ނެރު:ޖުޣުރާފީ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
(މިސްރާބުކުރެވުނީ ނެރު:Geography އިން)
ފުންމަވާ: ސަމުގާ, ހޯއްދަވާ
edit  

ތަޢާރަފް

Gnome-globe.svg
ޖުޣުރާފީ ނުވަތަ (އިނގިރޭސިބަހުން: Geography) އަކީ ބިމާއި ބެހޭ އިލްމެވެ. އަދި ބިމުގެ ސިފައާއި އޭގެ ދިރުންތަކާއި ބެހޭ ޢިލްމުއެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ Geography މިބަސް ބޭނުން ކުރީ ޔޫނާނީ ޢިލްމުވެރިޔާ އެރަޓޮސްތަނީޒްއެވެ. ޖުޣުރާފީ ބެހިފައިވަނީ ދެބަޔަށެވެ. އެއީ އިންސާނީ ޖުޣުރާފީ އާއި ފިޒިކަލް ޖުޣުރާފީއެވެ.
edit  

ކުދިނެރުތައް

[[Image:|65px|Portal:Oceania]]
އެފްރިކާ އޭޝިޔާ ޔޫރަޕު އުތުރު އެމެރިކާ ލެޓިން އެމެރިކާ އޯޝެނިއާ އަޠުލަސް
edit  

ހޮވާލެވިފައިވާ މަޒްމޫން

ނެރު:Geography/Featured article/މެއި, 2017

edit  

ހޮވާލެވިފައިވާ މަންޒަރު

ނެރު:Geography/Featured picture/މެއި, 2017

edit  

ދެނެވަޑައިގަންނަވަމުތޯ...؟

ނެރު:Geography/Did you know...

edit  

ގިސްމުތައް

ނެރު:Geography/Categories

edit  

މަޒުމޫނުތައް

ނެރު:Geography/Articles

edit  

އާމަޒުމޫނުތައް

Swisscomü.

 000000"
edit  

ވިކިމީޑިޔާ އާއި ގުޅޭ

Geography portal on Wikinews     Geography on Wikiquote     Geography bookshelf on Wikibooks     Geography category on Wikicommons     Geography category on Wiktionary     Wikiversity School of Geography
News Quotations Manuals Images Definitions Learning

Purge server cache