ޕޮކަހޮންޓަސް (1995ގެ ކާރޓޫނު ފިލްމު)

ވިކިޕީޑިއާ އިން
ފުންމަވާ: ސަމުގާ, ހޯއްދަވާ
ޕޮކަހޮންޓަސް
Pocahontasposter.jpg
ޑައިރެކްޓް ކުރީ މައިކް ގެބްރިއެލް
އެރިކް ގޯލްޑްބާރގް
ޕްރޮޑިއުސް ކުރީ ޖޭމްސް ޕެންޓެކޯސްޓް
ލިޔުނީ ކާރލް ބައިންޑަރ
ތަރިން އައިރީން ބެޑާރޑް
މެލް ގިބްސަން
David Ogden Stiers
ޖޯން ކެސިއަރ
ރަސެލް މީންސް
ފްރެންކް ވެލްކަރ
ކްރިސްޓިއަން ބޭލް
ލިންޑާ ހަންޓް
Distributed by ވޯލްޓް ޑިޒްނީ ޕިކްޗަރސް
ރިލީޒް ތާރީޚް June 16, 1995 (selected cities)
June 23, 1995 (general)
ދިގުމިން 81 މިނެޓް
ބަހުރުވަ އިނގިރޭސި