މުލަކަތޮޅު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
(މިސްރާބުކުރެވުނީ Meemu Atoll އިން)
Jump to navigation Jump to search

Meemu Atoll Meemu Atoll

ޚުލާޞާ މަޢުލޫމާތު
އިދާރީ ނަން: Meemu Atoll
އަތޮޅުގެ ނަން: Mulaku Atoll
އޮތްތަން: 3° 11' N and 2° 45' N
އިނގިރޭސި ކޯޑު: K
އަކުރު: M (މ)
ވެރިރަށް: Muli
އާބާދީ: 6459
ރަށްތަކުގެ ޢަދަދު: 33
މިޙުން އުޅޭ ރަށްތައް: 9
އަތޮޅުވެރިޔާ: Ahmed Saavi [1]
މީހުން އުޅޭ ރަށްތައް
Boli Mulah * Dhiggaru * Kolhufushi * Madifushi * Maduvvaree * Muli * Naalaafushi * Raimmandhoo * Veyvah
ފަޅު ރަށްތައް

Boahuraa, Dhekunuboduveli, Dhiththudi, Erruh-huraa, Fenboafinolhu, Fenfuraaveli, Gaahuraa, Gasveli, Gongalu Huraa, Haafushi, Hakuraahuraa, Hurasveli, Kekuraalhuveli, Kudadhigandu, Kurali, Kudausfushi, Maahuraa, Maalhaveli, Maausfushi, Medhufushi, Raabandhihuraa, Seedhihuraa, Seedhihuraaveligandu, Thuvaru, Uthuruboduveli, Veriheybe

ފަތުރުވެރި ރަށްރަށާއި، ވައިގެ ބަނދަރުތަކާއި، ސިނާއީ ރަށްތައް ބެލެވެނީ ފަޅު ރަށްރަށުގެ ގޮތުގައެވެ.


މުލަކަތޮޅަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަތޮޅެކެވެ. މުލަކަތޮޅު ވެރިކަން ކުރާ ރަށަކީ މުއްޔެވެ.


ދިވެހިރާއްޖޭ ގެ އަތޮޅުތައް

ހއ. އަތޮޅު   ހދ. އަތޮޅު   ށ. އަތޮޅު   ނ. އަތޮޅު   ރ. އަތޮޅު   ބ. އަތޮޅު   ޅ. އަތޮޅު   ކ. އަތޮޅު   އއ. އަތޮޅު   އދ. އަތޮޅު   ވ. އަތޮޅު   މ. އަތޮޅު   ފ. އަތޮޅު   ދ. އަތޮޅު   ތ. އަތޮޅު   ލ. އަތޮޅު   ގއ. އަތޮޅު   ގދ. އަތޮޅު   ޏ. އަތޮޅު   ސ. އަތޮޅު