މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރި

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
(މިސްރާބުކުރެވުނީ Noonu Atoll އިން)

Noonu Atoll Noonu Atoll

ޚުލާޞާ މަޢުލޫމާތު
އިދާރީ ނަން: Noonu Atoll
އަތޮޅުގެ ނަން: Miladhunmadulu
އޮތްތަން: 5°58' N and 5°38' N
އިނގިރޭސި ކޯޑު: D
އަކުރު: N (ނ)
ވެރިރަށް: Manadhoo
އާބާދީ: 14502
ރަށްތަކުގެ ޢަދަދު: 71
މިޙުން އުޅޭ ރަށްތައް: 13
އަތޮޅުވެރިޔާ: Faruhath Ali
މީހުން އުޅޭ ރަށްތައް
ފޮއްދޫ ހެނބަދޫ ހޮޅުދޫ ކެނދިކޮޅުދޫ ކުޑަފަރީ ލަންދޫ ޅޮހި މާފަރު މާޅެންދޫ މަގޫދޫ މަނަދޫ މިލަދޫ ވެލިދޫ
ފަޅު ރަށްތައް


ފަތުރުވެރި ރަށްރަށާއި، ވައިގެ ބަނދަރުތަކާއި، ސިނާއީ ރަށްތައް ބެލެވެނީ ފަޅު ރަށްރަށުގެ ގޮތުގައެވެ.

މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރި އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުތުރުން ފެށިގެން 4 ވަނަ އަށް އޮތް އަތޮޅެވެ. މިއީ ބޮޑު ތިލަދުންމައްޗަށް ނިސްބަތްވާ އެންމެ ފަހު އަތޮޅެވެ. އަތޮޅަކީ ތާރީޚީގޮތުން ބަލާއިރު ރާއްޖޭގެ މުހިންމު އަތޮޅެކެވެ. ވެރިކަން ކުރަނީ މަނަދޫގައެވެ. ތާރީޚަށް ބަލާއިރު، މިލަދުންމަޑުލު އަތޮޅަކީ މަނަދު އޮތް އަތޮޅެވެ. މާނައަކީ މަނަދުންއަތޮޅުގެ ނަމުން ކުރިން މި އަތޮޅަށް ނަން މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްތަކުގެ އަދަދަކީ 13 އެވެ. އެއީ ހެނބަދޫ، ކެނދިކުޅުދޫ، މާޅެންދޫ، ލަންދޫ، މާފަރު، ކުޑަފަރި، ޅޮހި، މިލަދޫ، މަގޫދޫ، މަނަދޫ، ވެލިދޫ، ހޮޅުދޫ، އަދި ފޮއްދޫއެވެ. މީގެ އިތުރުން ބޮމަސްދޫ އަދި ތޮޅެންދުއަކީވެސް ކުރިން މީހުން އުޅެފައިވާ ރަށްތަކެވެ. 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީގެ ނިޔަލަށް އަތޮޅުގެ އާބާދީއަކީ 320، 16 މީހުންނެވެ. އެންމެ އާބާދީ ބޮޑު ރަށަކީ ވެލިދޫއެވެ.


ދިވެހިރާއްޖޭ ގެ އަތޮޅުތައް

ހއ. އަތޮޅު   ހދ. އަތޮޅު   ށ. އަތޮޅު   ނ. އަތޮޅު   ރ. އަތޮޅު   ބ. އަތޮޅު   ޅ. އަތޮޅު   ކ. އަތޮޅު   އއ. އަތޮޅު   އދ. އަތޮޅު   ވ. އަތޮޅު   މ. އަތޮޅު   ފ. އަތޮޅު   ދ. އަތޮޅު   ތ. އަތޮޅު   ލ. އަތޮޅު   ގއ. އަތޮޅު   ގދ. އަތޮޅު   ޏ. އަތޮޅު   ސ. އަތޮޅު