އަޙުމަދު ނިމާލް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search
Nimo.JPG

އަހުމަދު ނިމާލް އަކީ ދިވެހި ފިލްމީ އެކްޓަރެކެވެ. ޑައިރެކްޓަރެކެވެ. އަދި ޕްރޮޑިއުސަރެއް ވެސް މެއެވެ.


ފިލްމީ ދާއިރާއަށް ނިކުތުން[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ނިމާލް ފިލްމީ ދާއިރާއަށް ނިކުތީ މީގެ 22 އަހަރު ކުރިން 1985 ވަނަ އަހަރު ޑައިރެކްޓަރު ހުސައިން ރަމީޒްގެ ފިލްމް ނުފޫޒް އިންނެވެ. އޭރު ނިމާލުގެ އުމުރަކީ އެންމެ 20 އަހަރު އެވެ. ނިމާލު ވަނީ 20 އަށް ވުރެ ގިނަ ފިލްމް ކުޅެ، 16އަށްވުރެ ގިނަ ފިލްމް ޑައިރެކްޓްކޮށްފައެވެ.

ޑައިރެކްޓްކުރި ފިލްމްތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

 • ސިޓީ
 • ޝައްކު
 • އަޒުމުގެ ކާމިޔާބު
 • ސަބަބު
 • އުދާސް
 • ޒަލްޒަލާ 1
 • ޒަލްޒަލާ 2
 • ހިލިހިލާ
 • ހުޅެވި ހަނދު
 • ދަރިންނަށްޓަކައި - 2005
 • ހަނދުކޭތަ - 2003
 • ހަމަހިމޭން - 2004
 • ހިޔަނި - 2006
 • ވާލޯބި އެގޭނަމަ- 2007
 • އިރު އޮއްސުމުން- 2007
 • އެދަރިފުޅު - 2009
 • ޕަނީނޯ - 2007
 • ޚަލާޞް - 2008

ހަދަން ފަށައި ހުއްޓާލި ފިލްމްތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

 • ހަސަދަ
 • ލޯބި ދަސްވެއްޖެ
 • ވަންހަނާ

އެކްޓްކުރި ފިލްމްތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

 • ނުފޫޒް
 • ސިޓީ
 • އިރު އޮއްސުމުން
 • ސަބަބު
 • ވާލޯބި އެނގޭނަމަ
 • ޔޫސުފް
 • ލޯތްބަށްޓަކައި - 2009

ޑްރާމާތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

 • ކުށަކާނުލާ

ފިލްމް ކުންފުންޏެއް އުފެއްދުން[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އަހުމަދު ނިމާލް އާއި، ވައްތިޔަރަގެ އަހުމަދު ރަމީޒް އަދި ޑިސްކޯ ސަލީމް ގުޅިގެން 2003 ވަނަ އަހަރު ވަނީ އާޓް ވޭވްސް ގެ ނަމުގައި ފިލްމް ކުންފުންޏެއް އުފައްދާފައެވެ. މިކުން ފުނިން އުފެއްދި ފުރަތަމަ ފިލްމަކީ ނިމާލް ޑައިރެކްޓްކުރި ދަރިންނަށްޓަކައި އެވެ. ހިޔަނި، ޒަލްޒަލާ 2 މިއީ ވެސް އާޓް ވޭވްސް އިން ހެދި ފިލްމް ތަކެވެ.


އަދިވެސް ބައްލަވާ ލައްވާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އިތުރު ފާލަންތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]