ސްޕައިޑަރ މޭން (ފިލްމު)

ވިކިޕީޑިއާ އިން
ފުންމަވާ: ސަމުގާ, ހޯއްދަވާ
ސްޕައިޑަރ މޭން
Spiderman movie.jpg
ސްޕައިޑަރ މޭން ގެ އިޝްތިހާރު ކުރެވުނު ޕޯސްޓަރެއް
ޑައިރެކްޓް ކުރީ ސޭމް ރެއިމީ
ޕްރޮޑިއުސް ކުރީ ސްޓެން ލީ
Joseph M. Caracciolo
ލިޔުނީ ކޮމިކް ފޮތް:
ސްޓެން ލީ
ސްޓީވް ޑިޓްކޯ
ސްކްރީން ޕްލޭ:
ޑޭވިޑް ކޯޕް
ތަރިން ޓޯބީ މެގުއެއަރ
ވިލެމް ޑެފޯ
ކިރްސްޓެން ޑަންސްޓް
ޖޭމްސް ފްރެންކޯ
މިޔުޒިކް ޑެނީ އެލްފްމަން
ސިނެމެޓޮގްރަފީ ޑޮން ބާރގަސް
Edited by އާރތާ ކޮބާރން
ބޮބް މޮރޮއުސްކީ
Distributed by ކޮލަމްބިއާ ޕިކްޗާރސް
ސޮނީ ޕިކްޗާރސް އެންޓަރޓެއިންމެންޓް
ރިލީޒް ތާރީޚް 3 މޭއި 2002
ދިގުމިން 121 މިނެޓް.
Country ޔޫ.އެސް.އޭ
ބަހުރުވަ އިނގިރޭސި
Budget ލަފާ ކުރެވޭގޮތުގައި $139,000,000 އެމެރިކާ ޑޮލަރު
Box office Domestic:
$403,706,375
Worldwide:
$821,708,551