މޯންސްޓާރސް، އިންކް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search
މޯންސްޓާރސް، އިންކް.
Movie poster.JPG
މޯންސްޓާރސް، އިންކްގެ އިޝްތިހާރު ކުރެވުނު ޕޯސްޓަރެއް
Directed by ޕީޓާރ ޑޮކްޓަރ
ލީ އަންކްރިޗް (ކޯ-ޑައިރެކްޓަރ)
ޑޭވިޑް ސިލްވާރމަން (ކޯ-ޑައިރެކްޓަރ)
Produced by ޑާރލާ އެންޑަރސަން
ޖޯން ލެސެޓާރ
Written by ޖިލް ކަލްޓަން
ޕީޓާރ ޑޮކްޓަރ
ރަލްފް އެގްލްސްޓަން
ޖެފް ޕިޖަން
Starring ޖޯން ގުޑްމަން
ބިލީ ކްރިސްޓަލް
ޖެނިފަރ ޓިލީ
Distributed by Buena Vista Distribution
Running time
92 މިނެޓް
Language އިނގިރޭސި
Budget ލަފާ ކުރެވޭގޮތުގައި $115،000،000 އެމެރިކާ ޑޮލަރު
Box office Domestic: $255,873,250
Worldwide: $525,366,597