ނެރު:ތާރީޚް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
(މިސްރާބުކުރެވުނީ ނެރު:History އިން)
Jump to navigation Jump to search

ތާރީހު ނެރަށް މަރުހަބާ! މިނެރުން ތިޔަ ބޭފުޅުންނަށް މި މައުޟޫއާ ބެހޭ ތަފާތު މައުލޫމާތުގެ ތެރެއަށް ވެދެވަޑައިގެންނެވޭނެއެވެ. މި ނެރު ފުންކޮށް ދެއްވުމުގައި ތިޔަބޭފުޅުންގެ އެހީ މިވަގުތު ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުމެވެ.


ދުނިޔޭގައިވާ ގަދީމީ 7 އަޖައިބު[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]


ދުނިޔޭގައިވާ މިޒަމާނުގެ 7 އަޖައިބު[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]


ދުނިޔޭގައިވާ ގުދުރަތީ 7 އަޖައިބު[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ފެނުގެ ތެރޭގައިވާ 7 ޢަޖައިބު[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އެހެނިހެން ބައެއް އަޖައިބުތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ހަދާންނެތިފައިވާ ގުދުރަތީ 7 ޢަޖައިބު[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]


ހަދާންނެތިފައިވާ މިޒަމާނުގެ 7 ޢަޖައިބު[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]