އޮކްޓޫބަރު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

އޮކްޓޫބަރު މަހަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ ދިހަވަނަ މަހެވެ.

Commons-logo.svg
ވިކިމީޑިޔާ ކޮމަންސް ގައި މި މަޒްމޫނާއި ގުޅޭ ލިޔުމެއް އެކުލެވިގެންވޭ: