ނެޓްފްލިކްސް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ލޯގޯ

ނެޓްފްލިކްސް (އިނގިރޭސިބަހުން: Netflix) އެމެރިކާގެ ސަބްސްކްރިޕްޝަން ސްޓްރީމިން ސާވިސް އެންޑް ޕްރޮޑަކްޝަން ކުންފުންޏެކެވެ. އޮގަސްޓް 29، 1997 ގައި ލޯންޗުކުރި މި ފިލްމަކީ ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ޑީލްތަކުގެ އިތުރުން ނެޓްފްލިކްސް އޮރިޖިނަލްސްގެ ނަމުން މަޝްހޫރުވެފައިވާ އަމިއްލަ ޕްރޮޑަކްޝަންތައް މެދުވެރިކޮށް ފިލްމާއި ޓީވީ ސީރީޒްތަކުގެ ލައިބްރަރީއެއް ލިބޭ ފިލްމެކެވެ.

2021 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހު ނެޓްފްލިކްސްގެ ކުރީގެ އިންޖިނިއަރެއް ކަމަށްވާ ސަންގް މޯ ޖުން 14 މަހަށް ޖަލަށް ލުމަށް ހުކުމް ކުރީ އިންސައިޑަރ ޓްރޭޑިންގ ސްކީމެއްގެ ދަށުން، ރަސްމީ ރިލީސްތައް ނެރުމުގެ ކުރިން ސަބްސްކްރައިބަރުންގެ ނަމްބަރުތައް ލީކުކޮށްލާނެ ކަމަށް ބުނެ އެވެ.[1]

ރެފަރެންސް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  1. Chan, J. Clara (December 3, 2021). "Former Netflix Engineer Sentenced to Two Years in Prison for Insider Trading". The Hollywood Reporter (in en-US). Retrieved December 6, 2021. 

އިތުރު ފާލަންތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]