މެމްބަރުގެ ވާހަކަ:Glacious

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search
Welcome To My User Talk Page


User
Talk
Contributions
eMail


Crystal Clear app kopete.png
If you have a message for me please click here to leave it!!
Welcome to my talk page!
I will generally reply in your talk page.އިތުރުކުރެެވިފައިވާ ފަންވަތް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

މިހާރު އިންފޯބޮކްސްގެ ގޮތުގައި ދެތިން ފަންވަތެެއް ހެދިފައިވާތީ އޭތި އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރަން މަގޭ ސޭންބޮކްސް އަށް ބަލާލައްޗޭ. https://en.wikipedia.org/wiki/User:CRC43/sandbox އަދި އެއިގެ އިތުރުން ބޭނުންކުރަން ރަނގަޅުކަމަށްފެންނަ ގިސްމުވެސް ހުންނާނެ.

Invitation for Wiki Loves Women South Asia 2021[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

Wiki Loves Women South Asia 2021
September 1 - September 30, 2021view details!


Wiki Loves Women South Asia.svg
Wiki Loves Women South Asia is back with the 2021 edition. Join us to minify gender gaps and enrich Wikipedia with more diversity. Happening from 1 September - 30 September, Wiki Loves Women South Asia welcomes the articles created on gender gap theme. This year we will focus on women's empowerment and gender discrimination related topics.

We are proud to announce and invite you and your community to participate in the competition. You can learn more about the scope and the prizes at the project page.

Best wishes,
Wiki Loves Women Team HirokBot (މެމްބަރުގެ ވާހަކަ) 03:11, 19 އޮގަސްޓު 2021 (+05)[reply]