ނެއްލައިދޫ (ހދ. އަތޮޅު)

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

ނެއްލައިދޫ މިބަހަކީ ސާންސްކުރިތު ބަހުން އައިސްފައިވާ ބަހެކެވެ.

"ނެއްލަ"ގެ މާނަ އަކީ ދަނޑު ހައްދާ(ދަނޑު ގޮވާން ކުރާ މީހުން) ކަމުގައި ވެއެވެ.އަދި "ދޫ " އަކީ ރަށްރަށަށް ކިޔާ ނަން ކަމަށް ވެއެވެ.އެގޮތުން ރާއްޖޭގެ ގިނަ ރަށްރަށުގެ ފަހަތަށް ދޫ އައިސްފައި ވުމުން މިކަން އަންގައިދެއެވެ.

އާބާދީ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރި ނެއްލައިދޫ އާބާދީ ގައި 2016 ގެ ފަހުކޮޅު 1284 މީހުން އުޅެއެވެ. އެއީ 664 ފިރިހެނުންނާއި 620 އަންހެނުންނެވެ.