ކޭއެފްސީ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

ކޭއެފްސީ އަކީ ކެންޓަކީ ފްރައިޑް ޗިކަން އަށް ކުރުކޮށް ކިޔާ ނަމެވެ. މިއީ ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ފާސްޓް ފުޑް ރެސްޓޯރެންޓް އެކެވެ. ކޭއެފްސީ ފުރަތަމަ އުފެދުނީ 1952 ވަނަ އަހަރު އެމެރިކާގެ ކެންޓަކީގެ ލުއިސްވިލީ އޭ ކިޔުނު އަވަށުގައެވެ.

ކޭއެފްސީ ހިންގާ ކުންފުނި އުފައްދާފައިވަނީ 1952 ވަނަ އަހަރު ކާނަލް ހާރލޭންޑް ސެންޑާރސް އެވެ.