Pages with the most revisions

Jump to navigation Jump to search

The following data is cached, and was last updated 06:04, 11 އޮގަސްޓު 2019. A maximum of 5,000 results are available in the cache.

Updates for this page are currently disabled. Data here will not presently be refreshed.

Showing below up to 50 results in range #1 to #50.

ބައްލަވާ(ފަހަތަށް 50) (ކުރިއަށް 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. މަހުދީ އަހުމަދު‎‏ (590 revisions)
 2. އެމެރިކާ‎‏ (350 revisions)
 3. ޚަޒާނާ‎‏ (311 revisions)
 4. ދިވެހިރާއްޖެ‎‏ (302 revisions)
 5. ވިއެޓުނާމު‎‏ (234 revisions)
 6. ސީނުކަރަ‎‏ (210 revisions)
 7. ރޫސީވިލާތް‎‏ (208 revisions)
 8. ހަގީގީ މަސީހީ ކަނީސާ‎‏ (208 revisions)
 9. ފަރަންސޭސިވިލާތް‎‏ (207 revisions)
 10. އަތްތިލަ‎‏ (207 revisions)
 11. ޕާކިސްތާން‎‏ (204 revisions)
 12. މިޞްރު‎‏ (200 revisions)
 13. އިނގިރޭސި‎‏ (199 revisions)
 14. ޖަރުމަނުވިލާތް‎‏ (197 revisions)
 15. ކެނެޑާ‎‏ (197 revisions)
 16. ނޯވޭ‎‏ (196 revisions)
 17. ޔުނައިޓެޑް ކިންގްޑަމް‎‏ (196 revisions)
 18. އޮސްޓަރުލިޔާ‎‏ (194 revisions)
 19. ތުރުކީވިލާތް‎‏ (189 revisions)
 20. އަފްޣާނިސްތާން‎‏ (185 revisions)
 21. ބަރުމާ‎‏ (178 revisions)
 22. ބެލަރޫސް‎‏ (178 revisions)
 23. ޖަޕާނު‎‏ (177 revisions)
 24. އެއިޑްސް ބަލި‎‏ (177 revisions)
 25. ބުރެޒިލް‎‏ (176 revisions)
 26. ޕޮލެންޑު‎‏ (175 revisions)
 27. އޮޅުދޫކަރަ‎‏ (175 revisions)
 28. ޖަޒާއިރު‎‏ (172 revisions)
 29. އިންޑޮނޭޝިޔާ‎‏ (171 revisions)
 30. މެކްސިކޯ‎‏ (171 revisions)
 31. ކަޒަކިސްތާން‎‏ (170 revisions)
 32. މަސީހީދީން‎‏ (169 revisions)
 33. މުޙައްމަދުގެފާނު‎‏ (169 revisions)
 34. އިންޑިޔާ‎‏ (167 revisions)
 35. Corbin bleu‎‏ (166 revisions)
 36. އިސްޕެނިޝް‎‏ (164 revisions)
 37. އަލްމާނީ‎‏ (164 revisions)
 38. ފަރަންސޭސި‎‏ (164 revisions)
 39. ބޮސްނިޔާ އެންޑް ހެރްޒިގޮވީނާ‎‏ (163 revisions)
 40. އައިސްލަންޑަން‎‏ (162 revisions)
 41. އަޒަރުބައިޖާން‎‏ (161 revisions)
 42. ރޫސީ‎‏ (159 revisions)
 43. ގުރުދާ‎‏ (158 revisions)
 44. ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ‎‏ (157 revisions)
 45. އެކުވެރި ދައުލަތްތައް‎‏ (155 revisions)
 46. ބެލްޖިއަމް‎‏ (154 revisions)
 47. ޗެކް ޖުމްހޫރިއްޔާ‎‏ (152 revisions)
 48. ބަރަކް އޮބާމާ‎‏ (151 revisions)
 49. އޮސްޓްރިއާ‎‏ (151 revisions)
 50. ޢަރަބި‎‏ (151 revisions)

ބައްލަވާ(ފަހަތަށް 50) (ކުރިއަށް 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).