Pages with the fewest revisions

Jump to navigation Jump to search

The following data is cached, and was last updated 06:07, 13 މެއި 2019. A maximum of 5,000 results are available in the cache.

Updates for this page are currently disabled. Data here will not presently be refreshed.

Showing below up to 50 results in range #1 to #50.

ބައްލަވާ(ފަހަތަށް 50) (ކުރިއަށް 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. އިބްރާހީމް ޒަކީ(ފާމުދޭރިގޭ ތުއްތު ދީދީ)‎‏ (1 revision)
 2. ސިނަމާ‎‏ (1 revision)
 3. ލޭފޮޑުން‎‏ (1 revision)
 4. Spider-Man 2‎‏ (1 revision)
 5. ކީރިތި ރަސޫލާ ( ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމް) ގެ އިޖުތިހާދުކުރެއްވުން.‎‏ (1 revision)
 6. FAQs on composing Thaana on the computer‎‏ (1 revision)
 7. ޢީރާޤާއި ޝާމްކަރައިގެ އިސްލާމީ ދައުލަތް‎‏ (1 revision)
 8. މަސް ހިބަރު‎‏ (1 revision)
 9. ލޮނު ލުބޯ‎‏ (1 revision)
 10. Tamil Nadu‎‏ (1 revision)
 11. ޑްވައިޓް ޑޭވިޑް އައިޒަން ހާވަރ‎‏ (1 revision)
 12. އޮގަސްޓް 7‎‏ (1 revision)
 13. People's Republic of China‎‏ (1 revision)
 14. Flag of Brazil‎‏ (1 revision)
 15. ޤަރުނު‎‏ (1 revision)
 16. އިލްޔާސް ޢަލައިހިއްސަލާމް‎‏ (1 revision)
 17. ފުރަމޭގެ މަސައްކަތް ހުރިނެތްގޮތް ބަލާ ޓެސްޓްތައް‎‏ (1 revision)
 18. ލޮލުގެ މައިނާރު‎‏ (1 revision)
 19. Thomas R. Marshall‎‏ (1 revision)
 20. މައުމޫނު އަބްދުލް ޤައްޔޫމް‎‏ (1 revision)
 21. އައްނަބީލް ޙަސަން ޒަރީރު‎‏ (1 revision)
 22. Prime Minister of India‎‏ (1 revision)
 23. Gaafu Dhaalu Atoll‎‏ (1 revision)
 24. އިސްމާޢީލް ދީދީ(މީރުބަހުރުގެ)‎‏ (1 revision)
 25. ބިލެއް ކައްޓަލަ‎‏ (1 revision)
 26. ސުރިލަންކާ‎‏ (1 revision)
 27. ގަނޑު މުލިހި‎‏ (1 revision)
 28. ވައި ގޮށް‎‏ (1 revision)
 29. Grover Cleveland‎‏ (1 revision)
 30. ކަށި ދަދު‎‏ (1 revision)
 31. " ވަޠަން އެދޭގޮތަށް " މިގުޅުން އުފެދުނު ގޮތް‎‏ (1 revision)
 32. ރަތް މަސް‎‏ (1 revision)
 33. Vashafaru (Haa Alif Atoll)‎‏ (1 revision)
 34. މެލޮރީ ޓަވަރސް‎‏ (1 revision)
 35. ގާތުން ދިނުން‎‏ (1 revision)
 36. ވާދޫ (ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރި)‎‏ (1 revision)
 37. Ibn Battuta‎‏ (1 revision)
 38. 2023‎‏ (1 revision)
 39. މޭގަ‎‏ (1 revision)
 40. ޙުސައިން އަފީފް (ބަގީޗާގެ)‎‏ (1 revision)
 41. އުން‎‏ (1 revision)
 42. ގުރައިދޫ (ތ. އަތޮޅު)‎‏ (1 revision)
 43. XZfile‎‏ (1 revision)
 44. ވިހަ ދަނޑި‎‏ (1 revision)
 45. އެދުވަސް ހިތަކުން ނުފިލިއެވެ.‎‏ (1 revision)
 46. Iruka Umino‎‏ (1 revision)
 47. ޚަލްދޫންގެ މަސައްކަތް‎‏ (1 revision)
 48. މާމެންދޫ (ގއ. އަތޮޅު)‎‏ (1 revision)
 49. ބޭދާޅީ (އިންޑިޔާ)‎‏ (1 revision)
 50. އަޙުމަދު ޝާހް‎‏ (1 revision)

ބައްލަވާ(ފަހަތަށް 50) (ކުރިއަށް 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).