އަބޫ ޖަހުލު ރުއް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search
އަބޫ ޖަހުލު ރުއް

އަބޫ ޖަހުލު ރުއް (އިނގިރޭސި ބަހުން: Cycas revoluta) ނުވަތަ (އިނގިރޭސި ބަހުން: Sago palm) އަކީ ޖަޕާނުގައި ހެދޭކަމަށް މަޝްހޫރު ވެފައިވާ ރުކުގެ ވައްތަރެކެވެ. ހަގީގަތުގައި މިއީ ރުކެއް ނޫނެވެ. މިއީ ޖިމްނޯ ސްޕާރމްގެ ވައްތަރެކެވެ.