ޒީނަތު އައްބާސް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search
ޒީނަތު އައްބާސް ފިލްމެއްގެ މަންޒަރެއްގައި

ޒީނަތު އައްބާސް އަކީ ދިވެހި ފިލްމީ ތަރިއެކެވެ. ޒީނަތު އައްބާސްވަނީ ތަފާތު އެތަކެއް ވީޑިއޯ ލަވަޔާއި، ޑްރާމާ، ފިލްމް ތަކުގައި ހަރަކާތްތެރި ވެފައެވެ.

އަމިއްލަ ދިރިއުޅުން[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ޒީނަތު އައްބާސް ވަނީ ކުރިން ފިލްމީ ތަރި މޫސާ ޒަކަރިއްޔާއާއި ކައިވެނިކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް މިގުޅުން މާގިނަ ދުވަހަކު ދެމިއެއް ނޯވެއެވެ. މިހާރު ޒީނަތު ކައިވެނި ކޮށްގެން އުޅެނީ ނެށުންތެރިޔާ އަހުމަދު ވިކާޝް އާއެވެ.


ފިލްމީ ދާއިރާއަށް ނިކުތުން[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ޒީނަތު އައްބާސް ފިލްމީ ދާއިރާއަށް ނިކުތީ ދިވެހި ޓީވީން މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން ރޯދަ މަހަށް ޚާއްޞަ ކޮށްގެން ތައްޔާރުކުރަމުން އައި ވަސްމީރު ޕްރޮގްރާމަށް ފިލްމީ ތަރި ރީކޯ މޫސާ މަނިކު އާއި އެކު ކުޅުނު އެދޭތީ ރީތި މޫނާ މިވީޑިއޯ ލަވައިންނެވެ.


ކުޅެފައިވާ ފިލްމްތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ޒީނަތު އައްބާސްވަނީ ތަފާތު އެތަކެއް ޓީވީ ޑްރާމާ، ޓީވީ ސިލްސިލާ، އަދި ފިލްމް ތަކުގައި ހަރަކާތްތެރި ވެފައެވެ.

ކުޅެފައިވާ ފިލްމްތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

 • ހުކުރު ވިލޭރޭ - 2007
 • އެރޭގެ ފަހުން
 • ހެޔޮހިތުން
 • ހިތުގެ އެދުން
 • ސަނދުރަވިރޭ-2
 • ކުށްވެރިޔާ
 • ފަނާ - 2010

ކުޅެފައިވާ ޑްރާމާތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

 • ކައްތިރި
 • އުމުރަށް އެކީ އުޅެން ބުނެފާ
 • އަހަރެންގެ ޅަ ޑެޑީ
 • ހިތް އެކަނިކޮށްފާ ނުދާށޭ
 • ސަނގަލާ


ފޮޓޯ ގެލެރީ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އަދިވެސް ބައްލަވާ ލައްވާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]