ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރި

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
(މިސްރާބުކުރެވުނީ Haa Alif Atoll އިން)
Jump to navigation Jump to search
Thiladhunmathi Uthuruburi
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރި
Atoll
Haa Alif Atoll
Utheemu Ganduvaru in Utheemu Island.
Haa Alif Atoll in Maldives.
ޤައުމު ދިވެހިރާއްޖެ
Capital Dhidhdhoo
Geographic atolls
Government
 • Council North Thiladhunmathi Atoll Council
Population (2006)
 • Total 13,495
Time zone MST (UTC+05:00)
Assigned Letter A
Assigned Letter (Dhivehi) ހއ
Area code(s) 650, 20
ISO 3166 code MV-07
Inhabited 14 - Baarah * Dhidhdhoo * Filladhoo * Hoarafushi * Ihavandhoo * Kelaa * Maarandhoo * Mulhadhoo * Muraidhoo * Thakandhoo * Thuraakunu * Uligamu * Utheemu * Vashafaru
Uninhabited 29 - Alidhoo, Alidhuffarufinolhu, Beenaafushi, Berinmadhoo, Dhapparuhura, Dhigufaruhura, Dhonakulhi, Gaafushi, Gaamathikulhudhoo, Gallandhoo, Govvaafushi, Hathifushi, Huvahandhoo, Innafinolhu, Kandaalifinolhu, Kudafinolhu, Maafahi, Maafinolhu, Maarandhoofarufinolhu, Madulu, Manafaru, Matheerah, Medhafushi, Mulidhoo, Naridhoo, Umareifinolhu, Un'gulifinolhu, Van'gaaru, Velifinolhu
Total 43
Website Haa Alif Atoll

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރި އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ އުތުރަށް އޮތް އިދާރީ އަތޮޅެވެ. މި އަތޮޅުގެ އިން ކަނޑައަޅާފައި އޮތީ ޠަބަޢީ އަތޮޅަކާއި ޠަބަޢީ އަތޮޅެއްގެ ބަޔަކާ އެއްކޮށްގެންނެވެ. އިދާރީ ގޮތުން ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރިއެވެ، ކިޔޭ އަތޮޅުގެ އުތުރު ބަޔަކީ އިހަވަންދިއްޕޮޅު އެވެ. ދެކުނު ބަޔަކީ ބޮޑު ތިލަދުންމަތީގެ އުތުރު ކޮޅެވެ. ޖޯގްރަފީގޮތުން ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ބައިކުރެވިފައިވަނީ ތިލަދުންމަތީ ތުރާކުނު އުތުރު ފަރުން ފެށިގެން ތިލަދުންމަތީ މާރަންދޫ ފަރުގެ ދެކުނަށްދިޔަކަނުން ދަމާލެވޭ ރޮނގަކުން ފެށިގެން އުތީމުގެ ދެކުނުން ބާރަށުގެ ދެކުނު ފަރާހަމައިން ބާރަށު ކަނޑޯޅިއަށް ނިމޭގޮތަށެވެ.

މި މައުޟޫޢާ ގުޅޭ ޚާއްޞަ މަޒުމޫނު: އިހަވަންދިއްޕޮޅު

މި އަތޮޅުގައި އޮތް 42 ރަށުގެ ތެރެއިން މީހުން ދިރިއުޅެފައިވަނީ 16 ރަށުގައެވެ. ނަމަވެސް އެއަތޮޅު ބެރިންމަދޫ މީހުން 2006 ގައި އެއަތޮޅު ހޯރަފުއްޓަށް ބަދަލުވުމާއި. އަދި އެއަތޮޅު ހަތިފުށީ މީހުން 2007 ގައި ހދ. ހަނިމާދޫއަށް ބަދަލުވުމާއެކު މިހާރު އެއަތޮޅުގައި މީހުން ދިރިއުޅެނީ 14 ރަށުގައެވެ. އަދި މިއަތޮޅަކީ ތާރީޚީގޮތުން މުޅިރާއްޖެއަށް މަޝްހޫރު އަތޮޅެކެވެ. އުތީމު ބޮޑުތަކުރުފާނު ދިރިއުޅުއްވި ގަނޑުވަރު ހުރީވެސް އެއަތޮޅު އުތީމުގައެވެ. ޕޯޗްގީޒުންނާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަ ކުރެއްވުމަށް ކަނޑުމަތީގައި ބޭނުންކުރެއްވި އުޅަނދު ( ކަޅުއޮށްފުންމި ) ބެންނެވީ އެއަތޮޅު ބާރަށުގައެވެ. އަދި ބޮޑުތަކުރުފާނުގެ ބޭބޭފުޅު ޢަލިތަކުރުފާނު ދިރިއުޅުއްވީ އެއަތޮޅު ތަކަންދޫގައެވެ. އެހެންކަމުން ހއ. އަތޮޅަކީ ފަޚުރުވެރި ތާރީޚެއް އޮތްއަތޮޅެކެވެ.

Islands[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

Haa Alif Atoll contains 43 islands. 14 of them are inhabited, and are classified as administrative island constituencies. Each of these constituencies have an 'island council' which responds to the North Thiladhunmathi Atoll Council.

Map
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރި is located in ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރި
Alidhoo
Alidhuffarufinolhu
Beenaafushi
Berinmadhoo
Dhapparuhura
Dhigufaruhura
Dhonakulhi
Gaafushi
Gaamathikulhudhoo
Gallandhoo
Govvaafushi
Hathifushi
Huvahandhoo
Innafinolhu
Kandaalifinolhu
Kudafinolhu
Maafahi
Maafinolhu
Maarandhoofarufinolhu
Madulu
Manafaru
Matheerah
Medhafushi
Mulidhoo
Naridhoo
Umareifinolhu
Un'gulifinolhu
Van'gaaru
Velifinolhu
ދިވެހިރާއްޖޭ ގެ އަތޮޅުތައް

ހއ. އަތޮޅު   ހދ. އަތޮޅު   ށ. އަތޮޅު   ނ. އަތޮޅު   ރ. އަތޮޅު   ބ. އަތޮޅު   ޅ. އަތޮޅު   ކ. އަތޮޅު   އއ. އަތޮޅު   އދ. އަތޮޅު   ވ. އަތޮޅު   މ. އަތޮޅު   ފ. އަތޮޅު   ދ. އަތޮޅު   ތ. އަތޮޅު   ލ. އަތޮޅު   ގއ. އަތޮޅު   ގދ. އަތޮޅު   ޏ. އަތޮޅު   ސ. އަތޮޅު