ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރި

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
(މިސްރާބުކުރެވުނީ Dhaalu Atoll އިން)

Dhaalu Atoll Dhaalu Atoll

ޚުލާޞާ މަޢުލޫމާތު
އިދާރީ ނަން: Dhaalu Atoll
އަތޮޅުގެ ނަން: Nilandhé Atoll
އޮތްތަން: 3° 20' N and 3° 03' N
އިނގިރޭސި ކޯޑު: M
އަކުރު: Dh (ދ)
ވެރިރަށް: Kudahuvadhoo
އާބާދީ: 6694
ރަށްތަކުގެ ޢަދަދު: 56
މިޙުން އުޅޭ ރަށްތައް: 8
އަތޮޅުވެރިޔާ: Mohamed Shafeeu
މީހުން އުޅޭ ރަށްތައް
Bandidhoo Gemendhoo Hulhudheli Kudahuvadhoo Maaenboodhoo Meedhoo Rinbudhoo Vaanee
ފަޅު ރަށްތައް

Aluvifushi Bodufushi Bulhalafushi Dhebaidhoo Dhoores Enboodhoofushi Faandhoo Gaadhiffushi Hiriyanfushi Hudhufusheefinolhu Hulhuvehi Issari Kandinma Kanneiyfaru Kedhigandu Kiraidhoo Lhohi Maadheli Maafushi Maagau Maléfaru Meedhuffushi Minimasgali Naibukaloabodufushi Olhuveli Thilabolhufushi Thinhuraa Uddhoo Valla Vallalhohi Velavaroo Vonmuli

ފަތުރުވެރި ރަށްރަށާއި، ވައިގެ ބަނދަރުތަކާއި، ސިނާއީ ރަށްތައް ބެލެވެނީ ފަޅު ރަށްރަށުގެ ގޮތުގައެވެ.

ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރި އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަތޮޅު ތަކުގެ ތެރެއިން އަތޮޅެކެވެ. މި އަތޮޅުގެ ވެރިކަން ކުރާ ރަށަކީ ކުޑަހުވަދޫ އެވެ.


ދިވެހިރާއްޖޭ ގެ އަތޮޅުތައް

ހއ. އަތޮޅު   ހދ. އަތޮޅު   ށ. އަތޮޅު   ނ. އަތޮޅު   ރ. އަތޮޅު   ބ. އަތޮޅު   ޅ. އަތޮޅު   ކ. އަތޮޅު   އއ. އަތޮޅު   އދ. އަތޮޅު   ވ. އަތޮޅު   މ. އަތޮޅު   ފ. އަތޮޅު   ދ. އަތޮޅު   ތ. އަތޮޅު   ލ. އަތޮޅު   ގއ. އަތޮޅު   ގދ. އަތޮޅު   ޏ. އަތޮޅު   ސ. އަތޮޅު