ޢާމިރާ އިސްމާޢީލް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search
ޢާމިރާ އިސްމާޢީލް

ޢާމިރާ އިސްމާޢީލް އަކީ ދިވެހި ފިލްމީ ތަރިއެކެވެ. އޭނާވަނީ ދިވެހި ތަފާތު އެތައް ފިލްމްތަކެއްގައި ހަރަކާތްތެރި ވެފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ތަފާތު ވީޑިއޯ ލަވަތަކާއި، ޓީވީ ޑްރާމާ ސިލްސިލާ ތަކުން ވެސް ޢާމިރާގެ ހުނަރު ބެލުންތެރިންނަށް ފެނިގެން ގޮސްފައި ވެއެވެ..


އަމިއްލަ ދިރިއުޅުން[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ކެމެރާމަން އަޙުމަދު ޝާނީޒް އާއި ޢާމިރާ އިސްމާޢީލް ކައިވެނިކޮށްގެން ދަރިޔަކު ލިބިފައި ވެއެވެ.

ފިލްމީ ދާއިރާއަށް ނިކުތުން[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ޢާމިރާ އިސްމާޢީލް ފިލްމީ ދާއިރާއަށް ނިކުތީ ވީޑިއޯ ލަވަޔަކުންނެވެ. އެއަށް ފަހު ތަފާތު ފިލްމް ޑުރާމާ ސިލްސިލާ ތަކުގައި ހަރަކާތްތެރި ވެފައި ވެއެވެ.


ކުޅެފައިވާ ފިލްމްތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ޢާމިރާ އިސްމާޢީލް ވަނީ ތަފާތު ފިލްމާއި ޑްރާމާ ސިލްސިލާ ތަކުގައި ހަރަކާތް ތެރިވެފައެވެ.

ޢާމިރާ އިސްމާޢީލް ދަރިފުޅާއެކު

ކުޅުނު ފިލްމްތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

 • ވެހޭ ވާރޭގެ ތެރެއިން- 2006
 • އޭނާ- 2006
 • ހަނދުކޭތަ - 2005
 • ބާރައިގެ ފަސް - 2009
 • އުދަބާނި - 2009
 • ދެކެދެކެވެސް -5 - 2009
 • ހިތޭދޭނީ ފުރޭލޯބިން - 2010
 • ޖިންނި - 2010
 • ވީރާނާ - 2010

ސްލޭމް ސްޓޫޑިއޯގެ ފަރާތުން ހަދަމުން ދިޔަ ލޯބި ދަސްވެއްޖެ މިފިލްމަކީ ޢާމިރާ ހަރަކާތްތެރިވި ފިލްމެކެވެ. ނަމަވެސް މިފިލްމް ނިކުމެފައެއް ނުވެއެވެ.

ކުޅުނު ޑްރާމާ ސިލްސިލާތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

 • އުމުރަށް އެކީ އުޅެން ބުނެފާ - 2007
 • ވަފާތެރި ނުވެވުނަސް - 2007
 • ވަމޭ ކައިރީގައި ކަލާ - 2007
 • ހިތް އެކަނިކޮށްފާ ނުދާށޭ - 2007

އަދިވެސް ބައްލަވާ ލައްވާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]


އިތުރު ފާލަންތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]