Pages not connected to items

Jump to navigation Jump to search

This page lists pages with no connected data item (in namespaces that support connected items). The list is sorted by descending page ID, so that newer pages are listed first.

 

Showing below up to 50 results in range #1 to #50.

ބައްލަވާ(ފަހަތަށް 50) (ކުރިއަށް 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. ފަންވަތް:Did you know/2019-05
 2. ރާދަވަޅި
 3. Maldives National Defence Force
 4. ވަގުތު ނޫސް
 5. ލެފްޓިނަންޓް ޖެނެރަލް (ރިޓަޔަރޑް) ޢަބްދުއްސައްތާރު އާދަމް
 6. މޭޖަރ ޖެނެރަލް (ރިޓަޔަރޑް) އާދަމް ޒާހިރު
 7. ބްރިގޭޑިއަރ ޖެނެރަލް (ރިޓަޔަރޑް) އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ދީދީ
 8. މޭޖަރ ޖެނެރަލް (ރިޓަޔަރޑް) އަޙްމަދު ޝިޔާމް
 9. Kebab
 10. ބާ
 11. ޤިސްމު:User zh-Hant-HK
 12. ޤިސްމު:User zh-Hant-TW
 13. ޤިސްމު:User zh-Hans-CN
 14. ދޮންދީނި
 15. ހަނގާކުރުން
 16. މޮޑިއުލް:Location map/info/doc
 17. މޮޑިއުލް:Location map/info
 18. ފަންވަތް:Hidden/doc
 19. ފަންވަތް:Hidden
 20. ފަންވަތް:Location map/doc/See also infobox templates
 21. މޮޑިއުލް:Location map/data/Maldives Addu/doc
 22. މޮޑިއުލް:Location map/data/Maldives Addu
 23. މޮޑިއުލް:Location map/data/doc
 24. މޮޑިއުލް:Location map/data/Maldives/doc
 25. މޮޑިއުލް:Location map/data/Maldives
 26. ސުނާމީ
 27. ފަންވަތް:Subst only
 28. ފަންވަތް:Template afd
 29. ފަންވަތް:Afd notice
 30. ފިނޮޅު
 31. ޤިސްމު:މަސްމަހާމެހި
 32. ފަސްއިނގިލި
 33. ޤިސްމު:ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްމަހާމެހި
 34. ކަރާދުނބުރި
 35. ޤިސްމު:ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގަސްގަހާގެހި
 36. ކަނދޮޅު
 37. ރާކަނި
 38. ހަކުރާގެ
 39. ކުދިބޮލި
 40. ުކުދިބޮލި
 41. ފަންވަތް:Did you know/2018-05
 42. ފަންވަތް:Infobox animal
 43. އުނގުލި
 44. ކައްސަނދުވާނި
 45. މަރުގަސް
 46. ބޮޑަވަކި
 47. ފަންވަތް:Infobox substance/doc
 48. ފަންވަތް:Infobox substance
 49. ފަންވަތް:Gallery
 50. ޖަނބުރޯލުގަސް

ބައްލަވާ(ފަހަތަށް 50) (ކުރިއަށް 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).