Jump to content

ޑިސެމްބަރު 21

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ޑިސެމްބަރު 21 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 355 ވަނަ ދުވަހެވެ. ލީޕް އަހަރެއްގައި 356 ވަނަ ދުވަހެވެ.

ޙާދިސާތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  • 1943 - ދިވެހިރާއްޖެ:- އިގިރޭސި އެސްއެސް ޝެންކިން މިނަންކިޔާ އާގުބޯޓް މާލެއައުން. މިއިން ލެފްޓިނެންޓް ވޯކަރ މާލެ އައެވެ. އޭނާ އައީ ކާބޯތަކެތީގެ މައްސަލަ އާއި މެދު ވާހަކަ ދެއްކުމަށާއި މާލެގައި އާރ އޭ އެފް ވަޔަރލެސް ސެޓެއް ބެހެއްޓުމަށެވެ.
  • 1978 - ދިވެހިރާއްޖެ:- ނަމާދު ވަގުތު ތަކުގައި ކުޅިވަރު ކުޅުން މަނާކުރުން
  • 1978 - ދިވެހިރާއްޖެ:- އެކަށީގެންނުވާ ހެދުމެއްގައި ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއައުން މަނާކުރުން

އުފަންވި މީހުން[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

މަރުވި މީހުން[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އަހަރުގެ މަސްތަކާއި ދުވަސްތައް
ޖެނުއަރީ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ފެބްރުއަރީ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 (29) (30)
މާރޗް 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
އެޕްރީލް 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
މެއި 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ޖޫން 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ޖުލައި 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
އޮގަސްޓު 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ސެޕްޓެމްބަރު 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
އޮކްޓޫބަރު 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ނޮވެމްބަރު 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ޑިސެމްބަރު     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31