އަތްތިލަ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Hand
Wrist and hand deeper palmar dissection-en.svg
Human right hand
Latin manus
Vein dorsal venous network of hand
Nerve ulnar nerve, median nerve, radial nerve
MeSH Hand

އަތްތިލަ (އިނގިރޭސި ބަހުން: Hand)އަކީ ކޮންމެ އަތެއްގެ ނިމޭތާގައި އިގިލިތައް އެއިން ނިކުމެފައިވާ ބައެވެ. އަތްތިލަ އާއި އަތް ގުޅޭ ހިސާބު ގައިވާ ހުޅަށް ކިޔަނީ ކުޑަ ހުޅު އެވެ. ހަމަމިހެން އަތްތިލަ އާއި އަތް ގުޅޭ ހިސާބަށް އަތުކުރި އޭ ވެސް ކިޔައެވެ. ނަމަވެސް އާންމު ގޮތެއްގައި އަތުކުރި ކިޔަނީ އަތްތިލަ އާއި އުޅަބޮށި އާއި ދެމެދުގައިވާ ބަޔަށެވެ. އަތްތިލައިގައި އަތުގެ އިގިލި ތަކާއި، އަތުގެ ބޮޑުވައި އިގިލި ވެސް ހިމެނެއެވެ.

ކޮންމެ އަތްތިލަ އެއްގައި 27 ކަށިކޮޅު ވެއެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އަތުގެ އިގިލި ތަކުގައި ހިމެނެނީ 14 ކަށިކޮޅެެވެ. އަތްތިލައިގެ މެދުބައިގައި ހިމެނެނީ 5 ކަށިކޮޅެވެ. އަތުކުރި ހިމެނޭ ހިސާބުގައި ވަނީ 8 ކަށިކޮޅެވެ.

Tupaia javanica, Homo sapiens
Commons-logo.svg
Wikimedia Commons has media related to: