މީޓް ދަ ރޮބިންސަންސް

ވިކިޕީޑިއާ އިން
ފުންމަވާ: ސަމުގާ, ހޯއްދަވާ
މީޓް ދަ ރޮބިންސަންސް
Meet the robinsons.jpg
ޑައިރެކްޓް ކުރީ ސްޓެފަން ޖޭ އެންޑަރސަން
ޕްރޮޑިއުސް ކުރީ ޑޮރޮތީ މެކްކިން
ލިޔުނީ Michelle Bochner Spitz
ތަރިން ސްޕެންސަރ ފޮކްސް
ޖޯރޑަން ފްރައި
ގޭރީ އޯލްޑްމަން
ހާރލެންޑް ވިލިއަމްސް
ސްޓީވް ޒާން
ޓޮމް ކެނީ
ސްޓީވް އެންޑަރސަން
އެންޖެލާ ބެސެޓް
ޓޮމް ސެލެކް
މިޔުޒިކް ޑެނީ އެލްފްމަން
Distributed by ބުއޭނާ ވިސްޓާ ޕިކްޗާރސް
ރިލީޒް ތާރީޚް 30 މާރޗް 2007
ބަހުރުވަ އިނގިރޭސި