Pages not connected to items

Jump to navigation Jump to search

This page lists pages with no connected data item (in namespaces that support connected items). The list is sorted by descending page ID, so that newer pages are listed first.

 

Showing below up to 50 results in range #1 to #50.

ބައްލަވާ(ފަހަތަށް 50) (ކުރިއަށް 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. Negaraku
 2. ފަންވަތް:Did you know/2020-05
 3. ފަންވަތް:Featured pic/2020-05
 4. ފަންވަތް:Featured article/2020-05
 5. ފަންވަތް:Featured pic/2020-04
 6. ފަންވަތް:Featured article/2020-04
 7. ފަންވަތް:Did you know/2020-04
 8. Landhoo (Noonu Atoll)
 9. ދޭފަތް ދޫނި
 10. Argentina
 11. ރައުދާގެ މަރަކީ ހިންގާފައިވާ ޖަރީމާއެއް
 12. SAMPA chart for English
 13. ފަންވަތް:Featured article/2019-12
 14. އިބްރާހީމް ޒަކަރިއްޔާ މޫސާ (ޕީއެޗްޑީ)
 15. ސައުދުﷲ ޢަލީ (ޕީއެޗްޑީ)
 16. ދީބާ މޫސާ (ޕީއެޗްޑީ)
 17. ޑރ. މަރިޔަމް ޝަހުނީޒާ ނަސީރު (ޕީއެޗްޑީ)
 18. އަހުމަދު އަފްއާލް
 19. ޑރ ޢަބުދުލް ޣަފޫރު ޢަބުދުއްރަހީމް (ޕީއެޗްޑީ)
 20. ވިޝްކާ
 21. ތޫފާން (ބުލްބުލް)
 22. ކަންފަތުގެ ތޫރި
 23. ފުއާދު ތައުފީޤު
 24. ކިޔުޓެނިއަސް ލާރވާ މައިގްރަންސް
 25. ޑރ. ޔޫސުފް ނިޒާމް(ޕީއެޗްޑީ)
 26. ވާށޭ މަށާއެކީ
 27. އާންމު ޞިއްޙަތުގެ ފުރަތަމަ ގައުމީ މަހާސިންތާ
 28. މައިސާ ފަތުހުﷲ އިސްމާއީލް
 29. މިހާރު އެވޯޑްސް
 30. ޢައިޝަތު އަފްނާން ރަޝީދު
 31. މުހައްމަދު އަޖުފާން
 32. މުހައްމަދު ސާރިމް
 33. ޒަޔާން ޒަކީ
 34. އައިމިނަތު ޝަހުރުނާޒް
 35. އައިމިނަތު ނަބީހާ
 36. ފާތިމަތު ނަބާހާ
 37. ނީލާ ނަޖީބު
 38. ޤައިރަވާން ( ޓިއުނީޝިއާ )
 39. އަޝްބީލިޔާ ( ސްޕޭން )
 40. ޤުރުޠުބާ ( ސްޕޭން )
 41. ޙަލަބު ( ސޫރިޔާ )
 42. ދިމިޝްޤު ( ސޫރިޔާ )
 43. ފުސްޠާޠު ( މިސްރު )
 44. ޚަލީލު ( ފަލަސްތީނު )
 45. ޤުދުސް ( ފަލަސްތީނު )
 46. ބަޞަރާ ( އިރާގު )
 47. ކޫފާ ( އިރާގު )
 48. ބަލާޠުއްޝުހަދާއު ހަނގުރާމަ
 49. ވާދީ ލަކަތު ހަނގުރާމަ
 50. މަމްސް ހަނގުރާމަ

ބައްލަވާ(ފަހަތަށް 50) (ކުރިއަށް 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).