މީޓް ދަ ރޮބިންސަންސް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search
މީޓް ދަ ރޮބިންސަންސް
Meet the robinsons.jpg
Directed by ސްޓެފަން ޖޭ އެންޑަރސަން
Produced by ޑޮރޮތީ މެކްކިން
Written by Michelle Bochner Spitz
Starring ސްޕެންސަރ ފޮކްސް
ޖޯރޑަން ފްރައި
ގޭރީ އޯލްޑްމަން
ހާރލެންޑް ވިލިއަމްސް
ސްޓީވް ޒާން
ޓޮމް ކެނީ
ސްޓީވް އެންޑަރސަން
އެންޖެލާ ބެސެޓް
ޓޮމް ސެލެކް
Music by ޑެނީ އެލްފްމަން
Distributed by ބުއޭނާ ވިސްޓާ ޕިކްޗާރސް
Release dates
30 މާރޗް 2007
Language އިނގިރޭސި