Pages not connected to items

Jump to navigation Jump to search

This page lists pages with no connected data item (in namespaces that support connected items). The list is sorted by descending page ID, so that newer pages are listed first.

 

Showing below up to 50 results in range #1 to #50.

ބައްލަވާ(ފަހަތަށް 50) (ކުރިއަށް 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. ފަންވަތް:Featured pic/2019-07
 2. ފަންވަތް:Did you know/2019-07
 3. ފަންވަތް:Featured article/2019-07
 4. ފަންވަތް:Exchange Rate
 5. ލެފްޓިނަންޓް ޖެނެރަލް (ރިޓަޔަރޑް) ޢަބްދުއްސައްތާރު އާދަމް
 6. މޭޖަރ ޖެނެރަލް (ރިޓަޔަރޑް) އަޙްމަދު ޝިޔާމް
 7. Kebab
 8. ޤިސްމު:User zh-Hant-HK
 9. ޤިސްމު:User zh-Hant-TW
 10. ޤިސްމު:User zh-Hans-CN
 11. މޮޑިއުލް:Location map/info/doc
 12. މޮޑިއުލް:Location map/info
 13. ފަންވަތް:Hidden/doc
 14. ފަންވަތް:Hidden
 15. ފަންވަތް:Location map/doc/See also infobox templates
 16. މޮޑިއުލް:Location map/data/Maldives Addu/doc
 17. މޮޑިއުލް:Location map/data/Maldives Addu
 18. މޮޑިއުލް:Location map/data/doc
 19. މޮޑިއުލް:Location map/data/Maldives/doc
 20. މޮޑިއުލް:Location map/data/Maldives
 21. ފަންވަތް:Subst only
 22. ފަންވަތް:Template afd
 23. ފަންވަތް:Afd notice
 24. ފިނޮޅު
 25. ޤިސްމު:މަސްމަހާމެހި
 26. ޤިސްމު:ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްމަހާމެހި
 27. ޤިސްމު:ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގަސްގަހާގެހި
 28. ފަންވަތް:Did you know/2018-05
 29. ފަންވަތް:Infobox animal
 30. މަރުގަސް
 31. ފަންވަތް:Infobox substance/doc
 32. ފަންވަތް:Infobox substance
 33. ފަންވަތް:Gallery
 34. ފަންވަތް:Infobox tree/doc
 35. ފަންވަތް:Infobox tree
 36. ފަންވަތް:Did you know/2018-03
 37. ޤިސްމު:User zh-HK
 38. ޤިސްމު:User zh-TW
 39. ޤިސްމު:User zh-CN
 40. ވާދޫ ގައްދަޑު މަނިކުފާނު
 41. ޢަޤީދާ
 42. ތައުހީދް
 43. ލެފްޓިނަންޓް އަޙްމަދު މަނިކު (ތ.އަޙުމަދު މަނިކު)
 44. ފައިނު
 45. ފަންވަތް:Infobox Football club
 46. ފަންވަތް:Did you know/2017-08
 47. ފަންވަތް:Featured article/2017-08
 48. ފަންވަތް:Featured pic/2017-08
 49. ތަސްދީދުލް އަޛުހާނި ފީ ތަޖްވީދުލް ގުރުއާނި
 50. ޤިސްމު:User nov

ބައްލަވާ(ފަހަތަށް 50) (ކުރިއަށް 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).