ސްޕައިޑަރ މޭން (ފިލްމު)

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search
ސްޕައިޑަރ މޭން
Spiderman movie.jpg
ސްޕައިޑަރ މޭން ގެ އިޝްތިހާރު ކުރެވުނު ޕޯސްޓަރެއް
Directed by ސޭމް ރެއިމީ
Produced by ސްޓެން ލީ
Joseph M. Caracciolo
Written by ކޮމިކް ފޮތް:
ސްޓެން ލީ
ސްޓީވް ޑިޓްކޯ
ސްކްރީން ޕްލޭ:
ޑޭވިޑް ކޯޕް
Starring ޓޯބީ މެގުއެއަރ
ވިލެމް ޑެފޯ
ކިރްސްޓެން ޑަންސްޓް
ޖޭމްސް ފްރެންކޯ
Music by ޑެނީ އެލްފްމަން
Cinematography ޑޮން ބާރގަސް
Edited by އާރތާ ކޮބާރން
ބޮބް މޮރޮއުސްކީ
Distributed by ކޮލަމްބިއާ ޕިކްޗާރސް
ސޮނީ ޕިކްޗާރސް އެންޓަރޓެއިންމެންޓް
Release dates
3 މޭއި 2002
Running time
121 މިނެޓް.
Country ޔޫ.އެސް.އޭ
Language އިނގިރޭސި
Budget ލަފާ ކުރެވޭގޮތުގައި $139,000,000 އެމެރިކާ ޑޮލަރު
Box office Domestic:
$403,706,375
Worldwide:
$821,708,551