Jump to content

އިސްޕެނިޝް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
އިސްޕެނިޝް español
ވާހަކަދައްކާތަން: އިސްޕޭނު އަދި އާޖެންޓީނާ ގައި
ވާހަކަދައްކާ ސަރަހައްދު: ޔޫރަޕު، ދެކުނު އެމެރިކާ
ވާހަކަދައްކާ މީހުންގެ އަދަދު: 364 މިލިއަން ދޭސީން
ވަނަ: 2-5
ބަސް ނިސްބަތްވާ އާއިލާ: ހުޅަނގު - ހިންދުސްތާނީ
އިޓަލިކް
ރޫމާނީ
ހުޅަނގު އިޓަލޯ
ހުޅަނގު
ގެލޯ އިބެރިއަން
އިބެރޯ ރޫމާނީ
ހުޅަނގު އިބެރީ
އިސްޕެނިޝް
ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތު
ރަސްމީބަސް: އިސްޕޭނު ގައި
ގަވައިދު އެކަށައަޅަނީ: ވަކި އިދާރާއަކުން ނޫން
ބަހުގެ ކޯޑުތައް
ISO_639-1 es
ISO_639-2 spa
ISO_639-3 spa

އިސްޕެނިޝް ބަހަކީ އިސްޕޭނުގެ ރަސްމީ ބަހެވެ.

Wikipedia
Wikipedia
އިސްޕެނިޝް ބަހުން އެކުލަވާލެވިފައިވާ ވިކިޕީޑިއާ