Pages with the fewest revisions

Jump to navigation Jump to search

The following data is cached, and was last updated 06:04, 13 އޮގަސްޓު 2019. A maximum of 5,000 results are available in the cache.

Updates for this page are currently disabled. Data here will not presently be refreshed.

Showing below up to 50 results in range #1 to #50.

ބައްލަވާ(ފަހަތަށް 50) (ކުރިއަށް 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. ޗެކް ރިޕަބްލިކް‎‏ (1 revision)
 2. މޫނިމާ‎‏ (1 revision)
 3. ވެލާނާ މަނިކުފާނު‎‏ (1 revision)
 4. ސާރޖަންޓް މުޙާއްމަދު އިބްރާހީމް (މުދިމް)‎‏ (1 revision)
 5. ވާދޫ ދަންނަކަލޭގެފާނު‎‏ (1 revision)
 6. Wikipedia ޚިޔާލު:ވިކިޕީޑިއާ:އެމްބަސީ‎‏ (1 revision)
 7. ބޮޑުގެ‎‏ (1 revision)
 8. ސިޔާސަތު‎‏ (1 revision)
 9. ބޮޓްސްވާނާ‎‏ (1 revision)
 10. ޝަހީދު ކުޑަ އާދަމް ކުޑަ ތުއްތު‎‏ (1 revision)
 11. ނާލާފުށި (މ. އަތޮޅު)‎‏ (1 revision)
 12. ބ.ދޮންފަނު މަދަރުސާ‎‏ (1 revision)
 13. ވެލިދޫ (ނ. އަތޮޅު)‎‏ (1 revision)
 14. ބޮލި‎‏ (1 revision)
 15. ދަނބިދޫ (ލ. އަތޮޅު)‎‏ (1 revision)
 16. 1997‎‏ (1 revision)
 17. ކަމަދޫ (ބ. އަތޮޅު)‎‏ (1 revision)
 18. މާފުސް‎‏ (1 revision)
 19. އިންޑިޔަން ނޭޝަނަލް ކޮންގްރެސް‎‏ (1 revision)
 20. މަޑަވެލި (ގދ. އަތޮޅު)‎‏ (1 revision)
 21. ފުފޫ‎‏ (1 revision)
 22. ލިޔުންތެރިކަމުގެ ތަޢާރަފް‎‏ (1 revision)
 23. ހީސް ހޮޅި‎‏ (1 revision)
 24. ބަނޑު ބަލި‎‏ (1 revision)
 25. އައްނަބީލް ޙަސަން ޒަރީރު‎‏ (1 revision)
 26. ނިކަކޯޅި ބަވާސީ‎‏ (1 revision)
 27. ހިޕޯޕޮޓަމަސް‎‏ (1 revision)
 28. މޫސާ ބަދުރުއްދީނު‎‏ (1 revision)
 29. އައްބާސީ ދައުލަތް‎‏ (1 revision)
 30. Zakat‎‏ (1 revision)
 31. ވޮރަންޓް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 2 ޙަސަން އަބޫބަކުރު‎‏ (1 revision)
 32. މުޙައްމަދު ދީދީ (ވެލާނާގެ)‎‏ (1 revision)
 33. މާރަންދޫ ގަނޑުވަރު ދޮށީ މަނިއްޕުޅު‎‏ (1 revision)
 34. ނިކޮޓީން‎‏ (1 revision)
 35. ޝާފިޢީ މަޛްހަބު‎‏ (1 revision)
 36. ޢަލީ ޙުސައިން ދީދީ‎‏ (1 revision)
 37. އިސްމާޢީލް ދީދީ(މީރުބަހުރުގެ)‎‏ (1 revision)
 38. ރޯނާކުރަ‎‏ (1 revision)
 39. ސަލަފީ މަޛްހަބު‎‏ (1 revision)
 40. ކައިވެނީގެ ރަން‎‏ (1 revision)
 41. ބަނގު ރާ‎‏ (1 revision)
 42. ޢަބުދުﷲ ނަޒީރު‎‏ (1 revision)
 43. ބިލެއް ކައްޓަލަ‎‏ (1 revision)
 44. ހައިޑްރޯޖަން ސައިނައިޑް‎‏ (1 revision)
 45. މާރޗް އޮފް ދި ވޮލަންޓިއަރސް‎‏ (1 revision)
 46. މަރުސާ މަޠުރޫޙް‎‏ (1 revision)
 47. އައްރާޒީ‎‏ (1 revision)
 48. ބައްޗަން ޚާންދާން‎‏ (1 revision)
 49. ހިތި ދަނޑި‎‏ (1 revision)
 50. އަޙުމަދު ޔޫސުފް (ހައިވަކަރު އަހުމަދު ފުޅު)‎‏ (1 revision)

ބައްލަވާ(ފަހަތަށް 50) (ކުރިއަށް 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).