Jump to content

ރުމޭނިއާ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Romania
România
Flag of Romania
Flag
Coat of arms of Romania
Coat of arms
ގައުމީ ސަލާމް: Deşteaptă-te, române!
Awaken, Romanian!
Location of ރުމޭނިއާ (green) – in Europe (light green & grey) – in the European Union (light green)  –  [Legend]
Location of ރުމޭނިއާ (green)

– in Europe (light green & grey)
– in the European Union (light green)  –  [Legend]

ވެރިރަށް
and largest city
Bucharest (Bucureşti)
ރަސްމީ ބަސްތައްRomanian1
ނަސްލު ގުރޫޕުތައް
89.5% Romanians, 6.6% Hungarians, 2.5% Roma, 1.4% other minority groups
ޑިމޮނިމްRomanian
ސަރުކާރުUnitary semi-presidential republic
• President
Klaus Johannis
Victor Ponta
ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލިސްParliament
Senate
Chamber of Deputies
10th century
• Wallachia
1290
• Moldavia
1346
1599
• Reunification of Wallachia and Moldavia
January 24, 1859
• Officially recognised independence from the Ottoman Empire
July 13, 1878
• Unification with Transylvania
December 1, 1918
ސަރަޙައްދު
• Total
238,391 km2 (92,043 sq mi) (82nd)
• Water (%)
3
އާބާދީ
• 1 January 2009 estimate
ފަންވަތް:Nts[1] (52nd)
• 2002 census
21,680,974
• Density
90/km2 (233.1/sq mi) (104th)
ޖީޑީޕީ (ޕީޕީޕީ)2008 estimate
• ޖުމްލަ
$270.772 billion[2] (39th)
• ބޮލަކަށް ޖެހެނީ
$12,600[2] (65th)
ޖީޑީޕީ (nominal)2008 estimate
• ޖުމްލަ
$200.074 billion[2] (43rd)
• ބޮލަކަށް ޖެހެނީ
$9,310[2] (61st)
ޖިނީ (2005)31
medium (21st)
އެޗްޑީއައި (2009) 0.837
Error: Invalid HDI value (63rd)
ފައިސާLeu (L)2 (RON)
ޓައިމް ޒޯންޔޫޓީސީ+2 (EET)
• ސަމާ (ޑީއެސްޓީ)
ޔޫޓީސީ+3 (EEST)
ޑްރައިވިންގ ސައިޑްright
ކޯލް ކޯޑް40
އައިއެސްއޯ 3166 ކޯޑްRO
އިންޓަރނެޓް ޓީއެލްޑީ.ro .eu
1 Other languages, such as Hungarian, German, Turkish, Crimean Tatar, Greek, Romani, Croatian, Macedonian, Ukrainian and Serbian, are official at various local levels.
2 Romanian War of Independence.
3 Treaty of Berlin.

ރުމޭނިޔާއަކީ މެދުތެރޭ އަދި އިރު ދެކުނު ޔޫރަޕަށް ނިސްބަތްވާ ޤައުމެކެވެ.

އަވަސް ކަޅިއަކުން ބަލައިލުމެއް

[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ރުމޭނިޔާގެ ރަސްމީ ބަހަކީ ރުމޭނިޔާ ބަހެވެ. އިނގިރޭސި ބަހުން ރުމޭނިޔާ މީހުންނަށް ކިޔަނީ ރޮމޭނިޔަންސްއެވެ. ޤައުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ޝަހަރަކީ ބުކަރެސްޓެވެ. ސޫރިޔާގެ ވެރިރަށަކީ ވެސް ބުކަރެސްޓެވެ. ރުމޭނިޔާއަކީ ޔުނިޓަރީ ސެމި ޕްރެޒިޑެންޝަލް ޖުމްހޫރިއްޔާއެކެވެ. ޤައުމުގެ އާބާދީއަކީ 21 މިލިއަނެވެ. އެހެންކަމުން މިއީ ދުނިޔޭގައި 54 ވަނައަށް އެންމެ އާބާދީ ބޮޑު ޤައުމެވެ. ބިމުގެ ބޮޑުމިނަކީ 0.2 މިލިއަން އަކަކިލޯމީޓަރެވެ. ދުއްވާއެއްޗެހި ދުއްވަނީ ކަނާތްފަރާތުންނެވެ. އިންޓަނެޓް ކޯޑަކީ ro. އެވެ. ކޯލިން ކޯޑަކީ +40 އެވެ. ފައިސާގެ ގޮތުން ބޭނުންކުރަނީ ރުމޭނިޔަން ލިއުއެވެ.

