ސްޕައިޑަރ މޭން 2

ވިކިޕީޑިއާ އިން
ފުންމަވާ: ސަމުގާ, ހޯއްދަވާ
ސްޕައިޑަރ މޭން 2
Sm2 peter onesheet.jpg
ސްޕައިޑަރ މޭން 2 ގެ އިޝްތިހާރު ކުރެވުނު ޕޯސްޓަރެއް
ޑައިރެކްޓް ކުރީ ސޭމް ރެއިމީ
ޕްރޮޑިއުސް ކުރީ އާވީ އެރެޑް
ލައުރާ ޒިސްކިން
ލިޔުނީ ކޮމިކް ފޮތް:
ސްޓެން ލީ
ސްޓީވް ޑިޓްކޯ
ސްޓޯރީ:
އަލްފްރެޑް ގޯ
މައިލްސް މިލަރ
މައިކަލް ޗަބޮން
ސްކްރީން ޕްލޭ:
އެލްވިން ސާރޖަންޓް
ތަރިން ޓޯބީ މެގުއެއަރ
ކިރްސްޓެން ޑަންސްޓް
ޖޭމްސް ފްރެންކޯ
އެލްފްރެޑް މޮލީނާ
ރޯސްމެރީ ހެރިސް
ޖޭ.ކޭ ސިމަންސް
ޑޯނާ މާރފީ
ޑެނިއެލް ގިލީސް
ޑައިލަން ބޭކަރ
ބިލް ނަން
ވެނެސާ ފާރލިޓޯ
އާސިފް މަންޑްވީ
މިޔުޒިކް ޑެނީ އެލްފްމަން
ބާރޓް ހެންޑްރިކްސަން
ސިނެމެޓޮގްރަފީ ބިލް ޕޯޕް
Edited by ބޮބް މުރޯސްކީ
Distributed by ކޮލަމްބިޔާ ޕިކްޗާރސް
Sony Pictures Entertainment
ރިލީޒް ތާރީޚް 30 ޖޫން 2004
ދިގުމިން 128 މިނެޓް.
Country USA
ބަހުރުވަ އިނގިރޭސި
Budget $200 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު
Box office Domestic:
$373,585,825
Worldwide: $783,924,485