Jump to content

ޖުލައި

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ޖުލައި މަހަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ ހަތްވަނަ މަހެވެ.

ޙާދިސާތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އުފަންވި މީހުން[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]


މަރުވި މީހުން[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  • ޖުލައި 4 - 2005 - ހެންކް ސްޓްރޭމް : އެމެރިކާގެ ފުޓްބޯޅަ ކޯޗެއް.
  • ޖުލައި 4 - 2007 - ބެރިސް އަކަރުސޫ: ތުރުކީގެ ލަވަކިޔުންތެރިއެއް
  • ޖުލައި 4 - 2007 - ބިލްޕިންކްނީ : އެމެރިކާގެ ލަވަކިޔުންތެރިއެއް.
  • ޖުލައި 8 - 1958 - ދިވެހިރާއްޖެ:- އައްނަބީލް ޢަބުދުލް ޙަމީދުދީދީ ސިލޯނުގެ ޕާނަދުރާގައި އަވަހާރަވުން. މިއީ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ގާނޫނި ހުކޫމަތުގެ ފުރަތަމަ ސަފީރު އެވެ.
  • ޖުލައި 31 - 1980 - މުޙައްމަދު ރަފީޢު، ހިންދުސްތާންގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ. (އ. 1924)
  • ޖުލައި 31 - 2016 - ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ލޮލުގެ ޑޮކްޓަރު އަބްދުﷲ އަބްދުލް ހަކީމް (ޑރ. އެންޑީ އަބްދުﷲ)

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]