ފިނޮޅު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search
Heron Island, Australia - View of Island from helicopter.JPG

މިއީ ‍ފަޅުފަޅުގައި ދޮންވެލީން އުފެދި ފެނުން މައްޗަށް ހިކިފައި ހުންނަ ތަންތަން. އިނގިރޭސިން މިއަށް ކިޔަނީ cay އެވެ. މިއީ ކުޑަ، ތިރި، މުރަކަ ފަރެއްގެ މަތީގައި އުފެދިފައިވާ ރަށެކެވެ. އެއްވެސް ގަހެއް ރުކެއް ނުވާނަމަ ދޮންވެލިފިނޮޅު ކިޔައިއުޅެއެވެ[1].

މަސްދަރުތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  1. http://radheef.mv/index.php?do=view&id=25097