ނިއަގަރާ ފޯލް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search
Niagara Falls- American Falls and Horseshoe Falls.jpg

މިއީ އެމެރިކާގެ ނިއުޔޯކް ސިޓީ އާއި ކެނެޑާގެ އޮންޓާރިޢޯ އާއި ދެޝަހަރުގެ ބޯޑަރުގައި އޮންނަ ނިއަގަރާ ކޯރުން އުފެދިފައިވާ ވޯޓަރ ފޯލް އެކެވެ.

އަދިވެސް ބައްލަވާލައްވާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]