ސްޕައިޑަރ މޭން (ފިލްމު)

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search
ސްޕައިޑަރ މޭން
Spiderman movie.jpg
ސްޕައިޑަރ މޭން ގެ އިޝްތިހާރު ކުރެވުނު ޕޯސްޓަރެއް
Directed byސޭމް ރެއިމީ
Produced byސްޓެން ލީ
Joseph M. Caracciolo
Written byކޮމިކް ފޮތް:
ސްޓެން ލީ
ސްޓީވް ޑިޓްކޯ
ސްކްރީން ޕްލޭ:
ޑޭވިޑް ކޯޕް
Starringޓޯބީ މެގުއެއަރ
ވިލެމް ޑެފޯ
ކިރްސްޓެން ޑަންސްޓް
ޖޭމްސް ފްރެންކޯ
Music byޑެނީ އެލްފްމަން
Cinematographyޑޮން ބާރގަސް
Edited byއާރތާ ކޮބާރން
ބޮބް މޮރޮއުސްކީ
Distributed byކޮލަމްބިއާ ޕިކްޗާރސް
ސޮނީ ޕިކްޗާރސް އެންޓަރޓެއިންމެންޓް
Release dates
3 މޭއި 2002
Running time
121 މިނެޓް.
Countryޔޫ.އެސް.އޭ
Languageއިނގިރޭސި
Budgetލަފާ ކުރެވޭގޮތުގައި $139,000,000 އެމެރިކާ ޑޮލަރު
Box officeDomestic:
$403,706,375
Worldwide:
$821,708,551