ރުމޭނިޔާގެ ނަން ނެގިފައިވަނީ ރޮމޭނިޔަނުން މި ބަހުންނެވެ. އެހެން ކަމުން ރުމޭނިޔާގެ މާނައަކީ ރޮމޭނިޔަނުންގެ ބިމެވެ. ރޯމާ ނުވަތަ ޖިޕްސީން ނުވަތަ ރެދިން ރުމޭނިޔާގައި އުޅުނަސް، ރުމޭނިޔާގެ ނަން ނިސްބަތް ކުރެވިފައިވަނީ އެމީހުންނަކަށް ނޫނެވެ. ޖުޣުރާފީ ރުމޭނިޔާގެ ހުޅަނގުގައި އޮތީ ހަންގޭރީ އާއި ސާބިޔާއެވެ. އިރު އުތުރުގައި އޮތީ ޔުކްރެއިނާއި ރިޕަބްލިކް އޮފް މޮލްޑޯވާއެވެ. ދެކުނުގައި އޮތީ ބަލްގޭރިޔާއެވެ.

ޔޫރަޕުން މިހާތަނަށް އިންސާނުންގެ އެންމެ ދުވަސްވީ އަސަރެއް ފެނިފައިވަނީ ރުމޭނިޔާއިންނެވެ. އެއީ “ކޭވް ވިއްތް ބޯން” ނަމަކަށް ކިޔާ ތަނަކުންނެވެ. މިއީ މީގެ 42000 އަހަރު ކުރީގެ ނިޝާނެއް ކަމަށާއި މިއީ ފުރިހަމަ އިންސާނުން ނުވަތަ “ހޯމޯ ސެޕިއެންސް” ގެ ތެރެއިން އެންމެ ފުރަތަމަ ޔޫރަޕުގެ ބައްރަށް ވަން މީހުންގެ އަސަރު ކަމަށް ވެސް ތާރީޚީ ކަންތައް ދިރާސާ ކުރައްވާ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ތާރީޚީ ލިޔުމެއްގައި އެންމެ ފުރަތަމަ މި ސަރަޙައްދުގެ މީހުންނާ މެދު ލިޔެވިފައިވަނީ ޢީސާއީ މީލާދުގެ 440 އަހަރު ކުރީންނެވެ. އެއީ ގީތީ ދަރިކޮޅުގެ މީހުން ކަމުގައި ވެސް އެ ލިޔުމުގައިވެއެވެ. މި ސަރަޙައްދަކީ މަޢުދަންތަކުން މުއްސަނދިވެފައި އޮތް ސަރަޙައްދަކަށް ވުމުން ރޫމީން މި ސަރަޙައްދު ހިފިއެވެ. އަދި އެތައް ޒަމާނެއް ވަންދެން ރޫމީންގެ ވެރިކަން އޮތުމާއި އެމީހުންގެ ތެރެއިން ބައެއް މީހުން އެތަނުގައި ވަޒަންވެރިވުމުގެ ސަބަބުން ރޮމޭނިޔަނުންގެ ކާބަފައިން މި މީހުންގެ ދަރިކޮޅުތަކުން އުފަންވިއެވެ. ރޫމީން މި ސަރަޙައްދުން ފޭބުމުން ދެން މި ސަރަޙައްދަށް ވެރިވެގަތީ ގޮތުންނާއި ހަނުންނެވެ. އޭގެ ފަހުން އައީ ނޯމޭޑުންނެވެ. މެދު ޒަމާނަށް އައި އިރުގައި ރުމޭނިޔާގައި މީހުން ދިރިއުޅެމުން އައީ ތިން ޕްރިންސިޕަލިޓީއެއްގައެވެ. އެއީ ރޮމޭނިއަންލޭންޑް (ވަލާކިޔާ) އާއި މޮލްޑާވިޔާ އާއި ޓްރާންސިލްވޭނިޔާގައެވެ. މިއަދުގެ ރުމޭނިޔާގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ތާރީޚު ފެށިފައިވަނީ 1989 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެންނެވެ.

