Jump to content

2007

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

2007 ވަނަ އަހަރަކީ މިހާރު ހިނގަމުން ދާ އަހަރެވެ. މިއީ ހޯމަ ދުވަހުން ފެށޭ އަހަރުތަކުގެ ތެރެއިން އަހަރެކެވެ. މިއީ 21ވަނަ ޤަރުނުގެ 07ވަނަ އަހަރެވެ.