ސެޕްޓެމްބަރު

ވިކިޕީޑިއާ އިން
ފުންމަވާ: ސަމުގާ, ހޯއްދަވާ

ސެޕްޓެމްބަރު މަހަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ ނުވަވަނަ މަހެވެ. މި މަހުގައި އޮންނަނީ 30 ދުވަހެވެ.

ހިގާފައިވާ ހާދިސާތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]