ދިންވޭނުގެ ހިތާމާގައި (ފިލްމް)

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search
ދިންވޭނުގެ ހިތާމާގައި
Dhinveynuge hithamagai dhivehi movie.jpg
ދިންވޭނުގެ ހިތާމާގައި ގެ ޕޯސްޓަރެއް
Directed by ޢަލީ ޝިފާއު
Produced by ޑާރކް ރެއިން އެންޓަޓެއިންމަންޓް
Written by ނޭގޭ
Starring ޔޫސުފް ޝަފީޢު
ނިއުމާ މުޙައްމަދު
މުހައްމަދު މަނިކު
ޢަލީ ސީޒަން
ރަވީ ފާރޫޤް
Music by ނޭގޭ
Cinematography ޢަލީ ޝިފާއު
Release dates
2010
Running time
150 މިނެޓް
Language ދިވެހި

ދިންވޭނުގެ ހިތާމާގައި އަކީ 2010 ވަނަ އަހަރު ގެ އެޕްރީލް މަހު ނިކުންނާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ދިވެހި ފިލްމެކެވެ.