ކިރްސްޓެން ޑަންސްޓް

ވިކިޕީޑިއާ އިން
ފުންމަވާ: ސަމުގާ, ހޯއްދަވާ
ކިރްސްޓެން ޑަންސްޓް
Kirsten.jpg
އުފަންވީ އޭޕްރީލް 30, 1982 (1982-04-30) (age 33)
ޕޮއިންޓް ޕްލެޒެންޓް, ނިއު ޖާރޒީ
ފާހަނގަ ކޮށްލެވޭ ރޯލްތައް ސްޕައިޑަރ މޭން ފިލްމުގައި މޭރީ ޖޭންގެ ބައި (2002ގައި)
Marie Antoinette in Marie Antoinette (2006)