Jump to content

ނިކަރާގުއާ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Republic of Nicaragua
República de Nicaragua  ފަންވަތް:Es icon
Flag of Nicaragua
Flag
Coat of arms of Nicaragua
Coat of arms
މޮޓޯ: En Dios Confiamos   ފަންވަތް:Es icon
"In God We Trust"
[1]
ގައުމީ ސަލާމް: Salve a ti, Nicaragua  ފަންވަތް:Es icon
Hail to thee, Nicaragua
Location of Nicaragua
ވެރިރަށް
and largest city
Managua
ރަސްމީ ބަސްތައްSpanish1, Miskito speaking and other minorities and english
އާންމު ސަރަހައްދީ ބަސްތައްnone
ނަސްލު ގުރޫޕުތައް
55% Mestizo
35% White (majority being of Spanish, German, Italian, French, or English ancestry)
9% Amerindian)
0.9% Black
ޑިމޮނިމްNicaraguan
ސަރުކާރުPresidential republic
• President
Daniel Ortega (FSLN)
Jaime Morales Carazo
Independence 
from Spain
• Declared
15 September 1821
• Recognized
25 July 1850
• Revolution
19 July 1979
ސަރަޙައްދު
• Total
130,373 km2 (50,337 sq mi) (97th)
• Water (%)
7.14
އާބާދީ
• July 2009 estimate
5,891,199 (110th)
• 2005 census
5,148,098
• Density
42/km2 (108.8/sq mi) (133nd)
ޖީޑީޕީ (ޕީޕީޕީ)2008 estimate
• ޖުމްލަ
$16.709 billion[2]
• ބޮލަކަށް ޖެހެނީ
$2,698[2]
ޖީޑީޕީ (nominal)2008 estimate
• ޖުމްލަ
$6.365 billion[2]
• ބޮލަކަށް ޖެހެނީ
$1,028[2]
ޖިނީ (2007)40.1
medium
އެޗްޑީއައި (2007) 0.699[3]
Error: Invalid HDI value (124th)
ފައިސާCórdoba (NIO)
ޓައިމް ޒޯންޔޫޓީސީ-6
ޑްރައިވިންގ ސައިޑްright
ކޯލް ކޯޑް505
އައިއެސްއޯ 3166 ކޯޑްNI
އިންޓަރނެޓް ޓީއެލްޑީ.ni
  1. English and indigenous languages on Caribbean coast are also spoken.
  2. Significant proportion of information obtained from CIA World Fact Book

ނިކަރާގުއާ އަކީ މެދުތެރޭ އެމެރިކާއަށް ނިސްބަތްވާ ޤައުުމެކެވެ.

އަވަސް ކަޅިއަކުން ބަލައިލުމެއް

[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ނިކަރާގުއާގެ ރަސްމީ ބަހަކީ ސްޕެނިޝް ބަހެވެ. މީގެ އިތުރުން މިސްކިޓޯ ބަހާއި އިނގިރޭސި ބަސް ވެސް ރަސްމީ ދަރަޖައިގައި ބޭނުންކުރެވެއެވެ. އިނގިރޭސި ބަހުން މި ޤައުމުގެ މީހުންނަށް ކިޔަނީ ނިކަރާގުއަންސްއެވެ. ޤައުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ޝަހަރަކީ މަނަގުއާއެވެ. މި ޤައުމުގެ ވެރިރަށަކީ ވެސް މިއީއެވެ. މިއީ ރިޔާސީ ޖުމްހޫރިއްޔާއެކެވެ. ޤައުމުގެ އާބާދީއަކީ 5 މިލިއަނެވެ. އެހެންކަމާއެކު، މިއީ ދުނިޔޭގައި 107 ވަނައަށް އެންމެ އާބާދީ ބޮޑު ޤައުމެވެ. މިއީ 6 މިލިޔަނަށް ވުރެ އާބާދީ މަދު ޤައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެންމެ އާބާދީ ބޮޑު ޤައުމު ވެސް މެއެވެ. ބިމުގެ ބޮޑުމިނަކީ 130373 އަކަކިލޯމީޓަރެވެ. ދުއްވާއެއްޗެހި ދުއްވަނީ ކަނާތްފަރާތުންނެވެ. އިންޓަނެޓް ކޯޑަކީ ni. އެވެ. ކޯލިން ކޯޑަކީ +505 އެވެ. ފައިސާގެ ގޮތުން ބޭނުންކުރަނީ ކޮރްދޯބާއެވެ.

ނިކަރާގުއާގެ ނަމުގެ އަޞްލާ މެދު މިހާތަނަށް ފުރިހަމަ އެއްބަސްވުމަކަށް އާދެވިފައެއް ނުވެއެވެ. މީގެ ތެރެއިން އެއް ނަޒަރިއްޔާއަކީ ސްޕޭނު މީހުން މި ސަރަޙައްދަށް އައި އިރު މި ތަނުގެ ވެރިއަކަށް ހުރި ނިކަރާއޯއަށް ނިސްބަތްކޮށް އިސްޕޭނު މީހުން ދިން ނަމެއް ކަމަށް ބުނާ ނަޒަރިއްޔާއެވެ. ދެވަނަ ނަޒަރިއްޔާއަކީ “ވަށައިގެން ފެންގަނޑު އޮންނަ” މި މާނައެވެ. އެހެނީ “އަގުއާ” އަކީ އިސްޕޭނު ބަހުން ފެނަށް ކިޔާ ނަމެކެވެ.

