެއް ފަށައިގަނެވުނެވެ. (also see list of new pages)
m
މިއީ ކުޑަކުޑަ އުނިއިތުރެކެވެ.
b
މި އުނިއިތުރު ގެނައީ ބޮޓެކެވެ.
(±123)
The page size changed by this number of bytes
Temporarily watched page

8 ޑިސެމްބަރު 2022

7 ޑިސެމްބަރު 2022

6 ޑިސެމްބަރު 2022

5 ޑިސެމްބަރު 2022

4 ޑިސެމްބަރު 2022

3 ޑިސެމްބަރު 2022

2 ޑިސެމްބަރު 2022

1 ޑިސެމްބަރު 2022