މެމްބަރު:Glacious

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Welcome To My User Page


User
Talk
Contributions
eMail

Hello... Im Glacious, I started contributing both Dhivehi and English Wikipedia on 17th November 2006. Currently, I am editing WIKI namespace pages archiving past events on this wiki. I check the wiki periodically for any signs of vandals. If you need any help, don't hesitate to contact me VIA my user talk page. Or just E-mail me.


About me[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އުފަން ތާރީހް: 29 އޯގަސްޓް 1989 (އުމުރު 34)
ޖިންސް: ފިރިހެން
އުފަން ރަށް: S.Meedhoo
މިހާރު ދިރިއުޅޭ ތަން: Male' Maldives

More[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]


Glacious have been a Wikpedian since 17 th November 2006
Glacious have been an Admin since 22nd December 2006
Glacious Have been a bureaucrat since 31st January 2007

Havin trouble contacting me??[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

If you need to contact me, leave a message on my user talk page, click here to save it directly on my talk page!

OR

Do not hesitate to send me and e-mail


Other Useful Links For Me[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

Admin / Bureaucratic Related[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

Awards[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ދަ ވޯކިން މޭންސް ބާން ސްޓަރ
ވިކިޕީޑިޔާ އަށް ތިޔަ ކޮށް ދެއްވާ އަގުހުރި ބުރަ މަސައްކަތުގެ އަގު ވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން މި ބާން ސްޓަރ ދެމެވެ.

އަޅުގަނޑު ހިތްހަމަޖެހޭ ވަރަށް އަޅުގަނޑަށް ހިއްސާވެވިފައިވާ މަޒްމޫނުތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ތިރީގައި މިވަނީ ވޭތުވެ ދިޔަ ދުވަސް ތަކުގައި އަޅުގަނޑު މަޒްމޫނެއް ނުފެށިކަމުގައި ވިޔަސް އަޅުގަނޑު ހިތްހަމަ ޖެހޭ ވަރަށް އެމަޒްމޫނު ފުރިހަމަ ކުރުމުގައި ނުވަތަ ކުރުމަށްޓަކައި މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވާ އަދި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ މަޒްމޫނުތަކެވެ. އެމަޒްމޫނެއް ވިކިފައި ކުރުމަށްޓަކައި އަޅުގަނޑު ހިއްސާވިކަމުގައި ވިޔަސް މެއެވެ.

ދިވެހި އަދަބީ ތާރީޚް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އަދީބުން[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އެހެނިހެން[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]


My User Boxes[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

This User is a Bureaucrat on Dhivehi Wiki
This User is an Admin on Dhivehi Wiki
This User Uses Glacious as a mig33 user Name. U can contact him via Mig33 easily
This User comes From Republic of Maldives
This user tries to do the right thing. If they make a mistake, please let him or her know.
This user is happy to help new users. Leave a message here.
This user thinks that registration should be required to edit articles.
This user is Evil!And Frequently says Mwuahahaha!
This user enjoys rock music.
This user loves to eat pizza.