ނިކަރާގުއާގެ އުތުރުގައި އޮތީ ހޮންޑިއުރަސްއެވެ. ދެކުނުގައި އޮތީ ކޮސްޓަރީކާއެވެ. މި ގައުމުގެ ހުޅަނގުގައި އޮތީ ޕެސިފިކް ކަނޑެވެ. އިރުމަތީގައި އޮތީ ކެރީބިޔަން ކަނޑެވެ.

ނިކަރާގުއާގެ ޤަދީމީ ތާރީޚަށް ބަލާ ކަމުގައިވާނަމަ، މި ޤައުމަކީ ވެސް ޤަދީމީ ޒަމާނުގައި އެމެރިންޑިޔަނުން އުފަލާއެކު ދިރިއުޅެމުން ދިޔަ އެމީހުންގެ ވަޒަނެއްކަން އެނގިގެންދާނެއެވެ. ޕިޕިލް ނަސްލުގެ މީހުން ސެންޓްރަލް މެކްސިކޯއިން ހިޖުރަކޮށްފައިވަނީ މީލާދީން 500 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުންނެވެ. މީލާދީން 15 ވަނަ ޤަރުނު ނިމުނު އިރުގައި މިސަރަޙައްދުގައި ވަޒަންވެރިވެގެން ތިބީ އެމެރިންޑިޔަން ދަރިކޮޅުތަކުގެ މީހުންނެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ގިނައީ ކުދިކުދި މަމްލަކާތައް ހަދައިގެން ތިބި ދަނޑުވެރީންނެވެ. ނިކަރާގުއާގެ ޕެސިފިކް އައްސޭރީގައި މި މީހުން ތިބި އިރުގައި، ކެރީބިޔަން އައްސޭރީގައި ތިބީ ޗިބްޗާއިންނާ ގުޅުން ހުރި ޖަމާޢަތްތަކެވެ. މި މީހުންނަކީ މިއަދުގެ ކޮލަންބިޔާ ސަރަޙައްދުން މި ސަރަޙައްދަށް ހިޖުރަކޮށްފައިވާ ބައެކެވެ. އެމީހުން ދިރިއުޅެފައިވަނީ ޝިކާރަކޮށްގެން އުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅިޔަށެވެ. ނިކަރާގުއާގެ އިރުމަތީ އައްސޭރީގައި ތިބި މީހުންނަކީ އާއްމުކޮށް ކެރީބިޔަން ސަރަޙައްދުގެ ޖަޒީރާ ރަށްތަކަށް ނިސްބަތްވާ މީހުންނާ އެކު ވަރަށް ބޮޑަށް ވިޔަފާރީގެ ގުޅުން ބެހެއްޓި ބައެއްކަމަށް ފެނެއެވެ. އެހެން ކަމުން ސަގާފަތުގެ ގޮތުންނާއި ގެދޮރު އެޅުމާއި ދިރިއުޅުމުގެ ގޮތުން ވަރަށް ބޮޑު އެއް ގޮތް ކަމެއް މި ދެބައިމީހުންގެ ދެމެދުގައި ހުއްޓެވެ. ނިކަރާގުއާގެ މެދުތެރޭގައި ދިރިއުޅުނު މީހުންނަކީ ޗޮރޮޓޭގާ ދަރިކޮޅުގެ މީހުންނެވެ. މި މީހުން ވަނީ އެ ޤައުމަށް އައިސް ވެރިވެގަތް ސްޕޭނު މީހުންނާ ކައިވެނީގެ ގޮތުން ވަރަށް ގަދައަށް ގުޅި މިއަދު މެސްޓިޒޯއިންގެ ގޮތުގައި ތިބި ނަސްލު އުފަންވުމުގެ ސަބަބަކަށް ވެފައެވެ.

ޑެމޮގްރަފިކްސް

[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ނިކަރާގުއާގެ އާބާދީގެ 69% އަކީ މެސްޓިޒޯއިންނެވެ. 17% މީހުންނަކީ ދޮން މީހުންނެވެ. 5% އަކީ އެމެރިންޑިޔަނުންނެވެ. 9.0% އަކީ ކަޅު މީހުންނެވެ.

ނިކަރާގުއާގެ ސަގާފަތަކީ މިއުޒިކާއި އާދަކާދަ އާއި ދީނީ އާދަތައް އެކުލެވިގެންވާ ސަގާފަތެކެވެ. ޔޫރަޕުގެ އަސަރު ވަރަށް ބޮޑަށް ފޯރާފައިވިޔަސް އެމެރިންޑިޔަން ސަގާފަތުގެ ރަހަތަކާއި ކުލަތަކުން މި ސަގާފަތްވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ޒީނަތްތެރިވެފައެވެ.

ނިކަރާގުއާއަކީ ދަނޑުވެރިކަމަށް ބަރޯސާވެފައިވާ ޤައުމެކެވެ. އެ ޤައުމުގެ އެކްސްޕޯޓްގެ 60% ޙިއްޞާ ކުރާ މި ޞިނާޢަތުން ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް އެ ޤައުމަށް 300 މިލިޔަނަށް ވުރެ ގިނަ ޑޮލަރު އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބެއެވެ. އެ ޤައުމުގެ ޖީ.ޑީ.ޕީ ޕަރކެޕިޓާ އަކީ 2698 ޑޮލަރެވެ.

  1. As shown on the Córdoba (bank notes and coins); see for example Banco Central de Nicaragua
  2. 2.0 2.1 2.2 2.3 "Nicaragua". International Monetary Fund. Retrieved 2009-10-01.
  3. "Human Development Report 2009. Human development index trends: Table G" (PDF). The United Nations. Retrieved 2009-10-05.