އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރި

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
(މިސްރާބުކުރެވުނީ Alif Dhaal Atoll އިން)

Alif Dhaal Atoll Alif Dhaal Atoll

ޚުލާޞާ މަޢުލޫމާތު
އިދާރީ ނަން: Alif Dhaal Atoll
އަތޮޅުގެ ނަން: Ari Atoll
އޮތްތަން: 3° 55' N and 3° 28' N
އިނގިރޭސި ކޯޑު: I
އަކުރު: ADh (އދ)
ވެރިރަށް: Mahibadhoo
އާބާދީ: 8147
ރަށްތަކުގެ ޢަދަދު: 49
މިޙުން އުޅޭ ރަށްތައް: 10
އަތޮޅުވެރިޔާ: Ibrahim Ahmed Manik
މީހުން އުޅޭ ރަށްތައް
Dhangethi Dhiddhoo Dhigurah Fenfushi Haggnaameedhoo Kunburudhoo Maamingili Mahibadhoo Mandhoo Omadhoo
ފަޅު ރަށްތައް

Alikoirah Angaagaa Ariadhoo Athurugau Bodufinolhu Bodukaashihuraa Bulhaaholhi Dhehasanulunboihuraa Dhiddhoofinolhu Dhiffushi Dhiggaru Enboodhoo Finolhu Gasfinolhu Heenfaru Hiyafushi Hukurudhoo Hurasdhoo Huruelhi Huvahendhoo Innafushi Kalhuhandhihuraa Kudadhoo Kudarah Maafushivaru Machchafushi Medhufinolhu Mirihi Moofushi Nalaguraidhoo Rahddhiggaa Rangali Rangalifinolhu Rashukolhuhuraa Theluveligaa Tholhifushi Thundufushi Vakarufalhi Vilamendhoo Villingili Villinglivaru

ފަތުރުވެރި ރަށްރަށާއި، ވައިގެ ބަނދަރުތަކާއި، ސިނާއީ ރަށްތައް ބެލެވެނީ ފަޅު ރަށްރަށުގެ ގޮތުގައެވެ.

އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރި އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަތޮޅެކެވެ. މި އަތޮޅު އޮންނަނީ މާލެ އަތޮޅު ގެ ހުޅަނގު ގައެވެ.


ދިވެހިރާއްޖޭ ގެ އަތޮޅުތައް

ހއ. އަތޮޅު   ހދ. އަތޮޅު   ށ. އަތޮޅު   ނ. އަތޮޅު   ރ. އަތޮޅު   ބ. އަތޮޅު   ޅ. އަތޮޅު   ކ. އަތޮޅު   އއ. އަތޮޅު   އދ. އަތޮޅު   ވ. އަތޮޅު   މ. އަތޮޅު   ފ. އަތޮޅު   ދ. އަތޮޅު   ތ. އަތޮޅު   ލ. އަތޮޅު   ގއ. އަތޮޅު   ގދ. އަތޮޅު   ޏ. އަތޮޅު   ސ. އަތޮޅު