ޑެމޮގްރަފިކްސް

[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ރުމޭނިޔާގެ އާބާދީގެ 89.5% މީހުންނަކީ ރޮމޭނިޔަނުންނެވެ. ހަންގޭޭރީންނަކީ 6.6% އެވެ. ރޯމާއިން ނުވަތަ ރެދިން ނުވަތަ ޖިޕްސީންނަކީ 2.46% މީހުންނެވެ. މި މީހުންނަށް ރެދިންނޭ ކިޔަނީ މިއީ އިންޑިޔާގެ ރާޖަސްތާނަށް ނިސްބަތްވާ ބައެއް ކަމަށް ބެލެވިފައިވާތީއެވެ. ރޯމާ ރެދިންގެ ބަސް އެންމެ ގާތީ ސިންގަޅަ ބަހާ ކަމުގައި ބަހުގެ ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވެއެވެ. ދިވެހި ބަހުގެ އުސްތާޒެއް ކަމުގައިވާ ގ. ކަލާވެހި އިބްރާހީމް ވަޙީދު (އޮގަރު އިބްރާހީމް ވަޙީދު) ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ބަޔަކު ދިރާސާކޮށްފި ކަމުގައިވާ ނަމަ ޖިޕްސީންގެ ބަހާއި ދިވެހިބަހާ ދެމެދު އޮތް ގުޅުން ސިންގަޅަ ބަހާއި ޖިޕްސީންގެ ބަހަށް ވުރެ ގާތްވުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ކަމުގައެވެ. އަދި މިކަމަށް ހެކިލިބޭ ހާދިސާއެއް ސީދާ އޭނާއަށް ކުރިމަތިވެ ވަޑައިގެންނެވި ކަމަށް ވެސް ވަޙީދު ވިދާޅުވެއެވެ. އެހެން ކަމުން މިފަދަ ދިރާސާއެއް ކުރުމަކީ ދިވެހިންނާއި މި މީހުންނާ އޮތް ގުޅުން ހޯދުމަށް ކުރެވިދާނެ މަސައްކަތެކެވެ. އަދި ހަމަ އެހެންމެ ދިވެހިންގެ އަޞްލާމެދު އިތުރު އަލިކަމެއް ލިބިގެން ހިނގައިދާނޭ ކަމެއް ވެސް މެއެވެ.

ރުމޭނިޔާގެ ސަގާފަތަކީ ޔޫރަޕާއި ދެކުނު އޭޝިޔާ އަދި މެދު އިރުމަތީގެ ސަގާފަތްތަކާ ގުޅުން އޮތް ސަގާފަތެކެވެ.

މިހާރަށް ބަލާއިރު 1989 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ރުމޭނިޔާގެ އިޤްތިޞާދަށް ހެޔޮ އަސަރުތަކެއް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ. އެ ޤައުމުގެ ޖީ.ޑީ.ޕީ ޕަރކެޕިޓާ އަކީ 12600 ޑޮލަރެވެ.

  1. "Populaţia stabilă la 1.01.2009" (in Romanian). INSSE. May 19, 2009. Retrieved May 20, 2009.
  2. 2.0 2.1 2.2 2.3 "Romania". International Monetary Fund. Retrieved 2009-10-01.