ކިހާދޫ (ބ. އަތޮޅު)

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Kihaadhoo
ކިހާދޫ
Island
Baa Kihaadhoo
View of Kihaadhoo from west side
View of Kihaadhoo from west side
{{{pushpin_map_alt}}}
Kihaadhoo
Kihaadhoo
Location in Maldives
Coordinates: 05°12′56″N 73°07′30″E / 5.21556°N 73.12500°E / 5.21556; 73.12500Coordinates: 05°12′56″N 73°07′30″E / 5.21556°N 73.12500°E / 5.21556; 73.12500
ޤައުމުދިވެހިރާއްޖެ
Geographic atollMaalhosmadulu Dhekunuburi
Administrative atollBaa Atoll
މާލެއާއި ހުރި ދުރުމިން122.75 km (76.27 mi)
Government
 • CouncilAhmed Rasheed (P), Abdulla Faisal, Mohamed Ashraf, Mohamed Shareef, Abdulla Muaz
Area
 • Total0.265 km2 (0.102 sq mi)
Dimensions
 • ދިގުމިން0.840 km (0.522 mi)
 • ފުޅާމިން0.490 km (0.304 mi)
Population (2013)
 • Total480
 • Density1,800/km2 (4,700/sq mi)
Time zoneMST (UTC+05:00)
Assigned LetterF-6

ޖިއޮގްރަފީ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ކިހާދޫ އަކީ ބ. އަތޮޅުގެ އުތުރު ބިތުގެ މެދުތެރޭ ގައިވާ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެކެވެ. ރަށުގެ އާބާދީ ކުޑަ ނަމަވެސް ކިހާދޫ އަކީ ބިމުގެ ނިސްބަތުން އަތޮޅުގައި 3 ވަނައަށް އެންމެބޮޑު މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެވެ. ބޮޑުމިނުގައި ގާތްގަޑަކަށް 26.40 ހެކްޓަރ ހުންނަ މިރަށާ އެންމެ ކައިރީގައިވާ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށަކީ ދޮންފަނެވެ.

ތަޢުލީމީ އިދާރާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ކިހާދުގައި ތަޢުލީމީ ޚިދުމަތް ދެނީ ކިހާދޫ ސްކޫލުންނެވެ. ޕްރީސްކޫލް ގްރޭޑް ތަކުން ފެށިގެން އޯލެވެލް އާ ހަމައަށް ކިޔަވާދޭ މި ސްކޫލަކީ ރައްޔިތުންގެ އެހީތެރިކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ލިބިގެން ހިންގާ ސްކޫލެކެވެ.

އިޤްތިޞާދު[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން ފަތުރުވެރި ކަމުގެ ސިނާއަތުގައި ކިހާދޫގެ ގިނަ ބަޔަކު ހިއްސާވެއެވެ.


ދިވެހިރާއްޖޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްތައް

ހއ.އަތޮޅު ބާރަށް - ބެރިންމަދޫ - ދިއްދޫ - ފިއްލަދޫ - ހަތިފުށި - ހޯރަފުށި - އިހަވަންދޫ - ކެލާ - މާރަންދޫ - މުޅަދޫ - މުރައިދޫ - ތަކަންދޫ - ތުރާކުނު - އުލިގަމު - ވަށަފަރު - އުތީމު
ހދ.އަތޮޅު ފަރިދޫ - ފިނޭ - ހަނިމާދޫ - ހިރިމަރަދޫ - ކުޅުދުއްފުށި - ކުމުންދޫ - ކުނބުރުދޫ - ކުރިނބީ - މާވައިދޫ - މަކުނުދޫ - ނައިވާދޫ - ނެއްލައިދޫ - ނޭކުރެންދޫ - ނޮޅިވަރަމް - ނޮޅިވަރަންފަރު - ވައިކަރަދޫ
ށ.އަތޮޅު ބިލެއްފަހި - ފީވަށް - ފޭދޫ - ފޯކައިދޫ - ފުނަދޫ - ގޮއިދޫ - ކަނޑިތީމު - ކޮމަންޑޫ - ޅައިމަގު - މާކަނޑޫދޫ - މާއުނގޫދޫ - މަރޮށި - މިލަންދޫ - ނަރުދޫ - ނޫމަރާ
ނ.އަތޮޅު ފޮއްދޫ - ހެނބަދޫ - ހޮޅުދޫ - ކެނދިކުޅުދޫ - ކުޑަފަރީ - ލަންދޫ - ޅޮހި - މާފަރު - މާޅެންދޫ - މަގޫދޫ - މަނަދޫ - މިލަދޫ - ވެލިދޫ
ރ.އަތޮޅު އަލިފުށި - އަނގޮޅިތީމު - ފައިނު - ހުޅުދުއްފާރު - އިނގުރައިދޫ - އިންނަމާދޫ - ކަނދޮޅުދޫ - ކިނޮޅަސް - މާކުރަތު - މަޑުއްވަރީ - މީދޫ - ރަސްގެތީމު - ރަސްމާދޫ - އުނގޫފާރު - ވާދޫ - ދުވާފަރު
ބ.އަތޮޅު ދަރަވަންދޫ - ދޮންފަނު - އޭދަފުށި - ފެހެންދޫ - ފުޅަދޫ - ގޮއިދޫ - ހިތާދޫ - ކަމަދޫ - ކެންދޫ - ކިހާދޫ - ކުޑަރިކިލު - މާޅޮސް - ތުޅާދޫ
ޅ.އަތޮޅު ހިންނަވަރު - ކުރެންދޫ - މާފިލާފުށި - ނައިފަރު - އޮޅުވެލިފުށި
ކ.އަތޮޅު ދިއްފުށި - ގާފަރު - ގުޅި ގުރައިދޫ - ހިންމަފުށި - ހުރާ - ކާށިދޫ - މާފުށި - ތުލުސްދޫ
އއ.އަތޮޅު ބޮޑުފުޅަދޫ - ފެރިދޫ - ހިމަންދޫ - މާޅޮސް - މަތިވެރި - ރަސްދޫ - ތޮއްޑޫ - އުކުޅަސް
އދ.އަތޮޅު ދަނގެތި - ދިއްދޫ - ދިގުރަށް - ފެންފުށި - ހަންޏާމީދޫ - ކުނބުރުދޫ - މާމިގިލި - މަހިބަދޫ - މަންދޫ - އޮމަދޫ
ވ.އަތޮޅު ފެލިދޫ - ފުލިދޫ - ކެޔޮދޫ - ރަކީދޫ - ތިނަދޫ
މ.އަތޮޅު ދިއްގަރު - ކޮޅުފުށި - މަޑިފުށި - މަޑުއްވަރީ - މުލައް މުލި - ނާލާފުށި - ރަތްމަންދޫ - ވޭވަށް
ފ.އަތޮޅު ބިލެއްދޫ - ދަރަނބޫދޫ - ފީއަލި - މަގޫދޫ - ނިލަންދޫ
ދ.އަތޮޅު ބަނޑިދޫ - ގެމެންދޫ - ހުޅުދެލި - ކުޑަހުވަދޫ - މާއެނބޫދޫ - މީދޫ - ރިނބުދޫ - ވާނީ
ތ.އަތޮޅު ބުރުނީ - ދިޔަމިގިލި - ގާދިއްފުށި - ގުރައިދޫ - ހިރިލަންދޫ - ކަނޑޫދޫ - ކިނބިދޫ - މަޑިފުށި - އޮމަދޫ - ތިމަރަފުށި - ވަންދޫ - ވޭމަންޑޫ - ވިލުފުށި
ލ.އަތޮޅު ދަނބިދޫ - ފޮނަދޫ - ގާދޫ - ގަން - ހިތަދޫ - އިސްދޫ - ކަޅައިދޫ - ކުނަހަންދޫ - މާބައިދޫ - މާމެންދޫ - މާވަށް - މުންޑޫ
ގއ.އަތޮޅު ދާންދޫ - ދެއްވަދޫ - ދިޔަދޫ - ގެމަނަފުށި - ކަނޑުހުޅުދޫ - ކޮލަމާފުށި - ކޮނޑޭ - މާމެންދޫ - ނިލަންދޫ - ވިލިނގިލި
ގދ.އަތޮޅު ފަރެސްމާތޮޑާ - ފިޔޯރީ - ގައްދޫ - ހޯނޑެއްދޫ - މަޑަވެލި - ނަޑެއްލާ - ރަތަފަންދޫ - ތިނަދޫ - ވާދޫ
ޏ.އަތޮޅު ފުވައްމުލައް
ސ.އަތޮޅު މީދޫ - ހިތަދޫ - މަރަދޫ - މަރަދޫފޭދޫ - ފޭދޫ - ހުޅުދޫ - ހުޅުމީދޫ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތައް