ދިގު ޞަފްޙާތައް

Jump to navigation Jump to search

Showing below up to 50 results in range #1 to #50.

ބައްލަވާ(ފަހަތަށް 50) (ކުރިއަށް 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. (ތާރީޚް) ‏ވިކިޕީޑިއާ ތަކުގެ ލިސްޓު ‏[95,137 ބައިޓްތައް]
 2. (ތާރީޚް) ‏ކޮޅުނުވުން ‏[70,602 ބައިޓްތައް]
 3. (ތާރީޚް) ‏މަހުދީ އަހުމަދު ‏[70,473 ބައިޓްތައް]
 4. (ތާރީޚް) ‏ޑެންގީ ހުން ‏[69,933 ބައިޓްތައް]
 5. (ތާރީޚް) ‏ކެންސަރު ‏[63,399 ބައިޓްތައް]
 6. (ތާރީޚް) ‏އާބާދީއަށް ބަލައިގެން ތަރުތީބު ކުރެވިފައިވާ ޤައުމުތަކުގެ ލިސްޓު ‏[61,347 ބައިޓްތައް]
 7. (ތާރީޚް) ‏އާބާދީއަށް ބަލައިގެން ތަރުތީބު ކުރެވިފައިވާ ޤައުމުތަކުގެ ލިސްޓު 2005 ‏[61,311 ބައިޓްތައް]
 8. (ތާރީޚް) ‏އިބްރާހީމް ނާޞިރު ‏[60,672 ބައިޓްތައް]
 9. (ތާރީޚް) ‏މާބަނޑު ދުވަސްވަރު ހަށިގަނޑަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ‏[60,504 ބައިޓްތައް]
 10. (ތާރީޚް) ‏މުހައްމަދު އަމީން ދޮށިމޭނާ ކިލެގެފާނު ‏[57,666 ބައިޓްތައް]
 11. (ތާރީޚް) ‏މިޔަރު ‏[57,207 ބައިޓްތައް]
 12. (ތާރީޚް) ‏ނިލަންދޫ (ފ. އަތޮޅު) ‏[53,310 ބައިޓްތައް]
 13. (ތާރީޚް) ‏ދިވެހިންނާއި ޕީއެޗްޑީ ‏[49,981 ބައިޓްތައް]
 14. (ތާރީޚް) ‏އިންޑިޔާ ‏[47,630 ބައިޓްތައް]
 15. (ތާރީޚް) ‏ގުރުދާ ‏[46,832 ބައިޓްތައް]
 16. (ތާރީޚް) ‏ފުރަމޭ ‏[46,812 ބައިޓްތައް]
 17. (ތާރީޚް) ‏ތޯމަސް ޖެފަރސަން ‏[46,801 ބައިޓްތައް]
 18. (ތާރީޚް) ‏ޚަޒާނާ ‏[46,762 ބައިޓްތައް]
 19. (ތާރީޚް) ‏އޮޅުދޫކަރަ ‏[46,613 ބައިޓްތައް]
 20. (ތާރީޚް) ‏ކަރުބަލާ ހަނގުރާމަ ‏[46,050 ބައިޓްތައް]
 21. (ތާރީޚް) ‏3 ނޮވެމްބަރ 1988 ‏[44,530 ބައިޓްތައް]
 22. (ތާރީޚް) ‏ގައުމީ ފިލްމް އެވޯޑް ‏[43,772 ބައިޓްތައް]
 23. (ތާރީޚް) ‏ނަސްލު އުފައްދާ ނިޒާމް ‏[43,509 ބައިޓްތައް]
 24. (ތާރީޚް) ‏Zakat ‏[42,493 ބައިޓްތައް]
 25. (ތާރީޚް) ‏ސަޢީދު ޤާސިމް ‏[42,347 ބައިޓްތައް]
 26. (ތާރީޚް) ‏ހަކުރު ބަލި ‏[42,062 ބައިޓްތައް]
 27. (ތާރީޚް) ‏މައުމޫނު ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމް ‏[41,136 ބައިޓްތައް]
 28. (ތާރީޚް) ‏ޖޯޖް ވޮޝިންގޓަން ‏[40,158 ބައިޓްތައް]
 29. (ތާރީޚް) ‏ފަޚުރުވެރި ދިވެހިބަސް ‏[39,757 ބައިޓްތައް]
 30. (ތާރީޚް) ‏ފަލަސްޠީނުގެ ދައުލަތް ‏[38,438 ބައިޓްތައް]
 31. (ތާރީޚް) ‏ޗިސްމޭ ‏[38,184 ބައިޓްތައް]
 32. (ތާރީޚް) ‏ދަރިމައިނުވުން ‏[37,977 ބައިޓްތައް]
 33. (ތާރީޚް) ‏ބަނޑުހިކުން ‏[37,707 ބައިޓްތައް]
 34. (ތާރީޚް) ‏މައްކީ އާއި މަދަނީ ސޫރަތް ‏[37,568 ބައިޓްތައް]
 35. (ތާރީޚް) ‏ޞޫފީން ‏[36,347 ބައިޓްތައް]
 36. (ތާރީޚް) ‏އުމަވީ ދައުލަތް ‏[35,680 ބައިޓްތައް]
 37. (ތާރީޚް) ‏އުމަވިއްޔަ ދައުލަތް ‏[35,643 ބައިޓްތައް]
 38. (ތާރީޚް) ‏ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރު ހިންގުމުގެ ނިޒާމު ‏[34,930 ބައިޓްތައް]
 39. (ތާރީޚް) ‏އޭޑީއެޗްޑީ ‏[34,840 ބައިޓްތައް]
 40. (ތާރީޚް) ‏ސްޕައިނާ ބިފިޑާ ‏[34,410 ބައިޓްތައް]
 41. (ތާރީޚް) ‏ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރި ‏[34,161 ބައިޓްތައް]
 42. (ތާރީޚް) ‏ވާދޫ ގައްދަޑު މަނިކުފާނު ‏[33,588 ބައިޓްތައް]
 43. (ތާރީޚް) ‏ރައުދާގެ މަރަކީ ހިންގާފައިވާ ޖަރީމާއެއް ‏[33,217 ބައިޓްތައް]
 44. (ތާރީޚް) ‏ޓޮމް އެންޑް ޖެރީ ‏[33,207 ބައިޓްތައް]
 45. (ތާރީޚް) ‏އޫރު ރޯގާ ‏[32,995 ބައިޓްތައް]
 46. (ތާރީޚް) ‏ރިބާ ‏[32,230 ބައިޓްތައް]
 47. (ތާރީޚް) ‏2000 ‏[32,054 ބައިޓްތައް]
 48. (ތާރީޚް) ‏ނޮޅިވަރަމު (ހދ. އަތޮޅު) ‏[31,773 ބައިޓްތައް]
 49. (ތާރީޚް) ‏ބޫޓާން ‏[31,686 ބައިޓްތައް]
 50. (ތާރީޚް) ‏ދިވެހިރާއްޖެ ‏[31,489 ބައިޓްތައް]

ބައްލަވާ(ފަހަތަށް 50) (ކުރިއަށް 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).