އޮކްޓޫބަރު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

އޮކްޓޫބަރު މަހަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ ދިހަވަނަ މަހެވެ.

Commons-logo.svg
ވިކިމީޑިޔާ ކޮމަންސް ގައި މި މަޒްމޫނާއި ގުޅޭ ލިޔުމެއް އެކުލެވިގެންވޭ: