ލުފައިޒު

ވިކިޕީޑިއާ އިން
ފުންމަވާ: ސަމުގާ, ހޯއްދަވާ

ބަހަވިއްޔާތުގައި ބެހި ނުވަތަ ލުފައިޒު އަކީ ބަހެއްގައި ހިމެނޭ އެންމެ ކުޑަ ނަހުވީ އެކައްޗެވެ. ލުފައިޒުތައް ދިރާސާ ކުރުމަށް ހާއްސަ ވެފައި ވާ އިލްމަށް ކިޔަނީ ސަރްފެވެ.