ނާޝިދާ މުޙައްމަދު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search
ނާއްކޮ އޭނާގެ މަންޒަރެއްގައި

ނާޝިދާ މުޙައްމަދަކީ ދިވެހި ފިލްމީ ތަރިއެކެވެ. އޭނާވަނީ ދިވެހި ތަފާތު އެތައް ފިލްމްތަކެއްގައި ހަރަކާތްތެރި ވެފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ތަފާތު ވީޑިއޯ ލަވަތަކާއި، ޓީވީ ޑްރާމާ ސިލްސިލާ ތަކުން ވެސް ނާއްކޮގެ ހުނަރު ބެލުންތެރިންނަށް ފެނިގެން ގޮސްފައި ވެއެވެ.


އަމިއްލަ ދިރިއުޅުން[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ނާޝިދާ މުޙައްމަދު އަކީ ހދ. ކުޅުދުއްފުއްޓަށް އުފަން ބަތަލާއެކެވެ. މިހާރު ޒަވާޖީ ޙަޔާތެއް ވަނީ ފަށާފައެވެ.


ފިލްމީ ދާއިރާއަށް ނިކުތުން[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ނާޝިދާ މުޙައްމަދު ފިލްމީ ދާއިރާ އަށް ނިކުތީ ފިލްމީ ތަރި އަޙުމަދު އާޞިމް އާއެކު ކުޅުނު ވީޑިއޯ ލަވަޔަކުންނެނެވެ. އެއަށްފަހު ތަފާތު ޑްރާމާ ، ފިލްމް، ސިލްސިލާ ތަކުގައި ހަރަކާތްތެރި ވެފައި ވެއެވެ.


ކުޅެފައިވާ ފިލްމްތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ނާޝިދާ މުހައްމަދު ވަނީ ތަފާތު ފިލްމްތައް ކުޅެފައެވެ.

ނާއްކޮ ކުޅުނު ފިލްމް އަހަރެންގެ އިޝްތިހާރު

ކުޅެފައިވާ ފިލްމްތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

 • އެދަތުރު
 • ހަމަހިމޭން
 • އޭނާ
 • ކުރި އިންތިޒާރުގެ ނިމުން
 • އަހަރެން
 • ނުކަނޑާ
 • ފަހު ޞަފްޙާ
 • ޒަލްޒަލާ - އެނބުރިއައުން - 2010
 • މާފެއްނެތް - 2010

ކުޅެފައިވާ ޑްރާމާ ސިލްސިލާތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

 • އިޚްތިޔާރު
 • ތިޔަ ލޯބީގައި
 • އުމުރަށް އެކީ އުޅެން ބުނެފާ
 • ކެތްކުރީމޭ
 • ކުށަކާނުލާ

އަދިވެސް ބައްލަވާ ލައްވާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އިތުރު ފާލަންތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]