ޕޮކަހޮންޓަސް (1995ގެ ކާރޓޫނު ފިލްމު)

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search
ޕޮކަހޮންޓަސް
Pocahontasposter.jpg
Directed by މައިކް ގެބްރިއެލް
އެރިކް ގޯލްޑްބާރގް
Produced by ޖޭމްސް ޕެންޓެކޯސްޓް
Written by ކާރލް ބައިންޑަރ
Starring އައިރީން ބެޑާރޑް
މެލް ގިބްސަން
David Ogden Stiers
ޖޯން ކެސިއަރ
ރަސެލް މީންސް
ފްރެންކް ވެލްކަރ
ކްރިސްޓިއަން ބޭލް
ލިންޑާ ހަންޓް
Distributed by ވޯލްޓް ޑިޒްނީ ޕިކްޗަރސް
Release dates
June 16, 1995 (selected cities)
June 23, 1995 (general)
Running time
81 މިނެޓް
Language އިނގިރޭސި